Studie, články a populární zpracování

Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

16.06.2017 16:42
David Junek Naposledy upraveno: 22.06.2021   Jeden z nejcennějších přírodních areálů s pomníky v Čechách, s nějvětší sbírkou pamětních nápisů zvěčňujících co možná nejvíce historických a mytologických hrdinů a osobností je panteon na Vranově u Malé Skály (mala-skala.cz)....

C. k. generálmajor František Maxmilián hrabě Des Fours

16.03.2017 17:02
Harald Skala Naposledy upraveno: 16.03.2017   V roce 2012 vydal Národní památkový ústav v Praze monografii MŽYKOVÁ, Marie - SKALA, Harald. Des Fours: Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo. V tomto příspěvku nabízíme úryvek věnovaný jednomu z hraběcích potomků, který...

Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

12.07.2016 16:17
F. V. [František Cyril Kampelík] Naposledy upraveno: 23.11.2018   R. 1809 pozdvihlo se Rakousko ještě jednou, a sice v síle posud nevídané. Bez spojence, bez cizí pomoci, důvěřujíc jedině ve spravedlnost své věci, podniklo nesnadný zápas. Tvořivý duch arciknížete Karla povznesl věrnou armádu v...

Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část I: do roku 1808

16.06.2016 16:26
F. V. [František Cyril Kampelík] Naposledy upraveno: 07.10.2016   Třebnice, tato nepatrná vesnice se skrovným zámečkem, jest rodiště proslulého maršála Radeckého, jehož dlouhý život měl býti věnován vojenství a kterýž co hrdina s nevšední zmužilostí, pevnou odhodlaností a velikou bystrostí...

Arcikníže Karel

22.05.2016 14:18
Matěj Kovář Naposledy upraveno: 22.05.2016   Tu pole cti a slávy nevšední, zde u Asper; kde po dva kruté dni boj zuřil tuhý, krvavý, pln vítězovy oslavy. A jméno reka vůdce? Přistup blíže, kde každá chýže ti hlásá: „Karel Arcikníže!“   Zde nepřemožitelný přemožen, ten, který vítěziti...

Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 2/2: armádní a občanský kříž

18.10.2015 17:24
Václav Měřička Naposledy upraveno: 10.11.2023   Armádní kříž z let 1813-1814 zvaný dělový Dobytím Paříže a abdikací císaře Napoleona skončila válka. Císař František I. se rozhodl v době svého pařížského pobytu a především na popud svého nejvyššího komořího hraběte Rudolfa Wrbny, založit...

Chomutov v roce 1813 - zapomenutá epizoda z dějin evropské diplomacie

05.10.2015 17:07
Jiří Šlajsna Naposledy upraveno: 05.10.2015   Dne 5. listopadu 2013 se v Chomutově uskutečnil další z ročníků tradiční historické konference Comotovia, kterou uspořádalo město Chomutov společně se Státním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem...

Zřizování zeměbrany na jižní Moravě roku 1808

05.05.2015 17:00
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 05.05.2015   Ve dnech 22.-23. října 2008 se uskutečnilo XXX. mikulovské sympozium nazvané „Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské“. Sborník příspěvků z tohoto setkání vydal o dva roky později Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově...

Češi v Napoleonově armádě – hranice mezi populární románovou fikcí a historickou realitou

04.04.2015 18:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 05.04.2015   Ve dnech 30. – 31. května 2013 se v čestných prostorách ústeckého muzea uskutečnilo 20. historické kolokvium Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, které uspořádala Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Ústav...

C. k. vojenská duchovní správa

11.10.2014 09:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 11.10.2014   Ke štábu každého c. k. pluku byl zařazen vojenský duchovní označovaný jako plukovní kaplan (Regiments-Caplan). Jednalo se v naprosté většině o duchovního římsko-katolické církve. V období napoleonských válek byla výjimka povolena hraničářským...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>