Studie, články a populární zpracování

Velký zábavný kalendář na rok 1913

09.01.2013 16:40
Naposledy upraveno: 09.01.2013   Od července roku 2011 publikoval pravidelně každý měsíc Jiří Kovařík - v současnosti nejznámější autor řady knih (nejen) s napoleonskou tematikou na svém blogu napoleon-knihy.blogspot.cz/ edici Pravého domácího přítele neboli velkého zábavného kalendáře z roku...

Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, 1. část

10.10.2012 21:09
Lubomír UHLÍŘ – Karel SÁČEK Naposledy upraveno: 10.10.2012   I. Egalizace v rakouské armádě Stabilní armáda habsburské monarchie, udržovaná nejen za války, ale i v době míru, vznikla na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III. (1637–1657) z 11. 3. 1649, aby ve zbrani zůstalo 19...

Vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě v letech 1792-1815

08.07.2012 14:29
Lubomír Uhlíř Naposledy změněno: 08.07.2012   Známé latinské přísloví „inter armas silent musae“ platí se značnými výhradami. Vojenství jakožto obor lidské činnosti bývá sice příznačně označeno jako umění, leč vzdor tomu zůstává i vědou, dokonce v mezích lidských možností svým způsobem...

Vzpoura 2. praporu zemské obrany na Chrudimsku

01.05.2012 21:19
Karel Zástěra Naposledy upraveno: 01.05.2012   Chrudimsko stavělo 4 prapory. Při zřízení zúčastnili se: krajský Jahn a c. k. plukovník baron Reinwald z Waldeku od pluku Kolloredo. Čtvrtý prapor čítal 800 mužů, z těchto dalo panství rychmburské 440 mužů. Prapor měl šest setnin...

Vojáci v Praze F. L. Věka II/2

01.01.2012 13:07
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 28.03.2013   Všeobecná branná povinnost nebyla tehdy známa a početný stav pluků udržován činností verbířů, lákajících do stejnokroje ne vždy laskavou domluvou. Panu purkmistrovi Steinerovi ze Steinernů sotva bylo milo, když bral na vědomí obsah guberniálního...

Rakouská armáda a polní opevnění v napoleonské epoše

03.07.2011 17:38
Karel Sáček Naposledy upraveno: 16.12.2016   V říjnu 2008 se v historických prostorách pevnosti Josefov, ve kterých sídlí územní pracoviště Národního pamlátkového ústavu, uskutečnil seminář věnovaný tématu polních opevnění v 17. – 20. století. Do sborníku vydaného na počátku...

Zásady strategie

29.05.2011 21:00
Arcivévoda Karel - přeložil Josef Umlauf Naposledy upraveno: 12.10.2014   Předmluva překladatele Za čas aktivní mé služby, více než sedmadvacítileté, v c. k. polním dělostřelectvu, dostalo se mi té veliké výhody, roku 1831 vřaděnu býti v mobilní armádu italskou pod vůdcovstvím...

Girandoni - rakouská vojenská opakovací větrovka vz. 1779

11.05.2011 18:24
Richard Stuchlík Naposledy upraveno: 09.01.2014   Tvůrce vojenské opakovací větrovky, opředené četnými mýty, Bartolomeo Girandoni (někdy uváděn jako Girardoni) se narodil se 30. května 1744 v Cortině d’Ampezzo v jižním Tyrolsku. V roce 1762 se oženil, se svojí první ženou měl 4 děti,...

Co jest císařovo a co Božího? Počátky ubytování vojska ve zrušených jezuitských kolejích

18.01.2011 17:13
Karel Sáček Naposledy upraveno: 18.01.2011   V roce 2009 se v Chomutově uskutečnila historická konference věnovaná 200. výročí regionálních vojenských událostí. Jedno z přednesených témat neslo název „Počátky ubytování vojska ve zrušených jezuitských kolejích“. Část tohoto...

Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky letecké prospekce a historického bádání

20.12.2010 19:10
Zdeněk SMRŽ – Antonín HLUŠTÍK Naposledy upraveno: 20.12.2010 Přetištěno: Archeologické rozhledy LIX-2007, sešit 4, s. 713-746; digitálně viz www.arup.cas.cz   Toto autorské dílo (vědecké dílo, které je jedinečným výsledkem tvůrčí čínnosti autora) je chráněno dle autorského zákona č. 121/2000...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>