Varia - obsah

Švejk - fikce a desinformace

04.12.2008 17:35
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 04.12.2008   Recenze knihy HODÍK, M., LANDA, P. Švejk - fikce a fakta. NAŠE VOJSKO, Praha 2006, 218 s., ilustr., ISBN 80-206-0814-1.   Pánové Milan Hodík a Pavel Landa náležejí mezi známé švejkology - jejich dvoudílná encyklopedie na toto tema byla vydána...

Osudy rakouských četníků

04.12.2008 16:47
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 04.12.2008   K zajištění vnitřní bezpečnosti a pro ochranu osob i majetku svých obyvatel vytvářely již starověké státy bezpečnostní součásti, které byly od 18. století všeobecně označovány jako policie. Termín se v minulosti vyskytoval ve dvou významech: jako...

Reorganizace rakouské řadové pěchoty v 60. letech 19. století

27.09.2008 16:54
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 27.09.2008   Počet osmdesáti rakouských řadových pěších pluků ve válce roku 1866 je jedním z produktů armádních reorganizací, prováděných během 60. let jako součást reforem po prohrané válce v roce 1859. Z organizačního hlediska armády zde byla významná ztráta...

Jižní Čechy za války o dědictví rakouské 1740-1748

12.08.2008 16:57
Jan VOGELTANZ Naposledy upraveno:  25.04.2010   Jihočeská krajina mezi Otavou a Lužnicí sice v historii neproslula velkými vojenskými střety, nicméně v nejednom období dějin zemí Koruny české zde protahovali ozbrojenci mnoha stran a na četných místech nejen spolu bojovali, ale především...

„Bramborová“ válka

28.03.2008 17:01
Petr Havel Naposledy upraveno: 17.09.2016   Teprve asi dvě století konzumují obyvatelé českých zemí brambory. Přesto, že se jedná o běžnou plodinu, jedna z válek našich dějin se nazývá „bramborovou“. Válka ale nebyla vedena pro „několik pytlů“ této dnes nepochybně strategické plodiny. Šlo v ní...

Vojenské tradice v pojetí československých komunistů

22.02.2008 17:29
Richard UHLÍŘ Naposledy upraveno: 08.04.2010   Komunistické, tj. marxistické pojímání dějin jako neustálého „napnelizmu a cukatúry“ mezi výrobními silami a výrobními vztahy je ve starší generaci ještě v živé paměti, byť mladším populačním ročníkům již tyto svého času velmi frekventované fráze...

Tradiční dragounský pluk čís. 3 „Krále saského“

22.02.2008 17:17
Jiří CHODOUNSKÝ Naposledy upraveno: 22.02.2008   Přesto, že již uplynulo plných 74 let od rozpadu Rakousko-uherské monarchie, její tradice v rakouských zemích stále žije. Stát, spolky a soukromníci vydávají nemalé částky na to, aby udržovali historické památky a v každém knihkupectví najdete...

Dragouni Rakouské republiky

22.02.2008 16:38
Lubomír UHLÍŘ Naposledy upraveno: 22.02.2008   Zákonodárství nové Rakouské republiky původně počítalo se systémem všeobecné branné povinnosti pro muže od 19 do 42 let. Jednalo se tedy v podstatě o kopírování starého císařského vzoru. Branný zákon ze 6.2.1919, vytvořený v tomto smyslu, nemohl...

Dragouni a "rakušáctví"

21.02.2008 16:35
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 04.01.2015    První leden jako začátek moderního evropského (a do značné míry i světového) kalendářního roku bývá často používán jako počáteční datum platnosti různých opatření ve sféře civilní i vojenské. U nás tomu tak bylo i v dobách...

Rakouský dobrovolnický sbor v Mexiku v letech 1864-1867

08.12.2007 19:21
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 16.11.2014   Počátkem dubna 1867 se na jadranském pobřeží v ulicích přístavu Terst objevili navrátilci z mexického tažení, které za několik týdnů definitivně skončilo exekucí rakouského arcivévody a císařova bratra Ferdinanda Maxmiliána,1) vládnoucího jako...
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>