Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

 

Karel Sáček: Generál Kaunitz pohřbený ve slavkovské rodové hrobce

   (20.12.2022 - studie, články a populární zpracování; doplnění textu)

Na základě spolupráce klubu vojenské historie Nový Jičín a slavkovského římskokatolického děkana P. Milana Vavra byly v roce 2022 umístěny u vchodu do slavkovské kounicovské hrobky dvě pamětní desky. Jejich zhotovení a instalaci zajistilo město Slavkov u Brna v čele se starostou Michalem Boudným. Slavnostní odhalení a požehnání se uskutečnilo ve večerních hodinách 3. prosince 2022...

 

Jan Hošek - ed. Karel Sáček: Přednosti stavu vojenského

   (24.10.2022 - edice pramenů)

Ot. Dobře-li pak jest na vojně?

     Od. Tam zajisté dobře musí býti, kde jest všeho dost, peněz, chleba, piva, vína, kořalky, muziky a občerstvení všech smyslů, neb tam ze všech zemí kontribuční peníze se scházejí, tam se všechno od masa, od chleba k životu lidskému potřebného dováží, jest veselo v ležení vojenským, než v kterémkoliv hlavním a velkým městě...

 

Robert Hanuš: Početní stavy c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - díl druhý: rok 1805

   (23.11.2022 - tabulky a seznamy)

V červenci 1805 tabulkově přibylo k regimentu 632 mužů, z toho bylo mimo jiné 6 od jiných regimentů, 40 z říše, 1 z haličské hranice, 560 mužů bylo postaveno panstvími, 2 rekruti postaveni městy a 14 bylo zpět navrátivších dezertérů. Současně tři vojáci přijali novu kapitulaci, z toho minimálně výslovně jeden na 10 let a jeden na 6 let. Ubylo 55 mužů, z toho bylo mimo jiné...

 
 

Jaroslav Beneš: Stejnokroje finanční stráže v letech 1850–1858

   (10.11.2022 - varia)

 V roce 1849 byl vydán nový stejnokrojový předpis pro císařské státní úředníky. Ministerstvo financí reagovalo v červenci 1850 výnosem, který stejnokroj státních úředníků zaváděl i úředníků finanční stráže, ovšem se specifickými úpravami. Úředníci finanční stráže tedy obdrželi dvouřadý uzavřený tmavozelený kabát se stojatým límcem, límec a výložky zůstávaly v barvě trávově zelené...

 

Karel Sáček: Polní zbrojmistr Ferdinand Häring a jeho náhrobek v Českých Budějovicích

   (01.11.2022 - anotace, komentáře; 200. výročí)

V této hodnosti se stal velitelem 1. pluku polního dělostřelectva, kterou zastával do roku 1802 - poté se stal generál-majorem. Následně působil v Olomouci a Českých Budějovicích jako velitel dělostřelecké brigády (Feld-Artillerie Brigadier). Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra v roce 1813 a zemřel 4. února 1822 v Českých Budějovicích. Generálův pískovcový klasicistní náhrobek se dodnes zachoval...

 

Karel Sáček: Sbírka Komitétu 1866 na opravu náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

   (01.11.2022 - anotace, komentáře)

Obrazy malíře Rudolfa (Otto) rytíře von Ottenfelda si vybaví pravděpodobně každý zájemce o historii c. k. armády. Méně známou skutečností je, že tento umělec v roce 1900 přijal nabídku na uvolněné místo profesora krajinářské školy malířské Akademie v Praze, v roce 1908 se stal jejím rektorem a v Praze zůstal až do své smrti 26. července 1913. Byl následně pochován na Olšanském hřbitově, jeho hrob se však v současnosti...

