Vzpomínka na Lubomíra Uhlíře s bibliografickým přehledem jeho díla

12.02.2012 12:59

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 11.02.2022

 

Dne 11. února 2012 zemřel Mgr. Lubomír Uhlíř, nejvýznamnější ze současných znalců historie c. (a) k. armády, který odhodlaně a stále znovu uváděl na pravou míru obecné vědomí o tomto tématu, po desetiletí deformovanému různými ideologiemi či prostým diletantismem.

Mgr. Lubomír Uhlíř (1943-2012)

 

Do akademické obce uvedly Mgr. Uhlíře studie věnované policejním dějinám, jeho největší specializací však byla organizace habsburské vojenské moci, ve které se orientoval bezesporu lépe, než mnozí důstojníci v ní tehdy sloužící. Nejoblíbenějšími historickými obdobími pro něj byly napoleonská epocha a válečný rok 1866. Dalšími velkými zálibami Mgr. Uhlíře byly faleristika, heraldika, geografie, filatelie i historické období naší první republiky a protektorátu.

Lubomír Uhlíř se narodil 29. srpna 1943 v Třebíči. V roce 1947 se přestěhoval s rodiči do Olomouce, kde absolvoval školní vzdělání, včetně studia na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (obor matematika - deskriptivní geometrie) v letech 1961-1966. Od mládí se zajímal o vojenskou historii. Tento zájem jej pak provázel po celý život. Jednalo se patrně o rodové atavismy, protože jeho otec i strýc byli důstojníky z povolání za tzv. první republiky a také další příbuzní sloužili jako profesionální vojáci či důstojníci monarchie.

S ohledem na toto zaměření se Lubomír Uhlíř snažil o přijetí nikoliv na přírodovědeckou, nýbrž filozofickou fakultu, nebyl však přijat pro nadbytek uchazečů. Po absolutoriu nastoupil v září 1966 jako učitel na učňovskou školu obchodní v Berouně a od listopadu téhož roku jako občanský zaměstnanec Ministerstva vnitra jako učitel matematiky, chemie a fyziky na Střední odborné škole MV ve Sv. Janu pod Skalou. Od roku 1967 byl příslušníkem MV v hodnosti podporučíka a od roku 1969 poručíka. V roce 1969 byl v rámci reorganizace přeložen na SOŠ MV Slapy nad Vltavou a v únoru 1973 byl v rámci normalizačních čistek (po odmítnutí členství v KSČ) donucen odejít ze služebního poměru - kvůli čemuž byl v roce 1991 rehabilitován.

Po propuštění ze služeb Ministerstva vnitra krátce působil jako zaměstnanec Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, poté jako programátor-analytik v Podniku výpočetní techniky Olomouc, ze které přešel do výpočetního střediska podniku Kancelářské stroje v Hradci Králové. Zde působil až do tzv. sametové revoluce.

Když po roce 1989 došlo k obnovení Československé napoleonské společnosti a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, patřil Mgr. Uhlíř mezi první členy těchto spolků, vyslouživ si brzy díky své badatelské a publikační činnosti, i dobrosrdečné ochotě podělit se o své encyklopedické vědomosti, všeobecné uznání. Když tyto spolky nedávno hodnotily své dvacetileté působení, dostalo se mu od obou vysokých poct, v případě napoleonské společnosti dokonce nejvyššího vyznamenání – záslužného kříže Fénix I. stupně. Od roku 2007 byl klíčovým organizátorem a přispěvatelem vojensko-historického internetového projektu primaplana.cz, díky čemuž tento portál velmi brzy získal vysoké odborné renomé.

V roce 1991 se vrátil do služeb Ministerstva vnitra. V lednu 1994 nastoupil na Policejní akademii v Praze, nejdříve jako programátor a od roku 2001 jako přednášející předmětu dějiny policie, k jehož akreditaci v rámci katedry bezpečnostních služeb významně přispěl. Na Policejní akademii přednášel až do roku 2009 a zůstal jí věrný i poté, co v lednu 2005 získal nárok odejít do důchodu a věnovat se „na penzi připravenému“ tématu – vojenství antického Říma.

