Varia - obsah

Uniformy ve válce roku 1866

04.04.2016 16:40
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 14.07.2017   Před stopadesáti lety za parních letních dnů června až srpna stály na severním bojišti v severovýchodních Čechách, ve středu Německa i na pomezí Lombardska a Benátska v severní Itálii proti sobě armády rakouského císařství a jeho německých...

Adjustace evropských armád v letech 1650 až 1700 - 2/2

29.02.2016 16:29
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 04.04.2016   V Braniborsku budoval kurfiřt Fridrich Wilhelm (zvaný později Veliký) od roku 1655 stálý vojenský kontingent, postupně jednotně vyzbrojovaný a oblékaný, převážně v tmavošedých stejnokrojích. Výjimečně byly některé formace dočasně...

Adjustace evropských armád v letech 1650 až 1700 - 1/2

20.01.2016 16:45
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 04.02.2016   Po skončení třicetileté války byly nejen ve vojenských kontingentech tehdy zúčastněných států ještě dlouho donášeny staré různorodé výstrojní prvky, které byly zavedené během poslední dekády uvedeného konfliktu. Nicméně právě v této době se...

Polní znamení ve 12. až 19. století

03.11.2015 16:45
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 03.11.2015   Vedle totemů, zemských symbolů, šlechtických znaků, praporů a dalších odznaků určujících příslušnost bojovníků, družin a ozbrojených houfů i organizovaných vojenských formací k určitému suverénovi, zemi, státu nebo kmenovému či národnímu...

Kurfiřtské Bavorsko a jeho armáda v roce 1805

11.08.2015 16:40
Karel Sáček Naposledy upraveno: 11.08.2015   Diplomatická předehra Bavorské kurfiřtství vstoupilo do 19. století v čele s energickým panovníkem Maxmiliánem Josefem IV. Bavorsko-Falckým, (*1756 †1825, na bavorský trůn nastoupil 1799) a reformně naladěným ministrem zahraničí Maxmiliánem...

Bitva u Kolína 18. června 1757

20.07.2015 16:55
Jan Vogteltanz Naposledy upraveno: 20.07.2015   Stalo se tak ve druhém roce sedmileté války (1756 - 1763), konfliktu majícího svým rozsahem v podstatě světový charakter, neboť vedle vojenských akcí na evropských bojištích probíhaly válečné operace i na moři a v zámoří. Zmíněná válka byla...

Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 4/4

03.06.2015 16:46
Jan Vogeltanz - věnováno památce Lubomíra Uhlíře Naposledy upraveno: 20.06.2015   Hodnostní označení a další insignie Jedním z nejstarších polních označení rakousko-uherské armády byly dubové listy resp. v zimním době jedlová či smrková větvička, používané v habsburských plucích již za časů...

Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 3/4

20.02.2015 17:10
Jan Vogeltanz - věnováno památce Lubomíra Uhlíře Naposledy upraveno: 22.06.2015   Generalita, zeměbrana a námořnictvo po roce 1867 Rakousko-uherská generalita si ponechala stejnokroje podle předpisu z roku 1849 a nově vlastně oblékla pouze blůzu v barvě zbrojního kabátu, tedy ve štičí...

C. a k. letecké eso - Ústečan Ernst Strohschneider

28.01.2015 16:31
Jiří Bureš Naposledy upraveno: 12.04.2015   Ernst Hermann Josef Strohschneider se narodil 7. září 1886 v Teplické ulici 1090/37 v Ústí nad Labem jako prvorozený syn velkoobchodníka se stavebním materiálem. Otec mu zemřel roku 1891 a matka zůstala na výchovu dětí sama. Zprvu...

Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 2/4

18.01.2015 16:51
Jan Vogeltanz - věnováno památce Lubomíra Uhlíře Naposledy upraveno: 28.08.2017   Nový stejnokroj rakousko-uherské armády po roce 1867 Po katastrofálním výsledku rakousko-pruské války v roce 1866 byla potřeba nového účelného a hlavně levného přestrojení pouze jedním z požadavků komplexní...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>