Varia - obsah

Jižní Čechy za války o dědictví rakouské 1740-1748

12.08.2008 16:57
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno:  25.04.2010   Jihočeská krajina mezi Otavou a Lužnicí sice v historii neproslula velkými vojenskými střety, nicméně v nejednom období dějin zemí Koruny české zde protahovali ozbrojenci mnoha stran a na četných místech nejen spolu bojovali, ale především...

„Bramborová“ válka

28.03.2008 17:01
Petr Havel Naposledy upraveno: 17.09.2016   Teprve asi dvě století konzumují obyvatelé českých zemí brambory. Přesto, že se jedná o běžnou plodinu, jedna z válek našich dějin se nazývá „bramborovou“. Válka ale nebyla vedena pro „několik pytlů“ této dnes nepochybně strategické plodiny. Šlo v ní...

Vojenské tradice v pojetí československých komunistů

22.02.2008 17:29
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 08.04.2010   Komunistické, tj. marxistické pojímání dějin jako neustálého „napnelizmu a cukatúry“ mezi výrobními silami a výrobními vztahy je ve starší generaci ještě v živé paměti, byť mladším populačním ročníkům již tyto svého času velmi frekventované fráze...

Tradiční dragounský pluk čís. 3 „Krále saského“

22.02.2008 17:17
Jiří CHODOUNSKÝ Naposledy upraveno: 22.02.2008   Přesto, že již uplynulo plných 74 let od rozpadu Rakousko-uherské monarchie, její tradice v rakouských zemích stále žije. Stát, spolky a soukromníci vydávají nemalé částky na to, aby udržovali historické památky a v každém knihkupectví najdete...

Dragouni Rakouské republiky

22.02.2008 16:38
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 22.02.2008   Zákonodárství nové Rakouské republiky původně počítalo se systémem všeobecné branné povinnosti pro muže od 19 do 42 let. Jednalo se tedy v podstatě o kopírování starého císařského vzoru. Branný zákon ze 6.2.1919, vytvořený v tomto smyslu, nemohl...

Dragouni a "rakušáctví"

21.02.2008 16:35
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 04.01.2015    První leden jako začátek moderního evropského (a do značné míry i světového) kalendářního roku bývá často používán jako počáteční datum platnosti různých opatření ve sféře civilní i vojenské. U nás tomu tak bylo i v dobách...

Rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku v letech 1864-1867

08.12.2007 19:21
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 16.11.2014   Počátkem dubna 1867 se na jadranském pobřeží v ulicích přístavu Terst objevili navrátilci z mexického tažení, které za několik týdnů definitivně skončilo exekucí rakouského arcivévody a císařova bratra Ferdinanda Maxmiliána,1) vládnoucího jako...

Dragouni v historickém vývoji vojenství

08.12.2007 17:11
Bohuslav TESÁREK Naposledy upraveno: 08.12.2007   Použití jezdeckého koně k boji dalo bojovníkům jak vyšší manévrovost, tak údernou sílu jezdecké zteče, kde hmotnost koně násobí ničivý náraz střetu. Ruční palná zbraň, která díky svému technickému vývoji brzy mohla být přemísťována...

Vojenská jízda v průběhu staletí

08.12.2007 17:07
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 08.12.2007   Nejstarší známé vyobrazení jezdce je staré téměř pět tisíciletí. Člověk využíval rychlost a sílu koně k práci, lovu, ale i k boji. Kůň doprovázel člověka v jeho válkách, starověkem počínaje až po poslední světovou válku před půlstoletím. Jistě...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10