Poslední rozloučení s Mgr. Uhlířem 14. července 2012.

 

Náhrobek na hřbitově u kostela Navštívení Pany Marie v Boušíně (Slatina nad Úpou).

 

Bibliografie Mgr. Lubomíra Uhlíře

 

Monografie

 

MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl 1. Habsburská monarchie (1526-1918). Praha, Themis 1997. 178 s.

MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl 2. Československá republika (1918 - 1939). Praha, Themis 1999. 230 s.

MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl 3. Protektorát Čechy a Morava a slovenský stát (1939-1945). Praha, Police history 2001. 230 s.

UHLÍŘ, Lubomír a kol.: Z dějin evropských a jiných policejních sborů. 1. (Vybrané kapitoly). Praha, Police history 2002. 217 s.

MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny obecních policií. [Díl] 1. (Jejich obraz v heraldice). Praha, Police history 2004. 215 s.

UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny evropských policejních sborů. Praha, Police history 2007. 103 s.

MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva. Díl 4. Československo (1945-1989). Praha, Police history 2011. 290 s.

 

Sborníky a ročenky

UHLÍŘ, Lubomír: Polní myslivci a válka roku 1866. In: Válka 1866 na Náchodsku. Náchod, SOA Náchod a Spolek přátel vojenské historie 1996, s. 91-11.

UHLÍŘ, Lubomír: Ozbrojené měšťanské sbory v polovině minulého století. In: Sborník k 200. výročí založení brněnského měšťanského střeleckého sboru. Brno, Brněnský městský střelecký sbor 2000, s. 123 – 141, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: K rakouské oficiální terminologii v polovině 19. století. In: Sborník k 200. výročí založení brněnského měšťanského střeleckého sboru. Brno, Brněnský městský střelecký sbor 2000, s. 151 – 160.

UHLÍŘ, Lubomír: Polská policie Generálního guvernementu 1939-1945. In: Z dějin evropských a jiných policejních sborů. Díl I. Praha, Police history 2002, s. 122-149.

TUPÝ, Ondřej - SÁČEK, Karel - UHLÍŘ, Lubomír: Rakouská armáda v roce 1805. In: Třetí koaliční válka 1805. Sborník přednášek slavkovské konference "Evropské aliance 18. století - aliance Evropy kolem impéria Velkého národa. Slavkovská bitva a její pozadí" a původních prací vztažených k událostem roku 1805. Třebíč, Akcent 2004, s. 306-358.

UHLÍŘ, Lubomír: Dualistická rakouská domobrana a ozbrojené měšťanské sbory. In: Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století. Sborník prací. Brno, Brněnský městský střelecký sbor 2004, s. 321-332.

UHLÍŘ, Lubomír: Četník - Příklad Johanna Franze von Kempen a Františka Valouška. In: Člověk na Moravě 19. století. Brno, Centrum demokracie a kultury 2004, s. 306-319.

UHLÍŘ, Lubomír: Postavení dějin policie v systému policejních věd a systému vzdělávání. In: Perspektivy rozvoje policejních disciplín a bezpečnostní vědy. Praha, Police history 2004, s. 110-115.

UHLÍŘ, Lubomír: Schematismy rakouské armády z let 1805 a 1806. In: Bitva u Slavkova a válka roku 1805. Sborník dokumentů a studií k 200. výročí s předmluvou Olega Sokolova. Třebíč, Akcent 2005, s. 431-517.

UHLÍŘ, Lubomír - TUPÝ, Ondřej - SÁČEK, Karel: Dodatky ke studii Rakouská armáda v roce 1805. In: Bitva u Slavkova a válka roku 1805. Sborník dokumentů a studií k 200. výročí s předmluvou Olega Sokolova. Třebíč, Akcent 2005, s. 518-560.

