Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (16.04.2019 - tabulky a seznamy; doplnění textu)

Dne 4. dubna 1818 došlo k zásadní reorganizaci kombinací divisionů  granátnických praporů. Do přehledu velitelů byly doplněny všechny související změny:

Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     37*     34, 37, 60    1814  - 1818*
Járossy, Matthias, Oberstlieutenant*     61*     37, 53, 61     1818*- 1819
Frisch, Johann, Oberstlieutenant*     57*/20   56, 57, 20    1818*- 1831...

 

Jiří Lejnar (text) - Jan Vogeltanz (ilustrace): Armáda Velkovévodství Varšavského, část 2/2

   (23.03.2019 - varia)

Armáda se měla skládat ze tří legií, později přeměněných v divize, nazvané podle místa jejich formování: Poznaňská, Kaliszská a Varšavská. Každá legie byla složena ze štábu (20 mužů), 4 pluků pěchoty, 2 pluků jezdectva (pluk hulánů a pluk jízdních myslivců) a praporu dělostřelectva o 3 pěších rotách spolu s technickými (rota sapérů) a týlovými (rota vozatajstva) jednotkami....
 

Karel Sáček: Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

   (14.03.2019 - anotace a komentáře)

V říjnu 2018 se v Brně uskutečnila oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru. Popis slavnosti společně s vylíčením širších historických souvislostí zřízení brněnského obelisku přináší sborník Památník míru v Brně 1818–2018, který v roce 2018 sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger. V textech se prolíná hluboká znalost brněnských historických reálií...

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

   (12.02.2019 - varia)

Doplnění textu:
- ve dnech 12.2.-28.10.2018 připomněla 165. výročí odhalení této sochy (a současně 250. výročí panovníkova narození) výstava v Městském muzeu ve Františkových Lázních Františkových Lázních a elektronická publikace)
- přidána identifikace nápisu v Býčí skále u Adamova či a na budově brněnské radnice...
 

Václav MěřičkaČeský šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

   (30.01.2019 - studie a články)

Český šlechtický kříž byl založen v roce 1814 rakouským císařem Františkem I., jako odměna a viditelná dekorace pro 38 tak zvaných českých šlechticů, kteří tvořili zvláštní ochranný sbor, gardu, která císaře v pohnutých válečných měsících protinapoleonského tažení z let 1813 až 1814 doprovázela. Tento sbor se nazýval C. k. česká šlechtická garda (K. K. Böhmische Noblegarde)...

 

Vilém Walter: Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru
a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru
 

   (12.12.2018 - anotace a komentáře: doplnění textu)

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít dvoustého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách... Za podpory Jihomoravského kraje a dalších příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem...

 

Karel Sáček: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815 

   (13.11.2018 - studie a články)

Josef Václav hrabě Radecký se do dějin nejvýrazněji zapsal jako vítězný maršál z italských bojišť v letech 1848-49. Při celkovém hodnocení jeho vojevůdcovského talentu bývá často zmiňováno také jeho působení na postu náčelníka generálního štábu hlavního stanu Schwarzenbergovy armády, která zásadní měrou přispěla k Napoleonově vojenské porážce. Cílem studie bylo posoudit, zda pod vlivem pozdějších úspěchů nedošlo ke zkreslení...

 

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti  

   (09.11.2018 - tabulky a seznamy: doplnění textu)

V roce 1997 začala Českolslovenská napoleonská společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem...

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za březen 2019:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   14.03.2019 - Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

Studie, články a populární zpracování

   30.01.2019 - Český šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   01.09.2017 -  Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   10.10.2018 - Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

Varia - viz samostatný obsah