Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Matěj Kovář: Arcikníže Karel

   (22.05.2016 - studie, články a populární zpracování)

Tu pole cti a slávy nevšední,
zde u Asper; kde po dva kruté dni
boj zuřil tuhý, krvavý,
pln vítězovy oslavy.
A jméno reka vůdce? Přistup blíže,
kde každá chýže
ti hlásá: „Karel Arcikníže!“
...

 

 

Karel Řezníček: Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

    (18.05.2016 - c. k. napoleonika v kontextu)

V sobotu dopoledne konala se vojenská oslava sté ročnice vítězství spojených armád nad Napoleonem u Lipska na Malostranském náměstí v Praze u pomníku maršála Radeckého. Před pomníkem byl postaven polní oltář a poblíže něho stan pro vynikající účastníky oslavy. Okolí pomníku i mnohé domy byly ozdobeny...

 

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády online

   (04.05.2016 - tabulky a seznamy)

- Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie, 1769.
- Vorschrift welche Gegenstände des Exercitiums und der Evolutionen der Infanterie abzuschaffen oder zu vereinfachen sind, 1805.
- Abrichtungs-Reglement für die kaiserliche und kaiserlich-königliche Infanterie, 1806.
- Exercier- Reglement für die Kaiserlich-Königliche Infanterie, 1807
- Belehrung über die von den Regimentern in dem Infanterie-Abrichtungs...

 

 

Lubomír Uhlíř: Dualistická rakouská domobrana a ozbrojené měšťanské sbory

    (26.04.2016 - varia)

Domobrana byla určena k podpoře armády a zeměbrany a měla: 1) nahrazovat ztráty polních vojsk a 2) přebírat různé pomocné služby. K výkonu druhé funkce se měly z domobranců vytvářet sbory pro službu v posádkách a pevnostech, ke střežení hranic a hájení země. Dále mohli být členové domobrany použiti k technickým a kancelářským pracem, dopravě a ošetřování raněných a nemocných apod...

 

Kolowratova zpráva o chování 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

   (21.04.2016 - edice pramenů)

Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres.
Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18, inv. č. 432, Vincenc Kolowrat - spisy týkající se bitvy u Slavkova...


 

 

Jan Vogeltanz: Uniformy ve válce roku 1866

    (04.04.2016 - varia)

Především z hlediska výstroje skýtá toto dramatické období velmi pestrou a rozmanitou skladbu stejnokrojů, pokrývek hlavy, šerp, hodnostních označení a dalších adjustačních prvků účastněných vojenských formací. Rakouská armáda nastoupila pochod na severní i jižní bojiště ve stejnokrojích zavedených v roce 1861. Pěchota obdržela roku následujícího lehčí typ čáky, pro polní podmínky opatřené ochranným potahem z černého voskovaného plátna. Stejný typ dostaly i technické útvary, trén a dělostřelectvo, které navíc mělo žíněný chochol...

 

Václav Kuttan - Karel Sáček: Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

   (17.03.2016 - edice pramenů)

Harcovat znamená bojovat rozptýleně. Terén, na němž se bojuje, nedovolí vždy zůstat v sevřeném tvaru. Čím je členitější, tím je to těžší. Aby se kryli před nepřátelskou palbou, mohou rozptýlení lidé využívat také malé kryty, díry, stromy apod., které by nemohly být použity sevřenou jednotkou. V takovém členitém terénu můžeme tedy použít harcovníky proti sevřené nepřátelské jednotce a využít tyto výhody...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Podporujeme návrat pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí
radecky.org

 

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za duben 2016:

 

 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   17.03.2016 - Pamätná tabuľa na počesť Johanna von Hiller

Studie, články a populární zpracování

   22.05.2016 -  Arcikníže Karel (oslavná báseň věnovaná bitvě u Aspern)

Bitvy a tažení

   07.12.2015 - Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Edice pramenů

   21.04.2016 -  Kolowratova zpráva o chování 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

C.k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   04.05.2016 - C. k. výcvikové řády online

Varia - viz samostatný obsah