C.k. napoleonika v kontextu

Bitva u Slavkova očima kronikářů

26.09.2009 16:49
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 26.06.2009   Po bitvě u Hradce Králové, k níž došlo během prusko-rakouské války v roce 1866, je slavkovská bitva tří císařů, svedená 2. prosince 1805, druhým největším válčeným střetem na našem území, jehož se zúčastnilo celkem 160 000 francouzských,...

Ozbrojené měšťanské sbory v první polovině 19. století

08.06.2009 18:05
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 05.04.2014   Ozbrojené měšťanské sbory se v habsburské monarchii vyskytovaly již za středověku. Jejich kořeny spočívají jednak ve vojenství (ve starých městských hotovostech), jednak v policejních činnostech (v povinnosti měšťanů vykonávat bezpečnostní služby...

Pokusy o zřízení četnictva v Čechách

02.11.2008 16:30
František ROUBÍK Naposledy upraveno: 06.12.2014   Až do poloviny 19. století byla organisace policejní a bezpečnostní správy v Čechách velmi nedokonalá. Pod vrchním, spíše jen teoretickým dohledem pražského místodržitelství resp. gubernia byla policejní správa hlavního města Prahy v rukou...

Myslivci v c. (a) k. armádě - stručný přehled vývoje se zaměřením na rok 1866

05.09.2008 20:59
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 04.05.2015   Vývoj myslivců do roku 1866 Při vzniku stálé armády habsburské monarchie roku 1649 se nečinil rozdíl mezi těžkou a lehkou pěchotou. Nebyl k tomu důvod, protože většina pěšáků byla vyzbrojena palnými zbraněmi, jejichž užití vyžadovalo sevřenou...

Tabulka nejčastěji používaných zkratek habsburské monarchie se vztahem k armádě

05.09.2008 16:58
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno:  27.10.2009   Období Název armády Zkratky do 1740 císařská armáda kaiserliche Armee cís. kais. 1740-1745 královská armáda königliche Armee král. königl. 1745-1804 císařsko-královská...

Pamětní dny formací rakousko-uherské armády

03.09.2008 16:46
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 06.11.2014   Od roku 1790 vycházely téměř se železnou pravidelností schematismy c.(a)k. armády, poslední byl vydán v roce 1918. Rozsah v nich obsažených informací se během doby měnil, ale až na malé výjimky lze říci, že jejich typů spíše přibývalo.1) Na prahu...

Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778-1829

02.01.2008 13:08
Naposledy upraveno: 02.01.2008   Olomoučtí měšťané si získali nezapomenutelné zásluhy za válečných dob, zejména za tureckých válek, kdy posílali na bojiště nesčetné dary, množství potravin a pálenky. Když pak byl dobyt Bělehrad, konalo se na dómě slavné Te Deum s velkou vojenskou parádou....

Plzeňská střelecká společnost v napoleonských válkách

29.05.2007 12:15
Jaroslav Schiebl Naposledy upraveno: 31.08.2011   Dobrovolníci měšťané do války (1800) Záhy po nastoupení Františka II. na trůn rakouský byla dunajská říše opět zapletena do války. Či lépe řečeno: zapletla se do ní sama. Dne 20. dubna 1792 započala válka Rakouska proti revoluční Francii a...

Vývoj organisace dragounských a švališarských pluků v rakouské armádě

28.12.2006 18:44
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 05.09.2008   První dragouni se v císařské armádě objevují až za třicetileté války. Mezi nejstarší jízdní kategorie rakouské jízdy náleží kyrysníci a arkebuzíři. Na začátku třicetileté války ostatně celou habsburskou jízdu představoval jen 1 pluk kyrysníků a 1...

Uniformy rakouských dragounů a švališarů

28.12.2006 17:04
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 17.11.2010   Výstroj dragounů v období třicetileté války odpovídala výstroji pěchoty v té době. Tak jako u pěchoty, ani u dragounů v té době nemůže být řeč o jednotné uniformě. Dragounští mušketýři nemívali ochrannou zbroj žádnou, dragounští pikéři podobnou...
<< 1 | 2 | 3