Varia - obsah

Bonapartovo tažení do Egypta

23.10.2013 17:46
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 23.10.2013   Během válek I. a II. koalice s vojsky republikánské Francie v posledním desetiletí osmnáctého století byly francouzské jednotky úspěšnější na pevnině než v námořních střetech. Hlavní protivník Francouzské republiky na moři, britská Royal Navy,...

Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I.

30.09.2013 17:10
Karel Sáček Naposledy upraveno: 30.09.2013   Rok, ve kterém se z arcivévody Františka Habsburského stal císař František II., není třeba zájemcům o napoleonskou epochu nikterak zvláště připomínat: po úmrtí jeho otce císaře Leopolda II. (1. března 1792) se Františkovi dostalo dne 25. dubna...

Napoleonská legenda a mýtus ve Francii

04.09.2013 16:34
Ivo Prokop Naposledy upraveno: 04.09.2013   Napoleonská legenda či mýtus má několik pramenů. Prvním pramenem byl samotný Bonaparte, jenž již ve svých 28 letech si byl vědom toho, že je třeba starat se o svou vlastní popularitu a vytvářet si svůj image. Druhým pramenem byla fantazie lidu,...

Adjustace koloniálních útvarů v XIX. a XX. století 1/3

23.07.2013 16:18
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 02.10.2013   Na přelomu XVIII. a XIX. století sice probíhaly válečné operace především na evropském kontinentě, ale ozbrojené síly koaličních států na jedné a francouzských republikánských a posléze císařských formací na druhé straně se střetly i...

Giuseppe Garibaldi 3/3

08.07.2013 19:40
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 08.07.2013   X. Tažení v roce 1866 Ve střední Evropě zatím nazrávala ke konečnému řešení otázka, odkud se bude vládnout v Německu - zda jako dosud z Vídně a Frankfurtu, nebo z Berlína. Její konečné řešení viselo ve vzduchu již delší čas. V témže měsíci září...

Giuseppe Garibaldi 2/3

02.06.2013 18:24
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 02.06.2013     VI. Tažení v roce 1859 V té době hrabě CAVOUR připravoval trpělivě krok za krokem osvobození Itálie a její sjednocení „revolucí shora“. Byl si vědom toho, že takovýto podnik nelze uskutečnit bez válečné srážky s Rakouskem, po případě i s...

Giuseppe Garibaldi 1/3

28.04.2013 18:17
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.04.2013   Giuseppe GARIBALDI (4.7.1807-8.6.1882) náleží bezesporu mezi nejvýznamnější osobnosti XIX. století. Bez nadsázky jej lze označit za profesionálního válečníka a profesionálního revolucionáře. V současnosti je již po dlouhou dobu pevně zakotven v...

Vojáci v Praze F. L. Věka II/3

28.03.2013 20:51
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 28.03.2013   Praha nikdy nepropásla příležitosti, vhodné pro slavnostní vzruch, hlavně ne, když [359/360] dvůr císaře zavítal do ní k delšímu pobytu. Tehdy radovánky nebraly konce a v řadě popisovaných let jich bylo mnoho, neboť války vyžadovaly častější...

Simón Bolívar

26.02.2013 21:22
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 26.02.2013   Mezi nejznámější Napoleonovy současníky bezesporu náleží Simón Bolívar (24.7.1783, Venezuela, Caracas - 17.12.1830, Kolumbie, Santa Marta), nazývaný Osvoboditel. Jeho popularita je z pochopitelných důvodů větší v Americe, nežli v Evropě. Bolívar...

Vývoj námořnických stejnokrojů 3/3

26.01.2013 15:38
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 26.04.2019   V době Krymské války v 1. polovině padesátých let, za obrany Sevastopolu a dalších bojů s invazními anglo-francouzskými vojsky posílenými kontingenty Sardinie a Turecka, se statečně bránili v pobřežních bateriích ruští námořníci v plátěných...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>