Varia - obsah

Sasové v Čechách a na Moravě v letech 1741 – 1745

17.11.2010 14:52
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 26.08.2012   Oboustranné vztahy Čech a jejich severozápadního souseda byly v průběhu dějin poznamenány vzájemnými vpády ozbrojených houfů obou národností přes krušnohorské hřebeny, tvořící přirozenou hranici českého státu. Nebyly specifikovány podle...

Bitva u Magenty - z vypravování strýce, který sloužil u „Kaiser“

28.10.2010 16:53
Josef Novák I. Otec můj pocházel ze statku, „gruntu“, jak se říkalo, a měl dva starší bratry, kteří byli oba vojáky. Staršímu říkali Jan a mladšímu po přívozsku Francek. Byli od sebe o rok starší, a oba byli po sobě odvedeni do Opavy ku „Kaiser“ (* Kaiser Regiment čís. 1. Tehdy jmenovali pluky dle...

Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - II. část

22.08.2010 22:06
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 28.10.2011   Podobná situace byla na souostroví Samoa, které leželo poněkud stranou ostatních německých držav. Místní policejní pravomocí byli pověřeni tzv. Tultuli vybraní z řad domorodého obyvatelstva v každé vesnici. Jednalo se většinou o náčelníky nebo...

Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - I. část

22.08.2010 21:01
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 28.10.2011   Historie německých kolonií před I. světovou válkou patří k méně známým kapitolám světových dějin. Pro českého čtenáře, který se hlouběji nezabývá vojensko-historickou problematikou, je to vlastně bílý, nepopsaný list papíru. To má své samozřejmé...

Ruské opolčenije 1806-1807 a 1812-1814

08.08.2010 22:49
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 09.10.2010   I. období 1806-1807 Po porážce III. koalice u Slavkova a uzavření míru v Bratislavě se začátkem roku 1806 snažilo Prusko s vítězným Napoleonem sblížit, ale odpor řady pruských patriotů byl natolik značný, že naopak došlo...

Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 2/2

06.07.2010 14:37
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.07.2013   VI. Druhá císařská dekáda – štěstí se obrací zády Jestliže se první desítiletí vlády Napoleona III. vyznačovalo převážně viditelnými úspěchy císařské vnitřní i zahraniční politiky, nebylo tomu tak již v desítiletí druhém. Výrok velikého...

Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 1/2

06.07.2010 14:34
  Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.07.2013   I. Zrození a mládí císaře Napoleon III. z Boží milosti a z vůle Svrchovaného Národa Francouzského císař Francouzů, jak zněl jeho plný panovnický titul, patřil mezi nejvýznamnější osobnosti XIX. století nejen v dějinách Francie, ale i v...

Poznámky a doplňky ke knize E. Wagnera Ars bella gerendi

31.05.2010 19:49
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 23.07.2012   V české vojensko-historické literatuře zaujímá práce Ars bella gerendi autora Eduarda Wagnera (viz zde) zcela ojedinělé místo. Téma třicetileté války bylo samozřejmě odborně zpracováno v četných pojednáních předními českými historiky, kteří...

NESCIT PERICULA - hesenské jednotky v 16. až 18. století

09.10.2009 17:36
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 12.04.2015 Motto: Komorník: Jeho Jasnost pan vévoda poroučí. Lady: Člověče! Co dal vévoda za ty kameny? Komorník: Nestály ani jeden jediný groš. Lady: Cože? Zbláznil ses? Nic že ho nestály ty kameny, na jejichž cenu nedovedu ani pomyslit? Komorník: Včera odjelo...

Krajina v bitke – bitka v krajine: vojenské a historickogeografické aspeky bitky pri Hámroch 1708 a ich rekonštukcia na digitálnom modeli reliéfu

20.08.2009 16:38
Peter Chrastina Naposledy upraveno: 08.12.2017   Úvod Bitka pri Hámroch bolo bojové stretnutie armád Františka II. Rákociho (Rákoczi) s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera 3. augusta 1708. Táto ozbrojená konfrontácia je pretkaná menami, udalosťami, ale najmä tragédiou...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>