C.k. napoleonika v kontextu

Odhalení lipského monumentu v českém tisku roku 1913

26.08.2015 17:10
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 13.09.2015   Nejeden z vás nepochybně byl osobně přítomen na vzpomínkové akci u příležitosti dvoustého výročí „Bitvy národů“ u Lipska, já takové štěstí neměl, ale vydal jsem se proti proudu času a dohledal nejautentičtější reportáže z doby před sto...

Pozdrav českým vojínům v poli roku 1915

01.01.2015 16:46
Alois Jirásek Naposledy upraveno: 01.01.2015   Byl jsem vyzván, rozmilí krajané, abych Vám v tomto listu napsal něco do pole. Rád bych, tuze rád něco milého, co by Vás alespoň na chvilku potěšilo; cítím však, jak nesnadno promluviti k čtenářům meškajícím ne v tiché jizbě v poklidné době, ale k...

Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 1/4

16.12.2014 16:41
Jan Vogeltanz - věnováno památce Lubomíra Uhlíře Naposledy upraveno: 30.12.2014   Jejich portréty jsou v rodinných albech, v archivních fondech a muzejních sbírkách, stejně jako patří do kolekcí soukromých sběratelů. Najdeme je i na oválných porcelánových medailonech hřbitovních křížů a...

200 let od Bitvy národů u Lipska, Karel Filip ze Schwarzenbergu a Písecko

15.10.2014 16:37
Martin Zeman Naposledy upraveno: 15.10.2014   V říjnu 2013 uběhlo právě dvě stě let od jedné z největších a nejvýznamnějších bitev napoleonských válek - bitvy u Lipska, zvané též Bitva národů, v níž koaliční vojska Rakouska, Ruska, Švédska a Pruska porazila armádu francouzského císaře...

Rakouský policejní systém na přelomu 18. a 19. století

06.09.2014 22:42
Publikováno: 22.02.2008, naposledy upraveno: 22.02.2008 Přetištěno: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochránce práv Brno 26.-28. září 2005. Brno 2006, s. 411-428.   Pavel MACEK Rakouský policejní systém se v průběhu dějin...

Pocta Lubomíru Uhlíři - číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918

03.12.2012 18:49
V prosinci 2012 vyšlo další z čísel periodika Bellum 1866 (2/2012), které bylo monotematicky věnováno v tomto roce zemřelému Mgr. Lubomíru Uhlíři, našemu přednímu odborníku na armádu habsburské monarchie. Stěžejní část tvoří dvě jeho studie - Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech...

Akademická legie

08.09.2012 08:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.08.2020   Jak vyplývá z rozsáhlých kulturně historických spisů Zikmunda Wintra, především z jeho Dějů vysokých škol pražských, k neodmyslitelnému atributu univerzitního studenta Prahy doby renesanční patřil kord. Nejen jako ozdoba, ale často použitý jako...

Haličský Landesdragoner Mathias Rottenberg

17.10.2010 16:59
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 17.11.2010   Historie ozbrojených a zpravidla i uniformovaných sborů je jedním z velmi atraktivních badatelských témat, přední místo v zájmu badatelů v našich zemích pak zaujímají dějiny armády habsburského soustátí coby údělu mnoha našich...

Vojenský policejní strážní sbor v habsburské monarchii

14.09.2010 16:52
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 14.09.20101)   Název Vojenský policejní strážní sbor2) (dále VPSS) byl v rakouském, resp. rakousko-uherském prostředí použit pro několik bezpečnostních sborů ne zcela totožného charakteru. Z hlediska historického vývoje se jednalo vlastně o složku jedinou,...

Jakub Malý a jeho kniha o Napoleonovi - ojedinělá ukázka cenzurní činnosti rakouské policie

27.10.2009 20:09
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 27.10.2009   Cenzura v habsburské monarchii byla po dlouhou dobu zajišťována římskokatolickou církví. Teprve za vlády císařů Leopolda I. (1657-1705) a Josefa I. (1705-1706) začal stát přebírat cenzuru do vlastních rukou a její provádění bylo na...
<< 1 | 2 | 3 >>