Studie, články a populární zpracování

Hodnosti rakouské armády za koaličních válek

07.04.2013 20:25
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.04.2013   Systém hodností v armádě habsburské monarchie se vyvíjel postupně od dob žoldnéřských vojsk v 16. století. Za třicetileté války nabyl jisté pevné tvářnosti, ve které byl převzat stálou armádou v roce 1649. Přirozeně zde došlo za dobu...

C. k. poručík Francesca Scanagatta - příběh mimořádné ženy

13.02.2013 09:27
Harald Skala Naposledy upraveno: 23.04.2018   Životní příběh Francescy Scanagatty je jedním z nejpozoruhodnějších v c. k. armádě období napoleonských válek. Scanagatta se narodila 1. srpna 1776 ve vážené, majetné rodině v severoitalském Miláně. Její rodiče byli Giuseppe...

Karel kníže ze Švarcenberku v díle Josefa Jungmanna

14.01.2013 09:58
Naposledy upraveno: 07.05.2020   V roce 1839 vyšla postupně ve čtyřech dubnových číslech přílohy Pražských novin „Česká wčela“ životopisná stať nazvaná Karel kníže ze Švarcenberku, cís. král. rakouský polní maršal. Ačkoliv autor tohoto příspěvku nebyl v novinách uveden, byl jím významný...

Velký zábavný kalendář na rok 1913

09.01.2013 16:40
Naposledy upraveno: 09.01.2013   Od července roku 2011 publikoval pravidelně každý měsíc Jiří Kovařík - v současnosti nejznámější autor řady knih (nejen) s napoleonskou tematikou na svém blogu napoleon-knihy.blogspot.cz/ edici Pravého domácího přítele neboli velkého zábavného kalendáře z roku...

Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, 1. část

10.10.2012 21:09
Lubomír UHLÍŘ – Karel SÁČEK Naposledy upraveno: 10.10.2012   I. Egalizace v rakouské armádě Stabilní armáda habsburské monarchie, udržovaná nejen za války, ale i v době míru, vznikla na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III. (1637–1657) z 11. 3. 1649, aby ve zbrani zůstalo 19...

Vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě v letech 1792-1815

08.07.2012 14:29
Lubomír Uhlíř Naposledy změněno: 08.07.2012   Známé latinské přísloví „inter armas silent musae“ platí se značnými výhradami. Vojenství jakožto obor lidské činnosti bývá sice příznačně označeno jako umění, leč vzdor tomu zůstává i vědou, dokonce v mezích lidských možností svým způsobem...

Vzpoura 2. praporu zemské obrany na Chrudimsku

01.05.2012 21:19
Karel Zástěra Naposledy upraveno: 01.05.2012   Chrudimsko stavělo 4 prapory. Při zřízení zúčastnili se: krajský Jahn a c. k. plukovník baron Reinwald z Waldeku od pluku Kolloredo. Čtvrtý prapor čítal 800 mužů, z těchto dalo panství rychmburské 440 mužů. Prapor měl šest setnin...

Vojáci v Praze F. L. Věka II/2

01.01.2012 13:07
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 28.03.2013   Všeobecná branná povinnost nebyla tehdy známa a početný stav pluků udržován činností verbířů, lákajících do stejnokroje ne vždy laskavou domluvou. Panu purkmistrovi Steinerovi ze Steinernů sotva bylo milo, když bral na vědomí obsah guberniálního...

Rakouská armáda a polní opevnění v napoleonské epoše

03.07.2011 17:38
Karel Sáček Naposledy upraveno: 16.12.2016   V říjnu 2008 se v historických prostorách pevnosti Josefov, ve kterých sídlí územní pracoviště Národního pamlátkového ústavu, uskutečnil seminář věnovaný tématu polních opevnění v 17. – 20. století. Do sborníku vydaného na počátku...

Zásady strategie

29.05.2011 21:00
Arcivévoda Karel - přeložil Josef Umlauf Naposledy upraveno: 12.10.2014   Předmluva překladatele Za čas aktivní mé služby, více než sedmadvacítileté, v c. k. polním dělostřelectvu, dostalo se mi té veliké výhody, roku 1831 vřaděnu býti v mobilní armádu italskou pod vůdcovstvím...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>