Obsah sekce varia - všechny články netýkající se hlavního tématu

15.12.2023 17:06

 

Sáček, Karel: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy, 12.02.2019

Sáček, Karel: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I., 30.09.2013

Novotný, Antonín: Vojáci v Praze F. L. Věka II/3, 28.03.2013

Sabanoš, Peter: O finančnej a menovej politike rakúskeho cisárstva v rokoch 1762 – 1815, 23.01.2014

Brtek, Josef: Vyhlídkový altán na loketské hradní skále slaví letos již 200 let, 23.09.2012

Brtek, Josef: Krušnohorská ozvěna Trafalgaru: antinapoleonský leták ze Stříbrné, 24.07.2012

Prokop, Ivo: Napoleonská legenda a mýtus ve Francii, 04.09.2013
 

 

Vogeltanz, Jan: Polní znamení ve 12. až 19. století  , 30.11.2015

Vogeltanz, Jan: Z historie vojenských pokrývek hlavy, 27.09.2019

Vogeltanz, Jan: Poznámky a doplňky ke knize E. Wagnera Ars bella gerendi, 31.05.2010

Brtek, Josef: 1636 - jejich poslední bitva: výstava v SRN přináší drsné svědectví, 23.06.2012

Dostál, Tomáš: Wrangel ante portas - obléhání Chebu Švédy v roce 1647, 17.09.2011

Vogeltanz, Jan: Adjustace evropských armád v letech 1650 až 1700 - 1/2, 20.01.2016

Vogeltanz, Jan: Adjustace evropských armád v letech 1650 až 1700 - 2/2, 29.02.2016

Sabanoš, Peter: O porážke Turka pod Viedňou roku Pána 1683

Vogeltanz, Jan: Severní válka 1700-1721, 13.02.2017

Vogeltanz, Jan: Válka o dědictví španělské 1701 – 1714, 08.12.2017

Peter Chrastina: Krajina v bitke – bitka v krajine: vojenské a historickogeografické aspeky bitky pri Hámroch 1708 a ich rekonštukcia na digitálnom modeli reliéfu, 20.08.2008

Vogeltanz, Jan: Válka o následnictví polské 1733 - 1735, 26.06.2009

Vogeltanz, Jan: Válka s Osmanskou říší 1737 - 1739, 26.01.2012

Vogeltanz, Jan: Franz baron Trenck, velitel pandurů – příběhy rokokového dobrodruha, 27.03.2011

Vogeltanz, Jan: Sasové v Čechách a na Moravě v letech 1741 – 1745, 17.11.2010

Vogeltanz, Jan: Jižní Čechy za války o dědictví rakouské 1740-1748, 12.08.2008

Uhlíř, Lubomír: Organizace zemské milice v Čechách a na Moravě v letech 1744–1745, 14.05.2012

Vogeltanz, Jan: Bitva u Kolína 18. června 1757, 20.07.2015

Tomáš Keřka: Všechna sláva polní tráva aneb kdo je uložen v kostele sv. Václava ve Svojšicích, 16.11.2020

Sabanoš, Peter: O Hadikovom rajze berlínskom - o prvom kúsku husárskom

Havel, Petr: „Bramborová“ válka , 02.07.2014

 

 

Beneš, Jaroslav: C. k. důchodková stráž (k. k. Gefällenwache) 1835-1843, 24.08.2020

Beneš, Jaroslav: Stejnokroje důchodkové stráže 1835-1843, 30.09.2020

Beneš, Jaroslav: Vznik finanční stráže a první léta její existence (1843–1850), 18.12.2020

Beneš, Jaroslav: První stejnokroje finanční stráže: období 1843-1850, 03.01.2021

Beneš, Jaroslav: Organizační vývoj finanční stráže od roku 1850 do prusko-rakouské války 1866, 25.07.2022

Beneš, Jaroslav: Stejnokroje finanční stráže v letech 1850–1858, 10.11.2022

Beneš, Jaroslav: Organizační vývoj Finanční stráže ve druhé polovině 19. století, 15.12.2023

Vogeltanz, Jan: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 1. část: revoluce v Praze a Vídni, 08.11.2016

Vogeltanz, Jan: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 2. část: polní tažení maršála Radeckého v Itálii, 15.09.2016

Vogeltanz, Jan: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 3. část: revoluce v Uhrách, 08.11.2016

Kaška, Jan: Přehled vojenského velení s výkladem německým 1848, 19.02.2018

Thümmler, Lars-Holger – Uhlíř, Richard: Nacionalismus v rakouském sboru důstojníků z povolání v letech 1848/49 – 1914, 05.03.2012

Uhlíř, Richard: Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 1/2, 06.07.2010

Uhlíř, Richard: Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 2/2, 06.07.2010

Uhlíř, Richard: Giuseppe Garibaldi 1/3, 28.04.2013

Uhlíř, Richard: Giuseppe Garibaldi 2/3, 02.06.2013

Uhlíř, Richard: Giuseppe Garibaldi 3/3, 08.07.2013

Vogeltanz, Jan: Italská kampaň 1859, 10.02.2011

Novák, Josef: Bitva u Magenty - z vypravování strýce, který sloužil u „Kaiser“, 28.10.2010

Uhlíř, Lubomír: Reorganizace rakouské řadové pěchoty v 60. letech 19. století, 27.09.2008

