Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Jan Vogeltanz: Ozbrojené síly Moldavska a Valašska v letech 1830-1859

   (07.06.2018 - varia)

Po ukončení rusko-turecké války roku 1829 vznikly na Balkáně nové státní útvary v oblasti Karpat a Dunaje, konkrétně Knížectví moldavské a na východ od karpatského hřebene k řece Prutu a jižně od Karpat k Dunaji Knížectví valašské. Obě knížectví záhy po své vzniku roku 1830 vytvořila malé ozbrojené kontingenty...

 

Karel Sáček: Smrtihlavové zrození v Čechách roku 1809 - 1: černí legionáři vévody brunšvického a jejich původ

      (09.05.2018 - studie a články)

Podle druhého odstavce této smlouvy se vévoda Fridrich Vilém zavázal naverbovat 1 000 mužů pěchoty, 1 000 husarů a jednu jízdní dělostřeleckou baterii. Centrem vévodových shromažďovacích aktivit se podle ujednání stalo město Náchod s okolím (jako vhodnější se však později ukázal Broumov, více dostupný pro přeběhlíky z Pruska). Již 1. dubna 1809, kdy bylo verbování oficiálně zahájeno...

 

 

Jiří Lejnar - Jan Vogeltanz: Armáda Velkovévodství Varšavského (do reformy v roce 1810) - 1/2

   (23.03.2018 - varia)

Na počátku roku 1800, již ve francouzském žoldu, Dąbrowski započal s reorganizací zbytků obou legionů, a vytvořil z nich První polskou legii, resp. Polskou legii v Itálii. Měla mít stejné složení jako Dunajská legie. Avšak již 3. března zrušil formování jezdectva a místo toho vytvořil sedm praporů pěchoty, po devíti rotách. Také zvýšil počet dělostřeleckých rot z jedné na pět...

 

 Jan Kaška: Přehled vojenského velení s výkladem německým 1848

      (19.02.2018 - varia)

Jan Kaška se zapsal do historie především jako populární herec, překladatel divadelních her a blízký spolupracovník Josefa Kajetána Tyla. Společně s ním vstoupil v roce 1848 do vojensky organizovaného vlasteneckého spolku Svornost, stal se jedním z jeho velitelů a pro jeho potřebu tento spisek vytvořil. Po rozpuštění Svornosti vstoupil do Národní gardy. Přehled vojenského velení z roku 1848 lze však snadno zaměnit s Kaškovým dalším dílem mnohem většího rozsahu...

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.

   (12.02.2018 - varia: doplňení textu)

Při zpáteční cestě se František zdržel v Čechách a navštívil četná místa v jejich severozápadní části. V doprovodu dcery Marie Louisy a bratra arcivévody Ferdinanda zavítal dne 2. července 1812 do Krásného Dvora u Podbořan, který patřil Janu Rudolfovi hraběti Černínovi z Chudenic. Jeho návštěvu připomíná pomníček zřízený roku 1906 u vstupu do zámeckého parku. Není však věnován pouze císaři...

 

Karel Sáček: Zemské znaky na praporech c. k. armády v letech 1781-1835

      (21.01.2018 - tabulky a seznamy)

Na obou typech vojenských praporů: bílém „Leibfahne“ (tělesném neboli osobním, označovaném též jako plukovní) i žlutém „Ordinärfahne“ (běžném či řadovém) byly namalovány znaky střední. Tuto podobu vojenských praporů stanovil císař Josef II. 21. ledna 1781 a přetrvala až do roku 1804, přičemž se měnily pouze iniciály vládnoucího panovníka...

 

David Junek: Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

   (20.12.2017 - studie a články: doplněny ilustrace)

Z prostorné dvorany nám vstříc hledí obrazy a urny hrdinů, kteří v nedávných bouřlivých letech zachránili vratkou svobodu Německa a Evropy před zničující zkázou. Rychle si uvědomujeme důstojnost a význam památníku; uchvácena touto jistotou volají roznícená srdce hlasitě a radostně: Toť kruh těch skvělých hrdinů, co rozprášili vojsko cizáků...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za květen 2018:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   20.11.2017 - Armáda a spoločnosť v „dlhom“ 19. storočí: dôstojnícke súboje a poľní kuráti

Studie, články a populární zpracování

   09.05.2018 - Smrtihlavové zrození v Čechách roku 1809 - 1: černí legionáři vévody brunšvického a jejich původ

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   01.09.2017 -  Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   23.01.2018 - Zemské znaky na praporech c. k. armády v letech 1781-1835

Varia - viz samostatný obsah