Varia - obsah

Orel a lev

28.10.2012 21:40
Karel Sáček Naposledy upraveno: 22.03.2018   ...aneb několik ikonografických postřehů k vývoji vztahů českého království a habsburského císařství.   Praha - vstupní portál Klementina:   Nedatovaná pohlednice, popis: St. Hudeček pinx., nákladem fy Zmatlík a Palička, Praha...

Vyhlídkový altán na loketské hradní skále slaví letos již 200 let

23.09.2012 13:59
Josef Brtek Naposledy upraveno: 25.09.2012   Sličný osmiboký vyhlídkový altán, s maximálním citem pro zvolení příhodného místa osazený na upravený výběžek hradní skály v Lokti, zná asi každý. Málokdo ale tuší, že ona drobná profánní stavbička nad ohybem řeky, jenž Lokti dal...

Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866

25.08.2012 18:04
V loňském roce byla vydána kniha Jaroslava Dvořáka Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Protože tento úctyhodný počin byl realizován vlastním nákladem autora, který se nedostal do širší knižní distribuce, zůstal poněkud stranou pozornosti odborné i laické...

Krušnohorská ozvěna Trafalgaru: antinapoleonský leták ze Stříbrné

24.07.2012 20:13
Josef Brtek Naposledy upraveno: 30.07.2012   V krušnohorské vsi Stříbrná (dříve Silberbach) u Kraslic na Sokolovsku došlo v letech 1865 až 1866 při přestavbě domu č. p. 13, sirotčince v místní části Am Bau (v údolí Stříbrného potoka při severovýchodním úpatí kopce Tisovec, 807,2 m n....

1636 - jejich poslední bitva: výstava v SRN přináší drsné svědectví

23.06.2012 13:27
Josef Brtek Naposledy upraveno: 23.06.2012   „Zem, jež má přikrývat mrtvé, byla sama pokryta mrtvolami nejrůznějších podob. Ležely tu hlavy, co ztratily své původní majitele, i těla, jež přišla o hlavu; z některých vyhřezla střeva – strašný a děsivý pohled. Jinde se válely...

Stejnokroje v Latinské Americe 19. století

14.05.2012 23:01
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 07.08.2013 V roce 1807 narazily britské invazní oddíly v deltě La Platy na houževnatý odpor městských milic oblečených ve stejnokrojích jiného než španělského střihu. Jednou z nejaktivnějších a nejstatečnějších formací byl municipální pluk Los Patricios,...

Organizace zemské milice v Čechách a na Moravě v letech 1744–1745

09.04.2012 18:16
Rukopis z pozůstalosti Lubomíra Uhlíře, který velmi pravděpodobně také byl jeho autorem   Obyvatelstvo Čech bylo povoláváno k zemské obraně již na začátku 1. slezské války. V listopadu 1741 bylo přesunuto na pruské hranice několik set střelců a myslivců. Na obraně Prahy...

Nacionalismus v rakouském sboru důstojníků z povolání v letech 1848/49 – 1914

05.03.2012 21:57
Lars-Holger Thümmler – přeložil Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 10.04.2012 Originální německý text byl publikován společně se 49 doplňujícími poznámkami a 11 ilustračními fotografiemi v Zeitschrift für Heereskunde, Heft 377, 59. Jg., 1995, S. 102-114; v elektronické podobě je dostupný...

Válka s Osmanskou říší 1737 - 1739

26.01.2012 14:32
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.11.2015   (* Osmanská říše je historické označení pro současné Turecko, byť v poněkud odlišných hranicích a obraty Osmani a osmanský jsou v tomto článku ze stylistických důvodů užita jako synonyma slov Turci a turecký. Jako Vysoká Porta se...

Adjustace evropských posádek v zámoří v XV. až XVIII. století

18.12.2011 19:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 28.07.2013   Výzbroj a výstroj účastníků konkvisty od objevení Nového světa v r. 1492 do konce šestnáctého století, stejně jako dalších dobyvatelů nejen amerického kontinentu v témže období i staletích následujících, tvoří pozoruhodnou součást dějin...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>