Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Karel Sáček: Rozhlasové toulky českou minulostí

   (26.09.2016 - anotace, komentáře)

V současné době rozmachu elektroniky přehrávající nejrůznější zvukové formáty považujeme za vhodné připomenout zdejšímu čtenářstu populární projekt Českého rozhlasu Dvojky nazvaný Toulky českou minulostí, který představuje podařenou exkurzi do spletitých souvislostí velkých dějin i každodennosti všedního života, založenou na (většinou) pečlivě vybrané odborné literatuře a nabízenou v příjemném podání...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 2. část: polní tažení maršála Radeckého v Itálii

   (15.09.2016 - varia)

V prvních týdnech roku 1848 mělo rakouské císařství k dispozici ozbrojené síly rozptýlené ve všech částech monarchie, v nestejné síle a v různé lokální koncentraci. V severní Itálii tehdy stála sice dobře vycvičená, ale početně poměrně nevelká armáda pod velením dvaaosmdesátiletého polního maršála Josefa Radeckého z Radče, důstojníka patřícího ještě ke generaci aktivně bojující s Napoleonem...

 

Václav Kuttan - Karel Sáček: Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

   (05.09.2016 - edice pramenů; doplnění textu)

Harcovat znamená bojovat rozptýleně. Terén, na němž se bojuje, nedovolí vždy zůstat v sevřeném tvaru. Čím je členitější, tím je to těžší. Aby se kryli před nepřátelskou palbou, mohou rozptýlení lidé využívat také malé kryty, díry, stromy apod., které by nemohly být použity sevřenou jednotkou. V takovém členitém terénu můžeme tedy použít harcovníky proti sevřené nepřátelské jednotce a využít tyto výhody...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 1. část: revoluce v Praze a Vídni

   (17.08.2016 - varia)

Podobně jako v ostatních zemích zasažených revolucí se ale již v březnu objevila nová symbolika, v Praze a v Čechách představovaná národními barvami červenou a bílou. V těchto barvách byly prapory, kokardy - tyto červené se stříbrným lvem - či šerpy a stuhy. Vedle národních se objevily i symboly v monarchii obecně revoluční – tzv. kalabrézy. Obojí, obecná bílá i národní červeno-bílá, byly chápany jako barvy nové konstituce...

 

Jan Bárta: Maršál Radecký - od vojevůdce k pomníku: předplatné jubilejního sborníku

   (09.08.2016 - anotace, komentáře)

K 250. výročí narození maršála Radeckého se podařilo po téměř roce příprav sestavit jubilejní sborník „Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku“ s příspěvky předních historiků a znalců jeho života a působení.Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste se vydání sborníku spolupodíleli. Nabízíme vám možnost předplatného...

 

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (09.08.2016 - tabulky a seznamy)

Bartholémy, Peter Freiherr von, Oberstlieutenant: 2,19,33; 1814-1818
Berger, Carl, Oberstlieutenant: 15,28,47; 1809-1816
Berger, Johann, Oberstlieutenant: 7,20,56; 1812-1813
Berizzi, Joseph Franz,  Major - Oberstlieutenant: 23, 43; 1817-1818
Bilharz, Joseph, Major - Oberstlieutenant: 9,24,44; 1818-1823

...

 

Slavnost k 250. výročí narození maršála Radeckého na Heldenbergu

   (01.08.2016 - anotace, komentáře)

V pátek 30. září 2016 od 13:15 hodin se na Heldenbergu poblíž dolnorakouské obce Kleinwetzdorf - místě posledního odpočinku maršála Radeckého, často označovaného jako Valhalla c. k. armády, uskuteční slavnost k 250. výročí narození polního maršála Josefa Václava Radeckého hraběte z Radče, kterou pořádá Der Radetzky Orden...

 

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

   (12.07.2016 - studie, články a populární zpracování)

Jenom muž jako Radecký, mnohostranně a důkladně vzdělaný, zkušený ve válce, věrné a šlechetné mysli, byl s to, vyhověti dokonale povinnostem, jež mu postavení jeho ukládalo. Úkol, jejž sobě vytknul, a jemuž tak výborně dostál, nebyl jiný, leč aby podřízené sobě vojsko v každém ohledu zdokonalil, lásku a příchylnost k panovnickému rodu u něho oživil a udržel...

 

Polní maršál Radecký a jeho doba

   (10.06.2016 - anotace, komentáře)

Výstava u příležitosti oslav 250. výročí narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče.

Městské muzeum Sedlčany: 17. června - 2. října 2016.

 

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za srpen 2016:

Vogeltanz, Jan: Akademická legie

Štítek: maršál_Radecký: primaplana.cz/tags

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   26.09.2016 - Rozhlasové toulky českou minulostí

Studie, články a populární zpracování

   12.07.2016 -  Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V Radeckého z Radče, část II.

Bitvy a tažení

   07.12.2015 - Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Edice pramenů

   05.09.2016 -  Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

C.k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah