Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Karel Řezníček: Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti

   (15.04.2021 - studie, články a populární zpracování: 250. výročí)

Kdo se vrací do Lipska, musí bezděčně zastaviti u pomníku Karla Schwarzenberga s nápisem: „Nar. 15. dubna 1751, + 15. října 1820 v Lipsku.“ Na druhé straně stojí: „Pomník tento postavila mu manželka Marianna a jeho synové: Bedřich, Karel a Edmund.“ Zde prodléval ještě nedávno zemřelý syn Karel. Pod pomníkem nalézá se krypta, o níž si zvěčnělý přál...

 

Karel Sáček: Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818  

   (27.03.2021 - tabulky a seznamy; doplnění textu: 250. výročí)

Společně s patentem o sčítání obyvatelstva byl 10. března 1770 vydán patent o zavedení pravidelného a stálého odvodního systému a vlastních plukovních doplňovacích obvodů. Na toto nařízení, označované též jako Recroutirungs-Regulament či Recrutirungs-Reglement, navazoval na patent ze 27. března roku 1771 týkající se zavedení vojenských knih a rozdělení doplňovacích obvodů...
 

 

Karel Sáček:  200. výročí opavského kongresu (1820-2020)

   (07.03.2021 - anotace, komentáře)

Opavský kongres se konal od 20. října do 20. prosince 1820. Byl svolán jako reakce na vývoj v Neapolsku, kde v červnu téhož roku propuklo revoluční „karbonářské“ hnutí. Cílem kongresových jednání bylo uzavření dohody o vojenské intervenci. Kongres proběhl pod vedením knížete Metternicha, oficiálním hostitelem byl rakouský císař František I., ruský car Alexandr I, pruský král Fridrich Vilém III. a jeho stejnojmenný syn...

 

Jaroslav Beneš: První stejnokroje finanční stráže: období 1843-1850

   (01.03.2021 - varia)

Stejnokroj měl společně s výzbrojí dodávat sboru větší vážnost a zcela jasně demonstrovat vazbu na stát a potažmo panovníka. Při svém zřízení v roce 1843 převzala finanční stráže jak části stejnokroje bývalé pohraniční, tak i důchodkové stráže. I když služební předpis pro finanční stráž z roku 1843, tedy z roku jejího zřízení, předepisoval stejnokroj se zelenou egalizační barvou, proces stejnokrojového sjednocování obou dříve samostatných sborů trval léta...


 

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 2/3: Uhry 

   (09.02.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Pokračování českého překladu přílohy č. 85 díla Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe, věnovaného pevnostem: Stará Gradiška, Arad, Brod, Szeklerburg, Déva, Osijek, Fagaras, Ostřihom, Velký Varadín, Sibiu, Karlovský Bělehrad, Karlovac, Kluž, Komárno, Brašov, Mukačevo, Nové Zámky, Pančevo, Petrovaradín, Ráb, Rača a Temešvár.

 

Karel Sáček - Lubomír Uhlíř: Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

   (26.01.2021 - tabulky a seznamy)

Jednou ze součástí označování řadových pěších pluků bylo používání zemských - obecněji teritoriálních - přídomků. Ty sice netvořily součást oficiálních názvů pluků, lze se s nimi ale běžně setkávat jak ve schematismech, tak v odborné literatuře. Chybnou interpretací dochází často k tomu, že zemské přídomky jsou nesprávně považovány za součást názvů pluků...


 

Karel Sáček: Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka

   (20.01.2021 - anotace, komentáře: 200. výročí)

Dne 20. ledna 1821 zemřel ve Vídni ve věku 81 let penzionovaný polní zbrojmistr Josef sv. pán Froon von Kirchrath. Byl pochován na vídeňském hřbitově sv. Marka (Sankt Marx)... Podílel se na řízení pevnostních staveb v Hradci Králové, Terezíně i Josefově, při kterých zaujal nadřízené svými schopnosti. V roce 1809 byl jmenován velitelem pevnosti Olomouc. Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra 10. listopadu 1812...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   07.03.2021 - 200. výročí opavského kongresu

Studie, články a populární zpracování

   15.04.2021 - Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti jej připomínající

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   04.03.2020 - C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

C. k. napoleonika v kontextu 

   10.02.2021 -  Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 2/3: Uhry

Tabulky a seznamy

   26.03.2021 - Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818

Varia - viz samostatný obsah