Anotace, komentáře

Radecký v napoleonských válkách – přednáška v Olomouci

01.09.2015 16:32
  Dne 19. září 2015 se v rámci vojensko-historického festivalu Olmütz 1813 uskuteční přednáška Karla Sáčka nazvaná   Radecký v napoleonských válkách – podíl velitele olomoucké pevnosti a jednoho z největších českých vojevůdců na Napoleonově porážce   Přednáška začíná...

Tolentino 1815 - Muratova poslední bitva

22.06.2015 16:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 22.06.2015   Ve dnech 2.-4. května 1815 se mezi italskými městy Tolentino a Macerata odehrála bitva, ve které c. k. armáda o síle cca 12 000 mužů pěchoty, 1 500 jezdců a 28 děl, v čele polním podmaršálem Vincenzem Friedrichem Bianchim,...

Nález zničeného varvažovského kříže z roku 1808

20.03.2015 17:17
Jiří Bureš Naposledy upraveno: 28.07.2015   O bitvě u Chlumce a Přestanova ze srpna 1813 a následné na Varvažově ze září bylo již napsáno hodně. Avšak není příliš zmínek o němých svědcích uvedených bitev, snad protože se jich do dnešní doby moc nedochovalo. Stará pošta na Varvažově či pomníky...

Tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče

28.10.2014 19:22
Milé dámy, vážení pánové, Spolek Radecký 1766 - 2016 má čest pozvat Vás na tradiční setkání u pomníku maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Společně si připomeneme  též  10. výročí beatifikace Karla I. Rakouského u jeho nově instalované busty v Lapidáriu Národního...

Sborník Napoleonská Evropa a česká společnost

01.05.2014 12:38
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.05.2014   V září 2012 se v Radnicích - někdejším panství Kašpara hraběte Šternberka, významného přírodovědce a jednoho ze zakladatelů Národního muzea, uskutečnilo sedmé „puchmajerovské“ symposium  Jeden jazyk naše heslo buď, věnované tématu...

Slavnostní představení knihy Zachovej nám, Hospodine – Češi v Rakouském císařství 1804-1918

17.11.2013 20:43
  V neděli 24. listopadu 2013 PhDr. Jiří Rak, Ph.D. slavnostně představí knihu shrnující výsledky svého dlouholetého historického bádání. Nese název Zachovej nám, Hospodine – Češi v Rakouském císařství 1804-1918 a byla vydána nakladatelstvím Havran...

Tradiční setkání u pomníku maršála Radeckého

10.11.2013 21:38
  Dne 13. listopadu se v Lapidáriu Národního muzea koná „tradiční shledání“ u pomníku českého šlechtice a rakouského maršála Jana Václava hraběte Radeckého z Radče. Program tohoto setkání je tvořen představením občanského sdružení Radecký 1766-2016 a přednáškami PhDr. Jiřího Raka Druhý život...

Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 - nové vydání

23.06.2013 12:35
  Nové a rozšířené vydání publikace Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866 vydané u příležitosti 120. výročí vzniku pomníku a  jeho celkové rekonstrukce dokončené v letošním roce.     Další informace o aktivitách připomínajících události roku 1866 viz www.1866.cz  

200. výročí brandýského setkání spojeneckých monarchů (audience u císaře Karla I.)

02.04.2013 18:20
  Tradiční setkání spolků vojenské historie „Audience u císaře Karla I.“, pořádané na zámku v Brandýse nad Labem, se letos koná 26.-27. dubna a bude věnováno 200. výročí brandýského setkání spojeneckých monarchů protinapoleonské koalice r. 1813, a to rakouského císaře a krále českého Františka...

V roce 1882 zemřel jeden z posledních c. k. veteránů napoleonských válek

11.11.2012 14:36
Karel Sáček   Překlad článku Ein Kanonenkreuz-Veteran, Badener Bezirks-Blatt, Nr. 14, 18.02.1882, s. 5 (digitalizovaný originál viz anno.onb.ac.at).   Dne 11. února 1882 zemřel ve věku 95 let c. k. pensionovaný vrchní komisař finanční stráže pan Paul Lodgman rytíř von Auen,...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>