Archiv článků

Zrcadlo udatnosti

03.01.2022 13:10
Michal Silorad Patrčka - ed. Karel Řezníček Naposledy upraveno: 03.01.2022   Následující texty publikované roku 1820 dosti nepravidelně a nesourodě v týdeníku Čechoslaw se zdají být všechny letopisně patřit do roku 1809 a lze jen litovat, že jejich autor Michal Silorad Patrčka – „desetnín...

Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

27.12.2021 13:28
Miloslav Kolomazník (z Dubé) Naposledy upraveno: 27.12.2021   Dne 15. října uplynulo 200 let od úmrtí polního maršála Karla I. Filipa knížete ze Schwarzenbergu (obr. 1), významné osobnosti počátku 19. století, šlechtice, diplomata, ale především úspěšného vojevůdce, jednoho z pouhých tří,...

Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 3. část

17.12.2021 17:42
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 18.02.2022   Maďarsko Po příměří na podzim r. 1918 se vrátily maďarské jednotky rakousko-uherské armády na maďarské území, kde byly rozpuštěny. Provizorní vláda hraběte Károlyiho trvala až do března 1919, kdy 23. tohoto měsíce byla vyhlášena bolševická...

Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

02.11.2021 17:08
Ludwig Uhland (ed. Karel Sáček) Naposledy upraveno: 02.11.2021   Ludwig Uhland se narodil v roce 1787 ve württemberském Tübingenu, vystudoval práva, stal se uznávaným jazykovědcem, univerzitním profesorem a později také poslancem zemského sněmu. Do historické paměti se ale nejvýrazněji...

Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

28.10.2021 16:07
Václav Měřička Naposledy upraveno: 27.10.2022   Po velkém vítězství v bitvě u Lipska nebyl mezi Spojenci na další postup operací názor zcela jednotný. Rusko a Prusko naléhali na okamžité tažení do Francie za ustupujícím Napoleonem, vojenský poradce císaře Františka I. generál sv. pán von Duka...

Přehled početních stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

01.10.2021 22:22
Robert Hanuš Naposledy upraveno: 01.10.2021   Tímto článkem volně navazuji na svůj předchozí text vydaný pod názvem: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29. V něm jsem se cíleně nevěnoval početním stavům a tím ruku v ruce jdoucím...

Arcikníže neboli arcivévoda Karel a české země

05.09.2021 16:50
Karel Sáček Naposledy upraveno: 27.10.2021   Dne 5. září 1771 se toskánskému velkovévodovi Leopoldovi, pocházejícímu z habsbursko-lotrinské dynastie, a jeho manželce Marii Ludovice Španělské narodil ve Florencii syn Karel Ludvík. Jeho otec se v roce 1790 stal císařem svaté říše římské národa...

C. k. společnost vojenských nauk - polní kancelář pro Čechy, Moravu a Slezsko

05.09.2021 16:21
  Cýs. Král. společnost wogenských nauk - polnj kancelář pro Czechy, Morawu a Slezsko     Zajímá Vás vojenská služba našich předků v napoleonských válkách. Chtěli byste vědět, jak byla organizována c. k. armáda, vypadala vojenská každodennost, či jak probíhala polní tažení? Co...

Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla vyvýšeného, udatně bojujícího z roku 1800

04.09.2021 16:49
Marss kažDého CžeCha Ctného W téMW ArCI-KnIžete KarLa WIWýsseného, VDatně bogVgICIho František Jan Vavák Naposledy upraveno: 04.09.2021   S Boží mocí a pomocí, bratři Čechové se strojte a spojte, k Praze pojďte, půjdem do boje. Tam se budem formovat, v jedno srdce...

Vojáci mezi dvěma světovými válkami 1918-1939: 2. část

27.08.2021 16:54
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 17.12.2021   Francie V srpnu 1914 nastupovala na bojiště Velké války francouzská armáda - vedle belgické - na rozdíl od ostatních spojeneckých i nepřátelských ozbrojených sil v barevných stejnokrojích, které se ve své skladbě barevně příliš nelišily (zejména u...
Záznamy: 31 - 40 ze 366
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>