Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

 

Peter Sabanoš: O porážke Turka pod Viedňou roku Pána 1683

   (20.05.2019 - varia)

7.V.1683 – Slávnostná vojenská prehliadka cisárskych vojsk v blízkosti Prešporka na Moravskom poli. Kráľ Leopold I. spoločne zo svojim spojencom Maximiliánom Emanuelom, kurfirstom Bavorským sa prizerajú defilujúcim cisárskym vojskám v počte 22.000 pešiakov, 11.000 jazdcov a 56 kanónov... Na radu a odporúčanie kapucínskeho mnícha a osobného pápežského legáta Marka d'Aviana budú na cisárske zástavy umiestnené vyobrazenia Márie – Matky Božej. Legát všetky nové zástavy požehnáva v mene pápeža...
 

Jan Nejedlý: Bitva černopolská

   (09.05.2019 - edice pramenů)

Rozboj, Čech horlivý, povstal v tom hluku, srdnatě promluvil k českému pluku.
Vida že vlast se již pleniti má, Čechám že zhrožuje záhuba zlá:
»Ha! Kdož bude vlasti bránit, matek mdlých, a otcův chránit,
   chrámy hájit, svatou ctnost?
Což má Francouz města pálit, ženy, dívky ctnostné šálit.
   Věčně tropit nepravost?...

 

Jan Vogeltanz: Vývoj leteckých uniforem od 1. světové války do roku 1939, část 1/2

   (26.04.2019 - varia)

Specifický stejnokroj byl zaveden teprve na podzim r. 1916 ve Francii, ovšem v šedomodrém armádním střihu, s již dříve užívanými okřídlenými hvězdičkami na límci... Nicméně první ozbrojené síly, kam bylo letectvo jako svébytný druh zbraně zařazeno, bylo pozemní vojsko Velké Británie, kde byl již 13. dubna 1912 založen Královský letecký sbor (Royal Flying Corps) jako součást pozemní armády. Byl vybaven již speciálním kabátcem...
 

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (16.04.2019 - tabulky a seznamy; doplnění textu)

Dne 4. dubna 1818 došlo k zásadní reorganizaci kombinací divisionů  granátnických praporů. Do přehledu velitelů byly doplněny všechny související změny:

Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     37*     34, 37, 60    1814  - 1818*
Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     61*     37, 53, 61     1818*- 1819
Frisch, Johann, Oberstlieutenant*     57*/20   56, 57, 20    1818*- 1831...

 

Jiří Lejnar (text) - Jan Vogeltanz (ilustrace): Armáda Velkovévodství Varšavského, část 2/2

   (23.03.2019 - varia)

Armáda se měla skládat ze tří legií, později přeměněných v divize, nazvané podle místa jejich formování: Poznaňská, Kaliszská a Varšavská. Každá legie byla složena ze štábu (20 mužů), 4 pluků pěchoty, 2 pluků jezdectva (pluk hulánů a pluk jízdních myslivců) a praporu dělostřelectva o 3 pěších rotách spolu s technickými (rota sapérů) a týlovými (rota vozatajstva) jednotkami....
 

Karel Sáček: Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

   (14.03.2019 - anotace a komentáře)

V říjnu 2018 se v Brně uskutečnila oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru. Popis slavnosti společně s vylíčením širších historických souvislostí zřízení brněnského obelisku přináší sborník Památník míru v Brně 1818–2018, který v roce 2018 sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger. V textech se prolíná hluboká znalost brněnských historických reálií...

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

   (12.02.2019 - varia)

Doplnění textu:
- ve dnech 12.2.-28.10.2018 připomněla 165. výročí odhalení této sochy (a současně 250. výročí panovníkova narození) výstava v Městském muzeu ve Františkových Lázních Františkových Lázních a elektronická publikace)
- přidána identifikace nápisu v Býčí skále u Adamova či a na budově brněnské radnice...
 

Václav MěřičkaČeský šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

   (30.01.2019 - studie a články)

Český šlechtický kříž byl založen v roce 1814 rakouským císařem Františkem I., jako odměna a viditelná dekorace pro 38 tak zvaných českých šlechticů, kteří tvořili zvláštní ochranný sbor, gardu, která císaře v pohnutých válečných měsících protinapoleonského tažení z let 1813 až 1814 doprovázela. Tento sbor se nazýval C. k. česká šlechtická garda (K. K. Böhmische Noblegarde)...

 

Vilém Walter: Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru
a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru
 

   (12.12.2018 - anotace a komentáře: doplnění textu)

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít dvoustého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách... Za podpory Jihomoravského kraje a příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem...

 

Karel Sáček: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815 

   (13.11.2018 - studie a články)

Josef Václav hrabě Radecký se do dějin nejvýrazněji zapsal jako vítězný maršál z italských bojišť v letech 1848-49. Při celkovém hodnocení jeho vojevůdcovského talentu bývá často zmiňováno také jeho působení na postu náčelníka generálního štábu hlavního stanu Schwarzenbergovy armády, která zásadní měrou přispěla k Napoleonově vojenské porážce. Cílem studie bylo posoudit, zda pod vlivem pozdějších úspěchů nedošlo ke zkreslení...

 

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti  

   (09.11.2018 - tabulky a seznamy: doplnění textu)

V roce 1997 začala Českolslovenská napoleonská společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za květen 2019:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   14.03.2019 - Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

Studie, články a populární zpracování

   30.01.2019 - Český šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   09.05.2019 - Bitva černopolská

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   09.11.2018 - Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

Varia - viz samostatný obsah