Varia - obsah

Válka s Osmanskou říší 1737 - 1739

26.01.2012 14:32
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.11.2015   (* Osmanská říše je historické označení pro současné Turecko, byť v poněkud odlišných hranicích a obraty Osmani a osmanský jsou v tomto článku ze stylistických důvodů užita jako synonyma slov Turci a turecký. Jako Vysoká Porta se...

Adjustace evropských posádek v zámoří v XV. až XVIII. století

18.12.2011 19:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 28.07.2013   Výzbroj a výstroj účastníků konkvisty od objevení Nového světa v r. 1492 do konce šestnáctého století, stejně jako dalších dobyvatelů nejen amerického kontinentu v témže období i staletích následujících, tvoří pozoruhodnou součást dějin...

Švýcaři

14.10.2011 19:50
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno 26.01.2012   Dne 15. června 1315 byl velmi nemile překvapen habsburský vévoda Leopold, když se svými ozbrojenci narazil na břehu jezera Ágeri u švýcarské obce Morgartenu na nevelký, ale odhodlaný pěší houf horalů přišlých z tehdejších správních okresů - kantonů...

Wrangel ante portas - obléhání Chebu Švédy v roce 1647

17.09.2011 12:04
Tomáš Dostál Naposledy upraveno: 17.09.2011   "Povídá se, že teď je ta hrozná válka u konce. Dosud ale není vidno známky míru... Žijeme jak zvířata, jíme kůru a trávu.  Nikdy jsme si nedovedli představit, že nás něco takového potká.  Mnozí říkají, že Bůh...

Recenze knihy KLÍMA, Jan: Pod německou vlajkou, příběh jedné koloniální říše

27.08.2011 22:15
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 27.08.2011   Recenze knihy: KLÍMA, Jan Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše. Praha, LIBRI, 2005, ISBN 80-7277-282-1, 429 s., ilustr.   Kniha Jana Klímy představuje v podstatě zdařilý pokus přiblížit naší veřejnosti problematiku...

Franz baron Trenck, velitel pandurů – příběhy rokokového dobrodruha

27.03.2011 22:03
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 06.12.2012   „Generál Trenck, který bandury a jiné uherské vojsko komendýroval, přišel do arestu města Vídně. Příčina toho měla býti, že při bitvě u města Trautenau  v ten čas, když bitva se s Prusy stala, v určitý čas nepřišel. Kde tu sice...

Italská kampaň 1859

10.02.2011 17:11
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 28.12.2014   Risorgimento, jak nazývali italští patrioti od dvacátých let 19. století své snahy o sjednoceni italského poloostrova, se stalo od roku 1849 hlavním cílem oficiální politiky Sardinského království. Po celé následující desetiletí se připravoval...

Policie antického Říma

29.01.2011 16:26
Lubomír UHLÍŘ  Naposledy upraveno: 29.01.2011   Mezi známá úsloví starých latiníků náleželo rčení „již staří Římané...“. A přestože toto mnozí traktovali pouze jako výraz školometství, byla to v podstatě pravda. Moderní evropská (ale částečně i mimoevropská) vzdělanost spočívá svými...

Sasové v Čechách a na Moravě v letech 1741 – 1745

17.11.2010 14:52
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 26.08.2012   Oboustranné vztahy Čech a jejich severozápadního souseda byly v průběhu dějin poznamenány vzájemnými vpády ozbrojených houfů obou národností přes krušnohorské hřebeny, tvořící přirozenou hranici českého státu. Nebyly specifikovány podle...

Bitva u Magenty - z vypravování strýce, který sloužil u „Kaiser“

28.10.2010 16:53
Josef Novák I. Otec můj pocházel ze statku, „gruntu“, jak se říkalo, a měl dva starší bratry, kteří byli oba vojáky. Staršímu říkali Jan a mladšímu po přívozsku Francek. Byli od sebe o rok starší, a oba byli po sobě odvedeni do Opavy ku „Kaiser“ (* Kaiser Regiment čís. 1. Tehdy jmenovali pluky dle...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>