Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Václav Měřička: Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

   (24.10.2016 - studie, články a populární zpracování; doplnění textu)

V tomto případě císař doporučil zřídit legii, která by nesla Karlovo jméno a nahradila přitom vlastní armádu. Karel neotálel a již dne 17. října 1800 založil Arcyknjžete Karla Czeský - Morawský - a Slezský Wýbor, tedy Česko-moravsko-slezskou legii Arcivévody Karla (Karls Böhmisch- Mährisch- und Schlesische Legion). Od počátku listopadu pak byla legie rekrutována až do počtu 20 000 dobrovolníků...

 

Karel Sáček: Radecký v Sedlčanech: historický seminář a odhalení pamětní desky

   (10.10.2016 - anotace, komentáře)

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 se bude v Sedlčanech konat mezinárodní jednodenní vědecký seminář Josef Václav Radecký z Radče a jeho místo v dějinách.

Následující sobotu (5.11.) bude na budově a budově tamního Městského muzea slavnostně odhalena Radeckého pamětní deska....

 

Jan Bárta: Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku

   (10.10.2016 - anotace, komentáře)

Spolek Radecký Praha Vás srdečně zve na slavnostní uvedení Jubilejního sborníku k 250. výročí narození maršála hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku. Akce se koná ve středu 26. října od 18. hodin v knihkupectví Juditina věž, Mostecká 1, Praha - Malá Strana...

 

Harald Skala: Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

   (03.10.2016 - bitvy a tažení)

Clerfaytův sbor nebyl zřejmě ani 4.11. kompletně v Mons, jelikož vévoda sasko-těšínský toho dne poslal kurýrem Clerfaytovi spěšnou depeši s naléhavou prosbou pochod jeho jednotek uspíšit. Dumouriez soustředil 5.11. svoji armádu v rovině mezi obcemi Paturages a Frameries čelem na Mons a připravoval se na útok příštího dne. Pozice císařských, dobře krytých za šancemi zesílených několika dělostřeleckými redutami...

 

Karel Sáček: Rozhlasové toulky českou minulostí

   (26.09.2016 - anotace, komentáře)

V současné době rozmachu elektroniky přehrávající nejrůznější zvukové formáty považujeme za vhodné připomenout zdejšímu čtenářstu populární projekt Českého rozhlasu Dvojky nazvaný Toulky českou minulostí, který představuje podařenou exkurzi do spletitých souvislostí velkých dějin i každodennosti všedního života, založenou na (většinou) pečlivě vybrané odborné literatuře a nabízenou v příjemném podání...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 2. část: polní tažení maršála Radeckého v Itálii

   (15.09.2016 - varia)

V prvních týdnech roku 1848 mělo rakouské císařství k dispozici ozbrojené síly rozptýlené ve všech částech monarchie, v nestejné síle a v různé lokální koncentraci. V severní Itálii tehdy stála sice dobře vycvičená, ale početně poměrně nevelká armáda pod velením dvaaosmdesátiletého polního maršála Josefa Radeckého z Radče, důstojníka patřícího ještě ke generaci aktivně bojující s Napoleonem...

 

Václav Kuttan - Karel Sáček: Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

   (05.09.2016 - edice pramenů; doplnění textu)

Harcovat znamená bojovat rozptýleně. Terén, na němž se bojuje, nedovolí vždy zůstat v sevřeném tvaru. Čím je členitější, tím je to těžší. Aby se kryli před nepřátelskou palbou, mohou rozptýlení lidé využívat také malé kryty, díry, stromy apod., které by nemohly být použity sevřenou jednotkou. V takovém členitém terénu můžeme tedy použít harcovníky proti sevřené nepřátelské jednotce a využít tyto výhody...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 1. část: revoluce v Praze a Vídni

   (17.08.2016 - varia)

Podobně jako v ostatních zemích zasažených revolucí se ale již v březnu objevila nová symbolika, v Praze a v Čechách představovaná národními barvami červenou a bílou. V těchto barvách byly prapory, kokardy - tyto červené se stříbrným lvem - či šerpy a stuhy. Vedle národních se objevily i symboly v monarchii obecně revoluční – tzv. kalabrézy. Obojí, obecná bílá i národní červeno-bílá, byly chápany jako barvy nové konstituce...

 

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

   (12.07.2016 - studie, články a populární zpracování)

Jenom muž jako Radecký, mnohostranně a důkladně vzdělaný, zkušený ve válce, věrné a šlechetné mysli, byl s to, vyhověti dokonale povinnostem, jež mu postavení jeho ukládalo. Úkol, jejž sobě vytknul, a jemuž tak výborně dostál, nebyl jiný, leč aby podřízené sobě vojsko v každém ohledu zdokonalil, lásku a příchylnost k panovnickému rodu u něho oživil a udržel...

 

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (09.08.2016 - tabulky a seznamy)

Bartholémy, Peter Freiherr von, Oberstlieutenant: 2,19,33; 1814-1818
Berger, Carl, Oberstlieutenant: 15,28,47; 1809-1816
Berger, Johann, Oberstlieutenant: 7,20,56; 1812-1813
Berizzi, Joseph Franz,  Major - Oberstlieutenant: 23, 43; 1817-1818
Bilharz, Joseph, Major - Oberstlieutenant: 9,24,44; 1818-1823

...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za září 2016:

Vogeltanz, Jan: Akademická legie

Václav Kuttan - Karel Sáček: Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808


Štítek: maršál_Radecký: primaplana.cz/tags
 

Ze sekce varia:
Uhlíř, Richard: Giuseppe Garibaldi 1/3

 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   13.10.2016 - Pamětní den maršála Radeckého v Brně

Studie, články a populární zpracování

   24.10.2016 -  Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

Bitvy a tažení

   03.10.2016 - Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

Edice pramenů

   05.09.2016 -  Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

C.k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah