Studie, články a populární zpracování

Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

27.07.2009 22:18
Václav Měřička Naposledy upraveno: 24.10.2016   Rok 1796 se stal v celé historii koaličních válek proti revoluční republikánské Francii rokem nejvýznamnějším. Důvodem byla skutečnost, že do čela obou bojujících armád, a to francouzské na jedné straně, a císařské, tedy rakouské na druhé straně,...

Ján Lipský a prvá moderná mapa Uhorska

15.05.2009 17:58
Peter Chrastina Naposledy upraveno: 26.08.2014   Z rakúskeho pohľadu je bitka u Slavkova pretkaná, menami, udalosťami, ale najmä obrovskou tragédiou bezmennej masy padlých. V zozname dôstojníkov zranených 2.12. 1805 figuruje i Ján Lipský zo Sedličnej. Je zaujímavé, že išlo...

Dezerce rekrutů na Českomoravské vysočině v letech 1796-1797

10.02.2009 17:38
Pavel Elbl Naposledy upraveno: 05.09.2014   Když se v roce 1796 přiblížila francouzská armáda k hranicím českých zemí, bylo rozhodnuto o mobilizaci veškerých sil proti hrozícímu vpádu Francouzů. V posledních červencových dnech žádal nejvyšší purkrabí hrabě Štampach vysoká vládní místa ve Vídni...

Uniformy zeměbraneckých praporů českých zemí 1808-1810

22.01.2009 16:27
Karel Sáček Naposledy upraveno: 23.07.2013   Muž oděný v šedivém kabátu ke kolenům a s korsickým kloboukem na hlavě je zcela jistě prvním obrazem, který si vybavíme v souvislosti se zeměbranou z let 1808–1810. Přesně takto vystrojené muže zvěčnil malíř Johann Peter Krafft v roce 1813 na svém...

Vojáci, války a Jihlava

19.11.2008 17:14
Zdeněk Jaroš Naposledy upraveno: 22.03.2008   K. 90. výročí vzniku Československé republiky byla vydána kniha historika jihlavského Muzea Vysočiny Zdeňka Jaroše Vojáci, války a Jihlava v letech 1741-1939. Jedná se o velmi důkladnou sondou do historie vojenského života v Jihlavě,...

Ředitel Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě František Josef Kinský

27.09.2008 16:53
Pavel ELBL Naposledy upraveno: 11.10.2014   Jedna z nejvýznamnějších osobností Kinských v celé historii rodu, František Josef se narodil 6. prosince 1739 v domě Kinských v Ostruhové ulici v Praze. Dětství strávil v kruhu rodiny pod dohledem vychovatele, který mu vštípil základy vzdělání....

Pražská vojenská plovárna a setník von Pfuel

12.08.2008 17:30
Karel Sáček Naposledy upraveno: 12.08.2008   Smí voják do každé vody jít se koupati? Ne, jen do této, která jemu od jeho představených ustanovená jest. Jest jemu dovoleno, se samému koupati, bez oznámení? Není; nýbrž musí se toto u větší společnosti a pod očima představených státi. Smí také...

Uvěznění generála Lafayetta v Olomouci v letech 1794-1797

20.07.2008 16:56
Pavel Elbl Naposledy upraveno: 09.03.2015   Marie Joseph Paul Ives Roch Gilbert du Motier, markýz de la Fayette, baron de Vissac se narodil 6. září 1757 na zámku Chavaniac v oblasti Auvergne. Jeho otec Louis la Fayette byl plukovníkem, který padl během Sedmileté války a matka Marie la Riviere...

Dietrichsteinové a Mikulov v období napoleonských válek

04.02.2008 17:39
Karel Sáček Naposledy upraveno: 30.10.2017   František Josef kníže Dietrichstein František Josef kníže Dietrichstein byl jedním z nejvýznamnějších moravských aristokratů počátku 19. století, svými vrstevníky charakterizovaný jako velmi talentovaný a vzdělaný, ale také ironický muž,...

Loutkář Matěj Kopecký jako vojenský dovolenec

07.12.2007 17:10
Jan Toman Naposledy upraveno: 06.12.2014   Rok 1796 nebyl nijak příznivý pro kramářský obchod ani pro provozování komedií. Válečné neúspěchy rakouského vojska pod velením arcivévody Karla znervózňovaly i obyvatelstvo Čech, které se už začalo obávat vpádu francouzského vojska do Čech. Začíná se...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>