Varia - obsah

Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

12.02.2014 16:51
Karel Sáček Naposledy upraveno: 04.10.2020   Dne 12. února 1768 ve florentském paláci Pitti spatřil světlo světa arcivévoda František - nejstarší syn Leopolda Habsburského, toskánského velkovévody a bratra císaře Svaté říše římské národa německého Josefa II. V roce 1792 se arcivévoda...

O finančnej a menovej politike rakúskeho cisárstva v rokoch 1762 – 1815

23.01.2014 16:13
Peter Sabanoš Naposledy upraveno: 24.01.2014   Od c. k. bankocetlí po c. k. bankrot Vplyvom nedostatku peňazí v obehu v dôsledku financovania vojny proti Prusku v roku 1756 hľadala rakúska vláda iné východisko aké by ponúkalo znehodnotenie obsahu zlata a striebra v mincovom obežive bez...

Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 3/3

22.12.2013 17:35
Jan Vogeltantz Naposledy upraveno: 22.12.2013   Bez improvizací a od počátku striktně předpisově určené pro africké prostředí bylo ovšem vybavení ke koloniální expanzi zřízených ozbrojených formací císařského Německa, následně zvaných ochranné jednotky (Schutztruppen). Ty se po r. 1884...

Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 2/3

24.11.2013 17:24
Jan Vogeltantz Naposledy upraveno: 24.11.2013   Na rozdíl od kontinentální Francie probíhal vývoj adjustace ozbrojených sil Velké Británie nasazených v zámoří poněkud odlišně. Charakteristickým rysem vybavení tehdejších anglických pluků přicházejících na mimoevropský terén bylo kompletní...

Bonapartovo tažení do Egypta

23.10.2013 17:46
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 23.10.2013   Během válek I. a II. koalice s vojsky republikánské Francie v posledním desetiletí osmnáctého století byly francouzské jednotky úspěšnější na pevnině než v námořních střetech. Hlavní protivník Francouzské republiky na moři, britská Royal Navy,...

Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I.

30.09.2013 17:10
Karel Sáček Naposledy upraveno: 30.09.2013   Rok, ve kterém se z arcivévody Františka Habsburského stal císař František II., není třeba zájemcům o napoleonskou epochu nikterak zvláště připomínat: po úmrtí jeho otce císaře Leopolda II. (1. března 1792) se Františkovi dostalo dne 25. dubna...

Napoleonská legenda a mýtus ve Francii

04.09.2013 16:34
Ivo Prokop Naposledy upraveno: 04.09.2013   Napoleonská legenda či mýtus má několik pramenů. Prvním pramenem byl samotný Bonaparte, jenž již ve svých 28 letech si byl vědom toho, že je třeba starat se o svou vlastní popularitu a vytvářet si svůj image. Druhým pramenem byla fantazie lidu,...

Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 1/3

23.07.2013 16:18
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 02.10.2013   Na přelomu XVIII. a XIX. století sice probíhaly válečné operace především na evropském kontinentě, ale ozbrojené síly koaličních států na jedné a francouzských republikánských a posléze císařských formací na druhé straně se střetly i...

Giuseppe Garibaldi 3/3

08.07.2013 19:40
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 08.07.2013   X. Tažení v roce 1866 Ve střední Evropě zatím nazrávala ke konečnému řešení otázka, odkud se bude vládnout v Německu - zda jako dosud z Vídně a Frankfurtu, nebo z Berlína. Její konečné řešení viselo ve vzduchu již delší čas. V témže měsíci září...

Giuseppe Garibaldi 2/3

02.06.2013 18:24
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 02.06.2013     VI. Tažení v roce 1859 V té době hrabě CAVOUR připravoval trpělivě krok za krokem osvobození Itálie a její sjednocení „revolucí shora“. Byl si vědom toho, že takovýto podnik nelze uskutečnit bez válečné srážky s Rakouskem, po případě i s...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>