Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Peter Sabanoš: O Hadikovom rajze berlínskom - o prvom kúsku husárskom

   (05.08.2019 - varia)

Nikým nekryté ale ani neohrozované Hadikove sily sa zalesneným terénom dostali v noci z 15.-16.X. pred berlínsku Sliezsku bránu. Okolie Berlína bolo obkľúčené. Ráno 16.X. vyslal Hadik do mesta trubača a eskortu s požiadavkou aby magistrát zaplatil bez meškania 300 000 zlatých dukátov ako výpalné, inak na mesto zaútočí. Magistrát sa však priamo nevyjadril... Po krátkom boji premohli stráž a otvorili rozstrieľanú a poškodenú bránu, hneď sa rozptýlili v uliciach...
 

V. Kočka: Vojenský hřbitov u Litomyšle

   (16.07.2019 - tabulky a seznamy)

Již roku 1796 jmenují se reservní a depôt nemocnice hraběte Josefa Colloredo. Roku 1809 přeměněn celý zámek ve vojenskou nemocnici... Po bitvách u Asperna a Wagrama, když raněných stále přibývalo, zřízen vlastní vojenský hřbitov. K tomu účelu postoupila obec svůj pozemek nedaleko vojenských stanů a prachárny. Ale i po založení tohoto hřbitova pochováno několik vojínů na hřbitově u sv. Kříže nebo u sv. Anny; počet jejich uveden jest v předeslaných číslech...

 

Jan Vogeltanz: Vývoj leteckých uniforem od 1. světové války do roku 1939, část 2/2

   (26.06.2019 - varia)

Polské ozbrojené síly zavedly r. 1919 nové předpisové stejnokroje barvy khaki pro všechny své složky. Důstojníci dostali blůzy s uzavřenými límci, s nárameníky, dvěma náprsními a dvěma pobočnými kapsami, obojí s rovnými příklopkami a s jednou řadou sedmi knoflíků. Mužstvo obdrželo blůzy s pěti knoflíky a pouze boční kapy. Nošeny jezdecké kalhoty (pantalóny) pro důstojníky gala tmavomodré, kalhoty mužstva se zúženými...
 

Výstava Znaim / Znojmo 1809

   (24.06.2019 - anotace a komentáře)

Na znojemském hradě lze od 7. května do 29. září 2019 navštívit výstavu s mnoha desítkami unikátních autentických předmětů, jejichž prostřednictvím vás osloví doba napoleonských válek. A to způsobem, který nepochybně ocení jak odborníci, tak nejširší veřejnost. Odborníci proto, že velmi vzácné exponáty pocházející ze soukromých sbírek nemají příležitost studovat každý den; veřejnost už z toho prostého důvodu, že napoleonské vojenství je od základu svým výrazem poutavé...

 

Peter Sabanoš: O porážke Turka pod Viedňou roku Pána 1683

   (20.05.2019 - varia)

7.V.1683 – Slávnostná vojenská prehliadka cisárskych vojsk v blízkosti Prešporka na Moravskom poli. Kráľ Leopold I. spoločne zo svojim spojencom Maximiliánom Emanuelom, kurfirstom Bavorským sa prizerajú defilujúcim cisárskym vojskám v počte 22.000 pešiakov, 11.000 jazdcov a 56 kanónov... Na radu a odporúčanie kapucínskeho mnícha a osobného pápežského legáta Marka d'Aviana budú na cisárske zástavy umiestnené vyobrazenia Márie – Matky Božej. Legát všetky nové zástavy požehnáva v mene pápeža...
 

Jan Nejedlý: Bitva černopolská

   (09.05.2019 - edice pramenů)

Rozboj, Čech horlivý, povstal v tom hluku, srdnatě promluvil k českému pluku.
Vida že vlast se již pleniti má, Čechám že zhrožuje záhuba zlá:
»Ha! Kdož bude vlasti bránit, matek mdlých, a otcův chránit,
   chrámy hájit, svatou ctnost?
Což má Francouz města pálit, ženy, dívky ctnostné šálit.
   Věčně tropit nepravost?...

 

Jan Vogeltanz: Vývoj leteckých uniforem od 1. světové války do roku 1939, část 1/2

   (26.04.2019 - varia)

Specifický stejnokroj byl zaveden teprve na podzim r. 1916 ve Francii, ovšem v šedomodrém armádním střihu, s již dříve užívanými okřídlenými hvězdičkami na límci... Nicméně první ozbrojené síly, kam bylo letectvo jako svébytný druh zbraně zařazeno, bylo pozemní vojsko Velké Británie, kde byl již 13. dubna 1912 založen Královský letecký sbor (Royal Flying Corps) jako součást pozemní armády. Byl vybaven již speciálním kabátcem...
 

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (16.04.2019 - tabulky a seznamy; doplnění textu)

Dne 4. dubna 1818 došlo k zásadní reorganizaci kombinací divisionů  granátnických praporů. Do přehledu velitelů byly doplněny všechny související změny:

Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     37*     34, 37, 60    1814  - 1818*
Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     61*     37, 53, 61     1818*- 1819
Frisch, Johann, Oberstlieutenant*     57*/20   56, 57, 20    1818*- 1831...

 

Jiří Lejnar (text) - Jan Vogeltanz (ilustrace): Armáda Velkovévodství Varšavského, část 2/2

   (23.03.2019 - varia)

Armáda se měla skládat ze tří legií, později přeměněných v divize, nazvané podle místa jejich formování: Poznaňská, Kaliszská a Varšavská. Každá legie byla složena ze štábu (20 mužů), 4 pluků pěchoty, 2 pluků jezdectva (pluk hulánů a pluk jízdních myslivců) a praporu dělostřelectva o 3 pěších rotách spolu s technickými (rota sapérů) a týlovými (rota vozatajstva) jednotkami....
 

Karel Sáček: Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

   (14.03.2019 - anotace a komentáře)

V říjnu 2018 se v Brně uskutečnila oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru. Popis slavnosti společně s vylíčením širších historických souvislostí zřízení brněnského obelisku přináší sborník Památník míru v Brně 1818–2018, který v roce 2018 sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger. V textech se prolíná hluboká znalost brněnských historických reálií...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za červenec 2019:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   24.06.2019 - Výstava Znaim/Znojmo 1809

Studie, články a populární zpracování

   30.01.2019 - Český šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   09.05.2019 - Bitva černopolská

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   16.07.2019 - Vojenský hřbitov u Litomyšle

Varia - viz samostatný obsah