Varia - obsah

Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - II. část

22.08.2010 22:06
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 28.10.2011   Podobná situace byla na souostroví Samoa, které leželo poněkud stranou ostatních německých držav. Místní policejní pravomocí byli pověřeni tzv. Tultuli vybraní z řad domorodého obyvatelstva v každé vesnici. Jednalo se většinou o náčelníky nebo...

Německá koloniální policie v letech 1884-1920 - I. část

22.08.2010 21:01
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 28.10.2011   Historie německých kolonií před I. světovou válkou patří k méně známým kapitolám světových dějin. Pro českého čtenáře, který se hlouběji nezabývá vojensko-historickou problematikou, je to vlastně bílý, nepopsaný list papíru. To má své samozřejmé...

Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 2/2

06.07.2010 14:37
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.07.2013   VI. Druhá císařská dekáda – štěstí se obrací zády Jestliže se první desítiletí vlády Napoleona III. vyznačovalo převážně viditelnými úspěchy císařské vnitřní i zahraniční politiky, nebylo tomu tak již v desítiletí druhém. Výrok velikého...

Císař Napoleon III. a druhé Francouzské císařství 1/2

06.07.2010 14:34
  Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 28.07.2013   I. Zrození a mládí císaře Napoleon III. z Boží milosti a z vůle Svrchovaného Národa Francouzského císař Francouzů, jak zněl jeho plný panovnický titul, patřil mezi nejvýznamnější osobnosti XIX. století nejen v dějinách Francie, ale i v...

Poznámky a doplňky ke knize E. Wagnera Ars bella gerendi

31.05.2010 19:49
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 23.07.2012   V české vojensko-historické literatuře zaujímá práce Ars bella gerendi autora Eduarda Wagnera (viz zde) zcela ojedinělé místo. Téma třicetileté války bylo samozřejmě odborně zpracováno v četných pojednáních předními českými historiky, kteří...

NESCIT PERICULA - hesenské jednotky v 16. až 18. století

09.10.2009 17:36
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 12.04.2015 Motto: Komorník: Jeho Jasnost pan vévoda poroučí. Lady: Člověče! Co dal vévoda za ty kameny? Komorník: Nestály ani jeden jediný groš. Lady: Cože? Zbláznil ses? Nic že ho nestály ty kameny, na jejichž cenu nedovedu ani pomyslit? Komorník: Včera odjelo...

Krajina v bitke – bitka v krajine: vojenské a historickogeografické aspeky bitky pri Hámroch 1708 a ich rekonštukcia na digitálnom modeli reliéfu

20.08.2009 16:38
Peter Chrastina Naposledy upraveno: 08.12.2017   Úvod Bitka pri Hámroch bolo bojové stretnutie armád Františka II. Rákociho (Rákoczi) s cisárskou armádou pod vedením generála Siegberta Heistera 3. augusta 1708. Táto ozbrojená konfrontácia je pretkaná menami, udalosťami, ale najmä tragédiou...

Válka o následnictví polské 1733 - 1735

26.06.2009 22:52
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno: 25.11.2012   Po poměrně pokojném ovzduší v politických poměrech Evropy dvacátých let XVIII. století se situace změnila v první polovině třetí dekády, kdy opět došlo ke střetu zájmů evropských mocností. Podobně jako tomu bylo ve vleklé válce o nástupnictví na...

Pušky systému Wänzel 1867

02.04.2009 17:14
Michal Exner Naposledy upraveno: 23.12.2014   Pušky systému Wänzel vznikly konverzí předovek Lorenz (jedná se tedy o první R.U zadovky na náboj s vlastním těsněním) na nabíjení zadem nábojem s okrajovým zápalem. Konvertovány byly pušky pro zvláštní sbory, pěchotní pušky a myslivecké pušky a to...

Zbraně systému Werndl

02.04.2009 17:04
Michal Exner Naposledy upraveno: 04.01.2015 Zbraně systému Werndl (někdy nazývané Werndl - Holub podle Werndlova dílovedoucího a přítele, který se na vývoji tohoto systému nemalou měrou podílel) můžeme rozdělit do dvou velkých celků:   1. Modelová řada 1867 (pěchotní a myslivecká puška,...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>