UHLÍŘ, Lubomír: Postavení předmětu „Dějiny policie“ ve vysokoškolské přípravě policistů. In: Úloha policejně bezpečnostních disciplín v systému vysokoškolské přípravy policistů – mezinárodní konference. Praha, Police history, 2006, s. 84-86.

UHLÍŘ, Lubomír: Proměny rakouské armády za koaličních válek a jejich odraz ve vojenských schematismech. In: Evropa 1805. Sborník prací 5. Mezinárodního napoleonského kongresu. Brno, 26.-28. září 2005. Brno, Česká napoleonská společnost se sídlem v Brně 2006, s. 667-686.
 

Odborná periodika

UHLÍŘ, Lubomír: Z dějin 14. dragounského pluku de Ligne, vzpomínka na Kolín 18.6.1757. Brno, Aktiv dobrovolných spolupracovníků oddělení nových dějin Moravského muzea, 1987, 4 s.

UHLÍŘ, Lubomír – DVOŘÁK, Jaroslav: Tereziánské řády udělené za polní tažení roku 1866. Bellum 1866 I, 1990, č. 1, s. 10-13.

UHLÍŘ, Lubomír: Egalizace rakouské pěchoty. Bellum 1866 I, 1990, č. 1, s. 29-30.

UHLÍŘ, Lubomír: Dva pomníky chebského 73. pěšího pluku padlým ve válce r. 1866. Bellum 1866 II, 1991, č. 1, s. 8-11,  2 fota.

UHLÍŘ, Lubomír: Hodnosti rakouské armády v r. 1866. Bellum 1866 II, 1991, č. 2, s. 45-60.

UHLÍŘ, Lubomír: Ještě k článku „Rudolf – korunní princ a rebel“. Střední Evropa, 1991, č. 7, s.

UHLÍŘ, Lubomír: Absolventi Teresiánské vojenské akademie padlí v roce 1866. Bellum 1866 I (III), 1992, č. 3, s. 95-102.

UHLÍŘ, Lubomír: Teresiánská vojenská akademie, část I-II. Bellum 1866 I (III), 1992, č. 3, s. 105-106; č. 4, s. 112-123.

UHLÍŘ, Lubomír: Kůň v dějinách vojenství. Equito - měsíčník přátel koní - mesačník priateľov koní, 1993, č. 1-7.

VOGELTANZ, Jan - UHLÍŘ, Lubomír: Die Regierungstruppe des Protektorates Böhmen und Mähren 1939-1945. Zeitschrift für Heereskunde 50, 1994, č. 371, s. 33-35.

UHLÍŘ, Lubomír: Italské pozemní vojsko v roce 1866. Bellum 1866 III (V), 1994, č. 1, s. 5-21.

UHLÍŘ, Lubomír: K rakouské oficiální terminologii v roce 1866. Bellum 1866 IV (VI), 1995, č. 5, s. 181-190.

UHLÍŘ, Lubomír: Zmínka o pamětnících války roku 1866 v publikaci „Československá generalita“. Bellum 1866 IV (VI), 1995, č. 6, s. 234-235.

UHLÍŘ, Lubomír: K Lidovým milicím. Historie a vojenství 44, 1995, č. 6, s. 166-167.

UHLÍŘ, Lubomír – MACEK, Pavel: Rakouské bezpečnostní sbory v roce 1866. Bellum 1866 V (VII), 1996, č. 1, s. 9-45.

UHLÍŘ, Lubomír – MACEK, Pavel: Rakouské poštovní známky v roce 1866. Bellum 1866 V (VII), 1996, č. 4, s. 137-170.

UHLÍŘ, Lubomír: K Loserthově Bitvě u Tovačova. Bellum 1866 V (VII), 1996, č. 5, s. 205-207.

UHLÍŘ, Lubomír: Četnictvo habsburské monarchie v míru a ve válce. Historie a vojenství 45, 1996, č. 1, s. 3-37.