 

Pešek Oldřich - Karel Sáček: Josef hrabě Nostic a jeho unikátní portrét

   (27.10.2022 - studie, články a populární zpracování)

V roce 1813 se Josef hrabě Nostic stal jedním ze 38 příslušníků c. k. české šlechtické gardy, která v průběhu vítězného tažení doprovázela císaře Františka. V této sice velmi reprezentativní roli (byť z pohledu c. k. armády epizodní) jej zachytil malíř Josef Bergler. Ten v roce 1815 vytvořil olejomalbu, na které je hrabě Nostic vyobrazen právě uniformě noblegardisty. Originál tohoto obrazu je sice...

 

Kramériusovy císařské král. vlastenské noviny: Královská korunovace v Praze roku 1792

   (08.08.2022 - c. k. napoleonika v kontextu; 230. výročí)

Dne 8. ráno před Poříčskou branou u invalidského domu 5 patalionů granatýrů pod správou pana generála knížete Aueršperka měli ve zbrani cvičení. Jejich milosti císař a císařovna, též jejich královské vyvýšenosti přítomni. Téhož dne sešlo se veliké množství lidu do měst pražských k slavnému korunování našeho mocnáře Františka krále českého a císaře římského toho jména druhého...
 

Jaroslav Beneš: Organizační vývoj finanční stráže od roku 1850 do prusko-rakouské války 1866

   (25.07.2022 - varia)

Od roku 1860 platily u finanční stráže dvě organizační struktury. Podél všech hranic monarchie, s výjimkou vojenské hranice, nová organizace celní správy a finanční stráže se služebním předpisem z roku 1858. Na ostatním, vnitřním, území monarchie zůstala nadále v platnosti původní organizace sboru finanční stráže a platil zde služební předpis z roku 1843...

 

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

   (11.07.2022 - bitvy a tažení)

Přechod nepřítele přes toto rameno v noci ze 4. na 5. července 1809 mohl být sice označen jako obratně zahájená a vhodně provedená akce, avšak v žádném případě ne obtížná, protože ve skutečnosti nenarazil na žádný odpor. K 9. hodině ráno se nepřítel po krátkém boji zmocnil městečka Gross-Enzersdorf. Proti lesu Mühlau zřízená opevnění, většinou pouze otevřené objekty, byla tím z týlu obchvácena a musela být opuštěna...
 

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2

   (13.06.2022 - bitvy a tažení)

S ohledem na to byl vydán velitelům potonového trénu v Ennsu 28. března 1809 následující rozkaz: „Pontonový trén se dá na pochod tak, že se 60 pontonů bude 3. dubna 1809 nacházet ve Welsu a zbylých 40 pontonů 4. dubna 1809 v Efferdingu. Jednotlivé pochodové kolony budou obnášet 20 pontonů. Na postupu z Vídně se nacházejících 20 pontonů bude posláno do Efferdingu...

 

Josef Hanzlík: Dělostřelecký tábor u Týna nad Vltavou 1749-1778

   (24.05.2022 - c. k. napoleonika v kontextu)

V r. 1753, před slavností Božího Těla, ve středu ráno o ½ 7, stalo se veliké neštěstí v ležení. Celá dílna od zapáleného prachu s dělníky dole i nahoře, jichž počet asi ku 90 osobám byl, byla rozmetána, většina z nich na místě roztrhána a spálena; velmi mnoho popálených dopraveno do města, kde v nepřítomnosti vojenského kaplana ode mne a p. kaplana Leopolda Václava Krause po 2 neděle každodenně ve dne v noci zaopatřováni byli. Kteří v ležení zůstali, tam také zemřeli, a na místě u kříže později postaveného...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2022:

1. března 1792 zemřel císař Leopold II. - k tomuto panovníkovi podrobněji viz PRÁŠEK, Justin Václav: Panování císaře a krále Leopolda II, Praha 1904, dostupné online na digi.law.muni.cz

20. dubna 1792 vyhlásila revoluční Francie (Zákonodárné národní shromáždění) válku Rakousku, Prusku a Sardinsko-piemontskému království

6. června 1792 byl arcivévoda František v Pešti korunován uherským králem

14. července 1792 byl František ve Frankfurtu korunován císařem svaté říše římské národa německého (k volbě došlo 5. července 1792)

