Varia - obsah

Stejnokroje v Latinské Americe 19. století

14.05.2012 23:01
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 29.06.2020 V roce 1807 narazily britské invazní oddíly v deltě La Platy na houževnatý odpor městských milic oblečených ve stejnokrojích jiného než španělského střihu. Jednou z nejaktivnějších a nejstatečnějších formací byl municipální pluk Los Patricios,...

Organizace zemské milice v Čechách a na Moravě v letech 1744–1745

09.04.2012 18:16
Rukopis z pozůstalosti Lubomíra Uhlíře, který velmi pravděpodobně také byl jeho autorem   Obyvatelstvo Čech bylo povoláváno k zemské obraně již na začátku 1. slezské války. V listopadu 1741 bylo přesunuto na pruské hranice několik set střelců a myslivců. Na obraně Prahy...

Nacionalismus v rakouském sboru důstojníků z povolání v letech 1848/49 – 1914

05.03.2012 21:57
Lars-Holger Thümmler – přeložil Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 10.04.2012 Originální německý text byl publikován společně se 49 doplňujícími poznámkami a 11 ilustračními fotografiemi v Zeitschrift für Heereskunde, Heft 377, 59. Jg., 1995, S. 102-114; v elektronické podobě je dostupný...

Válka s Osmanskou říší 1737 - 1739

26.01.2012 14:32
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.11.2015   (* Osmanská říše je historické označení pro současné Turecko, byť v poněkud odlišných hranicích a obraty Osmani a osmanský jsou v tomto článku ze stylistických důvodů užita jako synonyma slov Turci a turecký. Jako Vysoká Porta se...

Adjustace evropských posádek v zámoří v XV. až XVIII. století

18.12.2011 19:34
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 28.07.2013   Výzbroj a výstroj účastníků konkvisty od objevení Nového světa v r. 1492 do konce šestnáctého století, stejně jako dalších dobyvatelů nejen amerického kontinentu v témže období i staletích následujících, tvoří pozoruhodnou součást dějin...

Švýcaři

14.10.2011 19:50
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno 26.01.2012   Dne 15. června 1315 byl velmi nemile překvapen habsburský vévoda Leopold, když se svými ozbrojenci narazil na břehu jezera Ágeri u švýcarské obce Morgartenu na nevelký, ale odhodlaný pěší houf horalů přišlých z tehdejších správních okresů - kantonů...

Wrangel ante portas - obléhání Chebu Švédy v roce 1647

17.09.2011 12:04
Tomáš Dostál Naposledy upraveno: 17.09.2011   "Povídá se, že teď je ta hrozná válka u konce. Dosud ale není vidno známky míru... Žijeme jak zvířata, jíme kůru a trávu.  Nikdy jsme si nedovedli představit, že nás něco takového potká.  Mnozí říkají, že Bůh...

Recenze knihy KLÍMA, Jan: Pod německou vlajkou, příběh jedné koloniální říše

27.08.2011 22:15
Richard Uhlíř Naposledy upraveno: 27.08.2011   Recenze knihy: KLÍMA, Jan Pod německou vlajkou. Příběh jedné koloniální říše. Praha, LIBRI, 2005, ISBN 80-7277-282-1, 429 s., ilustr.   Kniha Jana Klímy představuje v podstatě zdařilý pokus přiblížit naší veřejnosti problematiku...

Ruská vojska v Čechách a na Moravě v letech 1798 až 1800

31.05.2011 16:51
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 31.05.2011   V létě roku 1798 byla z podnětu Velké Británie vytvořena tzv. druhá koalice namířená proti Francouzské republice; skládala se z Rakouska, Ruska, Turecka, Neapolska, Portugalska a samozřejmě z iniciátorského státu - Anglie. Ostrovní impérium se...

Franz baron Trenck, velitel pandurů – příběhy rokokového dobrodruha

27.03.2011 22:03
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 06.12.2012   „Generál Trenck, který bandury a jiné uherské vojsko komendýroval, přišel do arestu města Vídně. Příčina toho měla býti, že při bitvě u města Trautenau  v ten čas, když bitva se s Prusy stala, v určitý čas nepřišel. Kde tu sice...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>