UHLÍŘ, Lubomír: Vojenský policejní strážní sbor v habsburské monarchii. Historie a vojenství 45, 1996, č. 5, s. 3-21.

UHLÍŘ, Lubomír: Oficiální terminologie habsburské monarchie. Genealogické a heraldické informace 2 (17), 1997 [vyd. 1998], s. 42-46.

UHLÍŘ, Lubomír: Rakouské a rakousko-uherské armádní schematismy jako pomocník genealoga. Genealogické a heraldické informace 3 (18), 1998 [vyd. 1999], s. 48-59.

UHLÍŘ, Lubomír: Pojednání o válce roku 1866 v časopise „Historie a vojenství“: 1990-1996. Bellum 1866 V (VII) 1996, č. 5, s. 207-209; 1997: Bellum 1866 VII (IX), 1998, č. 4, s. 172; 1999: IX (XI) 2000, č. 2, s. 82-83; 1998: č. 4, s. 163-164; 2000: XVI (XVIII) 2007, č. 1, s. 198 a č. 2, 193; 2001XII (XIV) 2003, č. 3, s. 116; 2002XIII (XV) 2004, č. 1, s. 155; 2003XII (XIV) 2004, č. 1, s. 156.

UHLÍŘ, Lubomír: Číslování pluků rakouské armády v letech 1769–1815. Část I-III. Bulletin Československé napoleonské společnosti 4, 2000, č. 11, s. 42–46; č. 12, s. 79–87; 13, s. 98–106.

UHLÍŘ, Lubomír: Kůň ve službách mužů zákona. Policista 1997, č. 12, s. I-XV.

UHLÍŘ, Lubomír: Pes ve službách mužů zákona. Pes přítel člověka, č. 4-5, 1999, s.

UHLÍŘ, Lubomír: Hellerův román z prusko-rakouské války. Bellum 1866 9(11), 2000, č. 4, s. 144-163.

UHLÍŘ, Lubomír – MACEK, Pavel: Je historie pro policisty stále tabu? Policista 2000, č. 10, s.

UHLÍŘ, Lubomír: Granátníci v rakouské armádě za koaličních válek. Bulletin Československé napoleonské společnosti 5, 2001, č. 16, s. 83–89, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Udržování tradic napoleonských válek v rakousko-uherské armádě Část I-II. Bulletin Československé napoleonské společnosti 5, 2001, č. 17, s. 101–104; 6, 2002, č. 18, s. 17-23, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Udržování tradic války roku 1866 v rakousko-uherské armádě. Bellum 1866 10(12), 2001, č. 1, s. 2-14.

UHLÍŘ, Lubomír: Paralely života - proč Policjení akademie zavedla do studijního programu výuku policeních dějin. Hlásí se policie 5 (2001),č. 9, s. 10-11.

MACEK, Pavel  UHLÍŘ, Lubomír: Policejní asistentky (z historie jejich činnosti). Policista 2001, č. 7, s. 35-37.

UHLÍŘ, Lubomír: K egalizačním barvám císařsko-královských pěších pluků v roce 1809. Bulletin Československé napoleonské společnosti 6, 2002, č. 18, s. 24–26.

UHLÍŘ, Lubomír: Hodnosti rakouské armády za koaličních válek. Bulletin Československé napoleonské společnosti 6, 2002, č. 20, s. 71–80.

UHLÍŘ, Lubomír: Myslivci v rakouské armádě za koaličních válek. Bulletin Československé napoleonské společnosti 6, 2002, č. 20, s. 85–98, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Policejní akademie ČR – místo renesance policejních dějin v České republice. Policajná teória a prax 10, 2002, č. 1, s. 132-137.

UHLÍŘ, Lubomír – MACEK, Pavel: Rakouský zbrojní patent v roce 1866. Bellum 1866 11 (13), 2002, č. 4, s. 121-132.