9. srpna 1792 byl František v Praze korunován českým králem - podrobněji viz Královská korunovace v Praze roku 1792

19. srpna 1792 byl ve městě Rochefort zajat francouzský generál markýz de Lafayette, vězněný v letech 1794-1797 v olomoucké pevnosti - podrobněji viz primaplana.cz

20. září 1792 bitva u Valmy – vrchní velitel vévoda brunšvický nevyužil v záloze stojící c. k. sbor vedený polním zbrojmistrem Clerfaytem de Croix (kterému se během předchozího tažení vzdaly pevnosti Longwy a Verdun)

6. listopadu 1792 porážka c. k. armády vedené polním maršálem Albertem Sasko-Těšínským u Jemappes – podroběji viz primaplana.cz

 

3. čevence 1812 pomocný sbor (Auxiliar Corps) v čele s generálem jezdectva Schwarzenbergem překročil řeku Bug u města Drohiczyn (dnes v Polsku; psán též: Drohiczin, Drogyczyn, Drogyczin, Drogiczin, Drogiczyn)

12. srpna 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Poddubna, nazývané též u Gorodečna (dnes v Bělorusku: Паддубна / Гарадзечна; psáno též: Poddubnie, Podubnie, Poddubny, Podubny, Poddubje / Gorodechno, Gorodeczno, Gorodetschna)

13. listopadu 1812 zvítězil Schwarzenbergův sbor v bitvě u Volkovysk (dnes v Bělorusku: Ваўкавыск; psáno též: Wolkowysk, Wolkowisk, Volkovisk) – podroběji viz primaplana.cz

 

250. výročí

V průběhu roku 1772 bylo uskutečněno první dělení Polska. Habsburkové v jeho rámci získali jižní Malopolsko a Červenou Rus, konkrétně území vojvodství Krakovského na jih od Visly, část Sandoměřska, Ruského vojvodství, části Volyňského a Podolského vojvodství - cca 83 000 km² a 2,6 milionu obyvatel. Vojensky tuto operaci zajišťoval ze Slezska sbor Richarda d’Alton (1732-1790), který 12. května 1772 překročil řeku Bělou (dnes polská Biała) - tehdejší hranici Rakouského Slezska / Těšínska a vojáci vedení Nikolausem knížetem Esterházy de Galantha (1714-1790) a Andreasem hrabětem Hadikem (1711-1790), kteří do Polska vstoupili o dva dny později z Uher. Dne 5. srpna 1772 byla v Petrohradu slavnostně podepsána smlouva mezi Ruskem, Rakouskem a Pruskem. Město Lvov (něm.: Lemberg; v současnosti ukrajinský Львів) - správní centrum nově vzniklého haličsko-vladiměřského království (Galizien und Lodomerien) obsadili Esterházyho vojáci v polovině září 1772. Prvním zdejším místodržícím (Gouverneur) se stal Johann Anton hrabě von Pergen (1725-1814).

V témže roce 1772 byly uskutečněny významné organizační změny c. k. dělostřelectva - po smrti knížete Václava Liechtensteina (10.02.1772) se stal generálním ředitelem dělostřelectva polní zbrojmistr František Oldřich kníže Kinský (1726–1792); polní dělostřelectvo bylo 1. května 1772 administrativně rozděleno do tří pluků, současně byl na 18 let rozpuštěn dělostřelecký fyzilírský pluk a z organizační struktury vyňato vozatajstvo i minéři - z nich byl nově vytvořen minérský sbor (Mineur-Corps).

Dne 10. ledna 1772 se narodil Johann hrabě Klebelsberg zu Thumburg, v roce 1814 velitel c. k. vojsk, v letech 1831-1834 velící generál na Moravě a poté do roku 1841 velitel pevnosti Terezín.

