Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

 

Karel Sáček: Vojáci a napoleonské období v regionální literatuře

   (20.05.2020 - studie a články)

Zmínky o vojácích se přirozeně často objevují v regionální historické literatuře. Bez ohledu na to, zda se jedná o práce odborné, vlastivědné či popularizační, informují nás mnohdy v zajímavých detailech o průtazích armád, ubytování vojáků... Proto vznikl tento příspěvek, jehož cílem je postupné shromažďování úryvků, které se věnují zajímavým místním vojenským reáliím a událostem každodenního vojenského života...


 

Jan Vogeltanz: Vojáci studené války - mimoevropské země: Asie a Afrika

   (30.04.2020 - varia)

Rozdělení poválečného světa na dvě nepřátelská uskupení daleko přesáhlo území Evropy a studená válka nabyla tak celosvětového rozsahu v řadě zemí, kde dokonce přerostla v ozbrojené střety. Ty se staly zástupnými konflikty především mezi USA a SSSR, v nichž oba státy podporovaly ideologicky, politicky, ekonomicky a především vojensky zaangažované strany. Nejvážnější konfliktní oblastí se stal hned po skončení II. světové války asijský kontinent. První střety zde proběhly hned v r. 1945...
 
 

Jaroslav Beneš: C. k. Pohraniční stráž (k. k. Grenzwache) 1829-1843

   (27.04.2020 - c. k. napoleonika v kontextu)

Císařským rozhodnutím z 24. října 1829 povolil císař František I. zřízení jednotné nevojenské pohraniční stráže. Na základě tohoto rozhodnutí vydala dvorská komora dne 7. listopadu 1829 dekret, kterým ohlásila zřízení pohraniční stráže (Grenzwache) a to na místo dosavadního vojenského hraničního kordonu a nejrůznějších civilních dohlížitelů. Pohraniční stráž byla prvním centrálně řízeným bezpečnostním...

 

Jan Vogeltanz: Landwehr neboli zeměbrana a další ozbrojené formace v Prusku 1813-15

   (20.03.2020 - varia)

Neúnavný Scharnhorst zkoncipoval zřízení všeobecné branné povinnosti pro veškerou pruskou mužskou populaci ve věku 17-40 let po dobu války. Podle něho byli všichni muži v uvedeném věku a zdravotně způsobilí povinni nastoupit do služby v nově zřízené zeměbraně – Landwehru, pokud již nebyli příslušníky řadové armády, dobrovolnických sborů či ostatních ozbrojených formací...
 

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

   (04.03.2020 - edice pramenů)

Erster Abschnitt.
 1. Kapitel. Stellung und Eintheilung
 2. Kapitel. Die Stellung und Abtheilung der Bataillons

Zweyter Abschnitt. Exercitum mit dem Degen, den Fahnen und dem Gewehr
  3. Kapitel. Stellungen und Salutirungen der Stabsofficiers zu Pferde mit dem Degen

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.

   (12.02.2020 - varia: doplňení textu)

Ve dnech 3. až 20. září 1833 došlo na zámku hraběte Kristána Valdštejna v Mnichově Hradiště k významné politické události – setkání rakouského císaře Františka I., ruského cara Mikuláše I. pruského korunního prince Fridricha Viléma a nasavského vévody Viléma. V roce 2013 zde byla slavnostně otevřena nová interiérová instalace „Setkání panovníků Svaté aliance“, jejíž součástí je i tzv. Pamětní salon...
 

Jan Vogeltanz: Dvojí sukno II – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

   (30.01.2020 - anotace, komentáře)

V prostorách chodského hradu v Domažlicích se ve dnech 21.01-21.03.2020 koná výstava ilustrací PhDr. Jana Vogeltanze "DVOJÍ SUKNO II", která je zaměřena na vojenské stejnokroje používané u námořnictev a expedičních sborů bojujících v zámořských koloniích...

 

 

 

Karel Sáček - Martin TichýSchmideder-Blättern online

   (08.01.2020 - edice pramenů)

Do vojenských dějin se ale Anton Schmideder zapsal především jako autor tzv. Schmideder-Blättern (Schmidederových listů, zkráceně též Schmider-Blättern). Jedná se o souhrn 1 119 perokreseb, často kolorovaných, které zachycují a detailně zachycují vzhled výstroje, výzbroje a dalšího vybavení c. k. armády v období 1772-1840, což ostatně uvádí také oficiální název celé kolekce Uniformen, Rüstsorten, Waffen und Ausrüstungsgegenstände der k. k. Armee im Zeitraum von 1772 bis 1840...

 

Miloslav Kolomazník: Napoleonské války v okolí Jizerských hor

   (30.12.2019 - bitvy a tažení)

Primární hrozbu pro celou oblast představovali u Žitavy dislokovaní Poniatowského Poláci, kteří se 10. srpna začali přesunovat směrem k českému pomezí. O pět dní později se sice dočasně stáhli do velkého vojenského ležení u Eckartsbergu, aby v Žitavě uvolnili místo II. armádnímu sboru, ale již za dva dny se k hranicím vrátili a jejich předvoj vkročil na české území u Kunratic na Frýdlantsku...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za duben 2020:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   30.01.2020 - Dvojí sukno – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

Studie, články a populární zpracování

   20.05.2020 - Vojáci a napoleonské období v regionální literatuře

Bitvy a tažení

   30.12.2019 - Napoleonské války v okolí Jizerských hor

Edice pramenů

   04.03.2020 - C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

C. k. napoleonika v kontextu 

   27.04.2020 - C. k. Pohraniční stráž (k. k. Grenzwache) 1829-1843

Tabulky a seznamy

   16.07.2019 - Vojenský hřbitov u Litomyšle

Varia - viz samostatný obsah