C.k. napoleonika v kontextu

Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

29.03.2017 16:37
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 14.07.2017   Vojáci z Čech, Moravy a Slezska představovali v národnostně pestré směsici armády a zeměbrany rakousko-uherského mocnářství značnou část jejích příslušníků. Byli zastoupeni takřka ve všech druzích vojska, nejvíce jich pochopitelně...

Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

18.05.2016 16:58
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 18.05.2016   Vídeň Hlavní město Rakousko-Uherska primárně slavilo již 16. října 1913 a důvod byl vcelku prostý, mnoho hlavních aktérů se chystalo do Saska a tak Rakušané využili faktu, že Bitva národů byla několikadenní záležitostí a právě 16. října 1813...

Dudák - oud turecké hudby při slavným c. k. inf. regimentu vac. de Vaux

21.12.2015 16:39
Jan Jeník z Bratřic Naposledy upraveno: 21.12.2015   Léta 1814 při velikém na vojnu braní, byl jest mezi jinými nováčkama v Prachynském kraji, taky jeden ovčácký synek na vojnu vzat, kterýž na pastvách ovčích se naučil pěkně na dudy pískati, na které on pak taky svým kamarádům při companii, u...

Odhalení lipského monumentu v českém tisku roku 1913

26.08.2015 17:10
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 13.09.2015   Nejeden z vás nepochybně byl osobně přítomen na vzpomínkové akci u příležitosti dvoustého výročí „Bitvy národů“ u Lipska, já takové štěstí neměl, ale vydal jsem se proti proudu času a dohledal nejautentičtější reportáže z doby před sto...

Pozdrav českým vojínům v poli roku 1915

01.01.2015 16:46
Alois Jirásek Naposledy upraveno: 01.01.2015   Byl jsem vyzván, rozmilí krajané, abych Vám v tomto listu napsal něco do pole. Rád bych, tuze rád něco milého, co by Vás alespoň na chvilku potěšilo; cítím však, jak nesnadno promluviti k čtenářům meškajícím ne v tiché jizbě v poklidné době, ale k...

Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 1/4

16.12.2014 16:41
Jan Vogeltanz - věnováno památce Lubomíra Uhlíře Naposledy upraveno: 20.02.2024   Jejich portréty jsou v rodinných albech, v archivních fondech a muzejních sbírkách, stejně jako patří do kolekcí soukromých sběratelů. Najdeme je i na oválných porcelánových medailonech hřbitovních křížů a...

200 let od Bitvy národů u Lipska, Karel Filip ze Schwarzenbergu a Písecko

15.10.2014 16:37
Martin Zeman Naposledy upraveno: 15.10.2014   V říjnu 2013 uběhlo právě dvě stě let od jedné z největších a nejvýznamnějších bitev napoleonských válek - bitvy u Lipska, zvané též Bitva národů, v níž koaliční vojska Rakouska, Ruska, Švédska a Pruska porazila armádu francouzského císaře...

Rakouský policejní systém na přelomu 18. a 19. století

06.09.2014 22:42
Publikováno: 22.02.2008, naposledy upraveno: 22.02.2008 Přetištěno: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu konaného v budově veřejného ochránce práv Brno 26.-28. září 2005. Brno 2006, s. 411-428.   Pavel MACEK Rakouský policejní systém se v průběhu dějin...

Pocta Lubomíru Uhlíři - číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918

03.12.2012 18:49
V prosinci 2012 vyšlo další z čísel periodika Bellum 1866 (2/2012), které bylo monotematicky věnováno v tomto roce zemřelému Mgr. Lubomíru Uhlíři, našemu přednímu odborníku na armádu habsburské monarchie. Stěžejní část tvoří dvě jeho studie - Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech...

Akademická legie

08.09.2012 08:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.08.2020   Jak vyplývá z rozsáhlých kulturně historických spisů Zikmunda Wintra, především z jeho Dějů vysokých škol pražských, k neodmyslitelnému atributu univerzitního studenta Prahy doby renesanční patřil kord. Nejen jako ozdoba, ale často použitý jako...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>