UHLÍŘ, Lubomír: Půvab a otazníky starých policejních fotografií. Historická fotografie 3, 2003, č. 1, s. 36-48.

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Označování pěších pluků v letech 1792-1815, část I-II. Historia militaris 1792-1815 2, 2003, č. 1, s. 20-23, č. 2, s. 18-21.

UHLÍŘ, Lubomír: Rakouské garnisonní, štábní a protidezertérské jednotky za koaličních válek, část I-II. Bulletin Československé napoleonské společnosti 8, 2004, č. 29, s. 165–184; 9, 2005, č. 30, s. 9–12.

UHLÍŘ, Lubomír: Schematismus rakouské armády z roku 1866, část I-III. Bellum 1866 14 (16), 2005, č. 1, s. 93-160; č. 2, s. 69-118; 15 (17), 2006, č. 1, s. 86-125; opravy a doplňky: 16 (18) 2007, č. 2, s. 196-197.

UHLÍŘ, Lubomír: Rakouské vojenské hraniční kordony – ochrana státních hranic v minulosti. Bezpečnostní teorie a praxe 3, 2005, s. 39-48.

UHLÍŘ, Lubomír: Egalizační barvy rakouské armády za koaličních válek, část I-III. Bulletin Československé napoleonské společnosti X, 2006, č. 36, s. 37–48; č. 37, s. 17–48; 12, 2008, č. 39, s. 10–22

UHLÍŘ, Lubomír: Získat si vážnost obyvatelstva. Vznik a vývoj rakouského četnictva. Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 34-36.

UHLÍŘ, Lubomír: Lehká pěchota v rakouské armádě za koaličních válek. Bulletin Československé napoleonské společnosti XII, 2008, č. 42, s. 11–29, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Dvě informace z východních Čech. Bellum 1866 XVII (IXX), 2008, č. 1, s. 196-197.

UHLÍŘ, Lubomír: Pomníky a dezinformace. Bulletin Československé napoleonské společnosti XIII, 2009, č. 42, s. 47–48.

UHLÍŘ, Lubomír: Opočensko a Novoměstsko za války roku 1866 ve vzpomínce současníka Jana Kvasničky, kronikáře obce Čánky. Bellum 1866 XVIII (XX), 2009, č. 2, s. 24-32.

UHLÍŘ, Lubomír: Dvě české knihy Napoleonových výroků. Bulletin Československé napoleonské společnosti XIV, 2010, č. 47, s. 24–28.

UHLÍŘ, Lubomír: Smrt Napoleona IV. Bulletin Československé napoleonské společnosti XV, 2011, č. 48, s. 31–35.

UHLÍŘ, Lubomír: Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918. Bellum 1866 XXI (XXIII), 2012, č. 2, s. 12-76, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Terminologie rakouské armády v letech 1649-1918. Bellum 1866 XXI (XXIII), 2012, č. 2, s. 100-124.

UHLÍŘ, Lubomír: Jakub Malý a jeho kniha o Napoleonovi. Bulletin Československé napoleonské společnosti XVII, 2013, č. 56, s. 12-16, viz zde.

 

Recenze:

Historie a vojenství 44, 1995, č. 5, Fidler J. – Havel, P. –Hofman, P. – Pilát, V. - Romaňák, A – Stehlík, E.: Československá generalita, biografie 1

Historie a vojenství 45, 1996, č. 6, Judex, M.: Reprint Judexových uniforem.

Historie a vojenství 47, 1998, č. 1, Bartošová, H. - Musil, J. – Pešek, J.: 5 let Policejní akademie České republiky 1992-1997.

 

- kromě výše uvedených recenzí dalších více než 50 anotací publikovaných především v časopisu Historie a vojenství

 

Elektronické publikace:

UHLÍŘ, Lubomír (ed): Jan Vandas - vzpomínky na prusko-rakouskou válku, www.militaria.cz, poprvé publikováno 09.11.2003.