Vogeltanz, Jan: Uniformy ve válce roku 1866, 04.04.2016

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje německých spojenců Rakouska a Pruska v roce 1866, 26.05.2016

Dvořák, Jaroslav: Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866, 25.08.2012

Dvořák, Jaroslav: Jan Nepomuk Steinský, otec válečných hrobů z roku 1866, 12.12.2012

Vogeltanz, Jan: Rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku v letech 1864-1867, 08.12.2007

Uhlíř, Lubomír: Dualistická rakouská domobrana a ozbrojené měšťanské sbory, 26.04.2016

Exner, Michal: Pušky systému Wänzel 1867, 26.06.2009

Exner, Michal: Zbraně systému Werndl, 26.06.2009

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 2/4, 18.01.2015

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 3/4, 20.02.2015

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 4/4 , 03.06.2015

Bureš, Jiří: C. a k. letecké eso - Ústečan Ernst Strohschneider, 28.01.2015

Uhlíř, Lubomír: Dragouni a "rakušáctví", 21.02.2008

Chodounský, Jiří: Tradiční dragounský pluk čís. 3 „Krále saského“, 22.02.2008

Uhlíř, Lubomír: Švejk - fikce a desinformace, 04.12.2008

Uhlíř, Lubomír: Osudy rakouských četníků, 04.12.2008

Sáček, Karel: Orel a lev, 28.10.2012

 

 

Uhlíř, Lubomír: Policie antického Říma, 29.01.2011

Uhlíř, Lubomír: Vojenská jízda v průběhu staletí, 08.12.2007

Vogeltanz, Jan: Švýcaři, 14.10.2011

Tesárek, Bohuslav: Dragouni v historickém vývoji vojenství, 08.12.2007

Vogeltanz, Jan: NESCIT PERICULA - hesenské jednotky v 16. až 18. století, 09.10.2009

Vogeltanz, Jan: Protirevoluční povstání ve Vendée, chouani a emigrantské ozbrojené formace v letech 1792-1801, 05.05.2023

Vogeltanz, Jan: Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800,  31.05.2011

Karel Sáček: Kurfiřtské Bavorsko a jeho armáda v roce 1805

Vogeltanz, Jan: Ruské opolčenije 1806-1807 a 1812-1814, 08.08.2010

Lejnar, Jiří - Vogeltanz, Jan: Armáda Velkovévodství Varšavského (do reformy v roce 1810) - 1/2, 23.03.2018

Lejnar, Jiří - Vogeltanz, Jan: Armáda Velkovévodství Varšavského, část 2/2, 23.03.2019

Vogeltanz, Jan: Landwehr neboli zeměbrana a další ozbrojené formace v Prusku 1813-15, 20.03.2020

Vogeltanz, Jan: Polské Kongresové království a listopadové povstání 1830/31, 16.04.2017

Vogeltanz, Jan: Ozbrojené síly Moldavska a Valašska v letech 1830-1859, 07,06.2018

Vogeltanz, Jan: Adjustace evropských posádek v zámoří v XV. až XVIII. století, 18.12.2011

Vogeltanz, Jan: Bonapartovo tažení do Egypta, 23.10.2013

Vogeltanz, Jan: Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 1/3, 23.07.2013

Vogeltanz, Jan: Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 2/3, 24.11.2013

Vogeltanz, Jan: Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 3/3, 22.12.2013

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje v Latinské Americe 19. století, 14.05.2012

Uhlíř, Lubomír: Simón Bolívar, 26.02.2013

Vogeltanz, Jan: Vývoj námořnických stejnokrojů 1/3, 25.11.2012

Vogeltanz, Jan: Vývoj námořnických stejnokrojů 2/3, 21.12.2012

Vogeltanz, Jan: Vývoj námořnických stejnokrojů 3/3, 26.01.2013

Uhlíř, Richard: Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - I. část, 22.08.2010

Uhlíř, Richard: Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - II. část, 22.08.2010

Uhlíř, Richard: Recenze knihy KLÍMA, Jan: Pod německou vlajkou, příběh jedné koloniální říše, 27.08.2011

Vogeltanz, Jan: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 1. část (Albánie, Belgie, Bulharsko, Československo, Dánsko, Estonsko, Finsko), 07.07.2021

Vogeltanz, Jan: Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 2. část  (Francie, Irsko, Itálie, Jugoslávie, Litva, Lotyšsko), 27.08.2021

Uhlíř, Lubomír: Dragouni Rakouské republiky, 22.02.2008

Vogeltanz, Jan: Vývoj leteckých uniforem od 1. světové války do roku 1939, část 1/2, 26.04.2019

Vogeltanz, Jan: Vývoj leteckých uniforem od 1. světové války do roku 1939, část 2/2, 26.06.2019

Vogeltanz, Jan:  Stejnokroje latinskoamerických armád ve XX. století - část 1/2, 29.06.2020

Vogeltanz, Jan: Stejnokroje latinskoamerických armád ve XX. století - část 2/2, 24.07.2020

Vogeltanz, Jan: Vojáci studené války - mimoevropské země: Asie a Afrika, 30.04.2020

Uhlíř, Richard: Vojenské tradice v pojetí československých komunistů, 22.02.2008 

 

 

Obsah - hlavní menu