Anotace, komentáře

Tolentino 1815 - Muratova poslední bitva

22.06.2015 16:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 22.06.2015   Ve dnech 2.-4. května 1815 se mezi italskými městy Tolentino a Macerata odehrála bitva, ve které c. k. armáda o síle cca 12 000 mužů pěchoty, 1 500 jezdců a 28 děl, v čele polním podmaršálem Vincenzem Friedrichem Bianchim,...

Nález zničeného varvažovského kříže z roku 1808

20.03.2015 17:17
Jiří Bureš Naposledy upraveno: 28.07.2015   O bitvě u Chlumce a Přestanova ze srpna 1813 a následné na Varvažově ze září bylo již napsáno hodně. Avšak není příliš zmínek o němých svědcích uvedených bitev, snad protože se jich do dnešní doby moc nedochovalo. Stará pošta na Varvažově či pomníky...

Tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče

28.10.2014 19:22
Milé dámy, vážení pánové, Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme  též  10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního...

Sborník Napoleonská Evropa a česká společnost

01.05.2014 12:38
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.05.2014   V září 2012 se v Radnicích - někdejším panství Kašpara hraběte Šternberka, významného přírodovědce a jednoho ze zakladatelů Národního muzea, uskutečnilo sedmé „puchmajerovské“ symposium  Jeden jazyk naše heslo buď, věnované tématu...

Slavnostní představení knihy Zachovej nám, Hospodine – Češi v Rakouském císařství 1804-1918

17.11.2013 20:43
  V neděli 24. listopadu 2013 PhDr. Jiří Rak, Ph.D. slavnostně představí knihu shrnující výsledky svého dlouholetého historického bádání. Nese název Zachovej nám, Hospodine – Češi v Rakouském císařství 1804-1918 a byla vydána nakladatelstvím Havran...

Tradiční setkání u pomníku maršála Radeckého

10.11.2013 21:38
  Dne 13. listopadu se v Lapidáriu Národního muzea koná „tradiční shledání“ u pomníku českého šlechtice a rakouského maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Program tohoto setkání je tvořen představením občanského sdružení Radecký 1766-2016 a přednáškami PhDr. Jiřího Raka Druhý život...

Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 - nové vydání

23.06.2013 12:35
  Nové a rozšířené vydání publikace Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 vydané u příležitosti 120. výročí vzniku pomníku a  jeho celkové rekonstrukce dokončené v letošním roce.     Další informace o aktivitách připomínajících události roku 1866 viz www.1866.cz  

200. výročí brandýského setkání spojeneckých monarchů (audience u císaře Karla I.)

02.04.2013 18:20
  Tradiční setkání spolků vojenské historie „Audience u císaře Karla I.“, pořádané na zámku v Brandýse nad Labem, se letos koná 26.-27. dubna a bude věnováno 200. výročí brandýského setkání spojeneckých monarchů protinapoleonské koalice r. 1813, a to rakouského císaře a krále českého Františka...

V roce 1882 zemřel jeden z posledních c. k. veteránů napoleonských válek

11.11.2012 14:36
Karel Sáček   Překlad článku Ein Kanonenkreuz-Veteran, Badener Bezirks-Blatt, Nr. 14, 18.02.1882, s. 5 (digitalizovaný originál viz anno.onb.ac.at).   Dne 11. února 1882 zemřel ve věku 95 let c. k. pensionovaný vrchní komisař finanční stráže pan Paul Lodgman rytíř von Auen,...

Připomínka hrdiny od Aspern ve Veltrusích

25.10.2012 19:21
U příležitosti 200. výročí tragické smrti Ferdinanda Jana Kinského se dne 2. listopadu koná ve Veltrusích malá vzpomínková akce, v jejímž rámci bude připomenuta účast knížete v čele 2. dobrovolnického (českého) praporu Legie arcivévody Karla v bitvě u Aspern.    
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>