Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Radecký v čase – výstava v olomoucké galerii Patro

   (17.08.2016 - anotace, komentáře)

Také Olomouc si letos připomíná 250. výročí narození jednoho z vejvětších českých vojevůdců. V prostorách Galerie Patro lze od 2. srpna do 2. září 2016 navštívit výstavu Radecký v čase. Na výstavu navazuje tradiční olomoucká maršálova oslava (letos již 15. ročník), které udělil záštitu mj. 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR...

 

Jan Vogeltanz: Vojenské stejnokroje 1848-1849, 1. část: revoluce v Praze a Vídni

   (17.08.2016 - varia)

Podobně jako v ostatních zemích zasažených revolucí se ale již v březnu objevila nová symbolika, v Praze a v Čechách představovaná národními barvami červenou a bílou. V těchto barvách byly prapory, kokardy - tyto červené se stříbrným lvem - či šerpy a stuhy. Vedle národních se objevily i symboly v monarchii obecně revoluční – tzv. kalabrézy. Obojí, obecná bílá i národní červeno-bílá, byly chápany jako barvy nové konstituce...

 

Jan Bárta: Maršál Radecký - od vojevůdce k pomníku: předplatné jubilejního sborníku

   (09.08.2016 - anotace, komentáře)

K 250. výročí narození maršála Radeckého se podařilo po téměř roce příprav sestavit jubilejní sborník „Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku“ s příspěvky předních historiků a znalců jeho života a působení.Proto se na vás obracíme s prosbou, abyste se vydání sborníku spolupodíleli. Nabízíme vám možnost předplatného...

 

Jan Turinský: Velitelé c.k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

   (09.08.2016 - tabulky a seznamy)

Bartholémy, Peter Freiherr von, Oberstlieutenant: 2,19,33; 1814-1818
Berger, Carl, Oberstlieutenant: 15,28,47; 1809-1816
Berger, Johann, Oberstlieutenant: 7,20,56; 1812-1813
Berizzi, Joseph Franz,  Major - Oberstlieutenant: 23, 43; 1817-1818
Bilharz, Joseph, Major - Oberstlieutenant: 9,24,44; 1818-1823

...

 

Slavnost k 250. výročí narození maršála Radeckého na Heldenbergu

   (01.08.2016 - anotace, komentáře)

V pátek 30. září 2016 od 13:15 hodin se na Heldenbergu poblíž dolnorakouské obce Kleinwetzdorf - místě posledního odpočinku maršála Radeckého, často označovaného jako Valhalla c. k. armády, uskuteční slavnost k 250. výročí narození polního maršála Josefa Václava Radeckého hraběte z Radče, kterou pořádá Der Radetzky Orden...

 

F. V.: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

   (12.07.2016 - studie, články a populární zpracování)

Jenom muž jako Radecký, mnohostranně a důkladně vzdělaný, zkušený ve válce, věrné a šlechetné mysli, byl s to, vyhověti dokonale povinnostem, jež mu postavení jeho ukládalo. Úkol, jejž sobě vytknul, a jemuž tak výborně dostál, nebyl jiný, leč aby podřízené sobě vojsko v každém ohledu zdokonalil, lásku a příchylnost k panovnickému rodu u něho oživil a udržel...

 

Polní maršál Radecký a jeho doba

   (10.06.2016 - anotace, komentáře)

Výstava u příležitosti oslav 250. výročí narození Jana Josefa Václava Radeckého z Radče.

Městské muzeum Sedlčany: 17. června - 2. října 2016.

 

Jan Vogeltanz: Stejnokroje německých spojenců Rakouska a Pruska v roce 1866 

   (26.05.2016 - varia)

Celkový vzhled převážné většiny spojenců i protivníků pruské armády - až na vojáky Bavorska, Saska a Württemberska - byl od počátku padesátých let podobný tehdejšímu pruskému výstrojnímu trendu včetně přilby (piklhaubny). Proto bylo pro Prusko a jeho spojence typické užívání jednotných bílých rukávových pásek (bílé rukávové pásky používaly např. prusko-rakouské jednotky za dánského tažení roku 1864...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za červenec 2016:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   17.08.2016 - Radecký v čase – výstava v olomoucké galerii Patro

Studie, články a populární zpracování

   12.07.2016 -  Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V Radeckého z Radče, část II.

Bitvy a tažení

   07.12.2015 - Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Edice pramenů

   21.04.2016 -  Kolowratova zpráva o chování 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

C.k. napoleonika v kontextu 

   18.05.2016 - Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Tabulky a seznamy

   09.08.2016 - Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Varia - viz samostatný obsah