Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

David Junek: Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

   (20.12.2017 - studie a články: doplněny ilustrace)

Z prostorné dvorany nám vstříc hledí obrazy a urny hrdinů, kteří v nedávných bouřlivých letech zachránili vratkou svobodu Německa a Evropy před zničující zkázou. Rychle si uvědomujeme důstojnost a význam památníku; uchvácena touto jistotou volají roznícená srdce hlasitě a radostně: Toť kruh těch skvělých hrdinů, co rozprášili vojsko cizáků...

 

Jan Vogeltanz: Válka o dědictví španělské 1701 – 1714

   (08.12.2017 - varia)

Stejnokroj korespondoval svým střihem s dobovým měšťanským nebo šlechtickým oděvem. Důstojníci ovšem již ve své adjustaci barevně a střihem respektovali vybavení mužstva, pouze dekor byl pochopitelně bohatší. Do značné míry už se prosadily základní barevné trendy typické pro jednotlivé armády i v následujících letech. Všeobecně byl zaveden třírohý klobouk, rovněž odpovídající dobové módě. Objevily se i nové charakteristické výstrojní prvky, jako granátnické čepice...

 

Jitka Ressnerová: Pomník „otce vysloužileckých spolků“ Josefa Müllera v Liberci

   (27.11.2017 - studie a články)

Josef Müller se nemohl smířit s tím, aby muži, kteří nasazovali život za svou vlast, opouštěli zdejší svět bez jakýchkoliv poct. Proto se ještě téhož večera rozhodl se svými přáteli – vysloužilými dělostřelci Josefem Hornem a Paulem Müllerem založit spolek pro vojenské vysloužilce.  Müller se stal „otcem myšlenky“, kterou následovala další sdružení. V roce 1823 byl založen podobný spolek v nedalekém Jablonci nad Nisou, 1824 v Římově...

 

Karel Sáček: Josefínský fyzilír střeží ostatky vojáků ze zrušených karlínských hřbitovů

   (02.11.2017 - anotace, komentáře)

Tělesné ostatky byly přeneseny na olšanský hřbitov. Nad jejich novým pohřebištěm byl zřízen pomník, slavnostně odhalený 30. listopadu 2016. Jeho dominantním prvkem je socha vojáka v adjustaci c. k. fyzilíra řadového pěšího pluku zavedené roku 1767. Pomník dopňují nápisy: „Zde leží tělesné ostatky vojáků, exhumované ze zrušených vojenských a evangelických hřbitovů v Karlíně L. P. MMXVI“.

 

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti  

   (25.10.2017 - tabulky a seznamy)

V roce 1997 začala Českolslovenská napoleonská společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem...

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.

   (04.10.2017 - varia: doplňení textu)

Mladické nadšení starého, věrně oddaného Čecha nad obšťastňující přítomností nejlepšího vladařského páru, Jeho Veličenstva císaře Františka I., nejmilostivějšího otce vlasti a Jejího Veličenstva císařovny Karolíny Augusty, nejlaskavější matky vlasti, i s nejvyšší rodinou, Jeho císařskou výsostí korunním princem Ferdinandem, Jeho královskou výsostí princem Antonínem Saským a Její císařskou výsostí arcivévodkyní Terezií, jeho chotí, dne 9. června 1824...

 

Jan Vogeltanz: Adjustace ruské armády v období mezi Slavkovem a Borodinem 1805-1812

   (29.09.2017 - varia)

Tyto změny, započaté již v r. 1807, se odrazily samozřejmě i na vnějším vzhledu ruského vojáka. Tak již v červenci téhož roku dostali dragouni tmavozelené kabáty. U pěchoty byly zrušeny archaické spontony důstojníků a velitelský sbor obdržel epolety, u vyšších důstojníků s třásněmi  (s polem v barvě pogon mužstva). Konečně pěchota dostala...

 

Dvojí sukno – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

   (27.09.2017 - anotace, komentáře)

Vážení příznivci Muzea Chodska a vojenské historie, srdečně Vás zveme na výstavu ilustrací PhDr. Jana Vogeltanze "DVOJÍ SUKNO". Výstava představuje vojenské stejnokroje od třicetileté války po uniformy U. S. Army 1945 na kresbách historika a dlouholetého pracovníka klatovského a domažlického muzea...

 

Ondřej Tupý: Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

   (01.09.2017 - edice pramenů)

V článku „Polní maršál kníže Karel ze Schwarzenbergu a válečníci z jeho domu“  jsme poukázali na vynikající vědeckou přípravu „17letého podporučíka pluku Wolfenbüttel“ na tažení proti Turkům a dodali, že „je zajímavé sledovat v zanechaných dokumentech, co všechno patřilo k výbavě mladého válečníka takového původu... Tento přepis inventáře je rozdělen do několika odstavců a až do konce zachází...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za listoapd 2017:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   20.11.2017 - Armáda a spoločnosť v „dlhom“ 19. storočí: dôstojnícke súboje a poľní kuráti

Studie, články a populární zpracování

   23.11.2017 - Pomník „otce vysloužileckých spolků“ Josefa Müllera v Liberci

Bitvy a tažení

   06.12.2016 - Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

Edice pramenů

   01.09.2017 -  Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   25.10.2017 - Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

Varia - viz samostatný obsah