UHLÍŘ, Lubomír: Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek, poprvé publikováno 10.02.2022, naposledy upraveno 10.02.2022 viz zde (na webu valka.cz byla dne 11.02.2004 zveřejněna neautorizovaná a chybná verze).

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Rozlišování součástí rakouské armády 1792-1815, Austerlitz 2005 - DVD k 200. výročí bitvy u Slavkova, 2006.

UHLÍŘ, Lubomír: Vývoj organisace dragounských a švališarských pluků v rakouské armádě, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 28.12.2006, naposledy upraveno 05.09.2008.

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Rozlišování součástí rakouské armády 1792 – 1815, errata ke studii vydané na DVD Austerlitz 2005 v sekci textové dokumenty, www.austerlitz.org, poprvé publikováno 09.02.2007, naposledy upraveno 09.02.2007.

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 23.04.2007, naposledy upraveno 30.05.2007; viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Velitelé praporů lehké pěchoty v letech 1798 – 1801, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 23.04.2007, naposledy upraveno 04.05.2014; viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír – SÁČEK, Karel: Majitelé jezdeckých pluků v letech 1792 – 1815, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 24.04.2007, naposledy upraveno 30.05.2007; viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Přehled praporů zeměbrany v roce 1809, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 29.04.2007, naposledy upraveno 29.04.2007.

UHLÍŘ, Lubomír: Německo-český slovníček barev, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 14.08.2007, naposledy upraveno 14.08.2007; viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Neoficiální a nepřesné označování součástí rakouské armády, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 06.09.2007, naposledy upraveno 06.09.2007.

UHLÍŘ, Lubomír: Rakouská polní pošta, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 17.11.2007, naposledy upraveno 17.11.2007.

UHLÍŘ, Lubomír: Vojenská jízda v průběhu staletí, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 08.12.2007, naposledy upraveno 08.12.2007.

UHLÍŘ, Lubomír: Rakouské vojenské školství, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 17.11.2007, naposledy upraveno 18.12.2007, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Dragouni a Rakušáctví, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 21.02.2008, naposledy upraveno 29.10.2011.

UHLÍŘ, Lubomír: Dragouni Rakouské republiky, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 22.02.2008, naposledy upraveno 22.02.2008.

UHLÍŘ, Lubomír: Role československých ozbrojených sil v únoru 1948 - text přednášky v rámci Interdisciplinárního semináře 25. února 2008, www.ufy.zcu.cz, poprvé publikováno 17.03.2008, naposledy upraveno 17.03.2008.

UHLÍŘ, Lubomír: Tabulka nejčastěji používaných zkratek habsburské monarchie se vztahem k armádě, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 05.09.2008, naposledy upraveno 27.10.2009.

UHLÍŘ, Lubomír: Osudy rakouských četníků, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 04.12.2008, naposledy upraveno 04.12.2008.

UHLÍŘ, Lubomír: Švejk - fikce a desinformace, recenze knihy, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 04.12.2008, naposledy upraveno 04.12.2008.

UHLÍŘ, Lubomír: Policie antického Říma, www.primaplana.cz (do srpna 2011 www.primaplana.net), poprvé publikováno 29.01.2011, naposledy upraveno 29.01.2011.

UHLÍŘ, Lubomír: Vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě v letech 1792-1815, www.primaplana.cz, poprvé publikováno 08.07.2012, naposledy upraveno 08.07.2012, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Simón Bolívar, www.primaplana.cz, poprvé publikováno 26.02.2013, naposledy upraveno 08.07.2013, viz zde.

UHLÍŘ, Lubomír: Přehled c. k. jezdeckých pluků a jejich číslování podle jednotlivých jezdeckých kategorií - příloha ke studii  Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918, www.primaplana.cz, poprvé publikováno 13.05.2013, naposledy upraveno 13.05.2013, viz zde.

 

- na internetovém portálu primaplana.cz byla také dodatečně publikována většina citovaných článků a studií Lubomíra Uhlíře, které byly zveřejněny v odborných časopisech.