 

4. května 1802 byl vydán tzv. kapitulační patent (Capitulations-Patent), jímž došlo ke zrušení doživotní vojenské služby v c. k. armádě; místo ní byla stanovena délka služby pro pěchotu z konskribovaných zemích (tedy nikoliv Uher), pontonýry a vozatajstvo na 10 let, jezdectvo na 12 a dělostřelectvo a ženijní sbory na 14 let.

9. května 1782 byl vydán dvorský dekret, na zakladě kterého byly u řadovových pěších pluků od listopadu téhož roku zřizovány plukovní chlapecké vychovatelny (Militär-Erziehunghäuser, Regiments-Erziehunshäuser, Regiments-Knaben-Erziehunshäuser, též Soldatenknaben-Erziehungshäuser).

14. července 1782 se v Modeně narodil arcivévoda Maxmilián Josef  - vnuk císařovny Marie Terezie z rodové větve Este (tedy potomek arcivévody Ferdinanda Karla), který se věnoval vojenské kariéře, přičemž se specializoval na obranné systémy, pevnostní stavitelství a artilerii. V roce 1807 byl jmenován majitelem 2. pluku polního dělostřelectva. V hodnosti polního podmaršála se zúčastnil tažení roku 1809, v rámci kterého organizoval obranu Lince. V roce 1835 se stal velmistrem Řádu německých rytířů a v roce 1850 vydal několikasvazkové teoretické pojednání Versuch eines Kriegs-Systems des österreichischen Kaiserthumes; podroběji viz STÖGER, Johann Nepomuk: Maximilian, Erzherzog von Oesterreich-Este, Hoch- und Deutschmeister, Ein Lebensbild. Wien 1865, s. 539, online: books.google.cz/books?id=L67x1uC56hYC

 

200. výročí - úmrtí

15. ledna 1822 – ve věku 71 let FML Joseph Fourquin, velitel pevnosti Hradec Králové

4. února 1822 – ve věku 90 let FZM Ferdinand svob. pán von Häring (Haering) v Českých Budějovicích, penzionovaný v roce 1813, tchán GM Josefa Smoly

10. února 1822 – ve věku 83 let FM Albrecht Kazimír vévoda Sasko-Těšínský, generální guvernér a velitel armády v Rakouském Nizozemí, majitel kyrysnického pluk č. 3, zeť císařovny Marie Terezie a adoptivní otec arcivévody Karla

28. června 1822 – ve věku 73 let FZM Ludwig rytíř von Vogelsang, majitel LIR 47, od roku 1810 velitel pevnosti Josefov

23. července 1822 – ve věku 47 let FZM Hieronymus hrabě Colloredo-Mansfeld, majitel LIR 33, v letech 1813-1814 a 1815 velitel 1. armádního sboru; od roku 1807 majitel panství Zelená Hora

6. prosince 1822 – ve věku 72 let FML Karel kníže Auersperg-Trautson, kapitán arciérské gardy a v roce 1805 neúspěšný obránce Táborského mostu, majitel panství Žleby, Slatiňany, Nasavrky a Tupadly

29. prosince 1822 – ve věku 66 let FZM Peter svob. pán Duka von Kadár, majitel LIR 39, v letech 1813-1814 pobočník císaře Františka, přidělený ke Schwarzenbergovu štábu ve funkci „Generalstabschef am Hoflager“; v roce 1815 získal český inkolát

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   01.11.2022 -  Polní zbrojmistr Ferdinand Häring a jeho náhrobek v Českých Budějovicích

Studie, články a populární zpracování

   27.10.2022 - Josef hrabě Nostic a jeho unikátní portrét

Bitvy a tažení

   11.07.2022 - Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií v roce 1809: část 2/2

Edice pramenů

   22.10.2022 - Přednosti stavu vojenského

C. k. napoleonika v kontextu 

   09.08.2022 -  Královská korunovace v Praze roku 1792

Tabulky a seznamy

   23.11.2022 - Početní stavy c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - díl druhý: rok 1805

Varia - viz samostatný obsah