Studie, články a populární zpracování

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 2/4: maršál jako člověk

14.10.2013 17:33
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 14.10.2013   Jedním z hlavních rysů v povaze maršála Schwarzenberka je jeho hluboce procítěná humanita. Humanita není u něho jen vnějším nátěrem, naneseným francouzskou vzdělaností XVIII. století, je nerozlučně srostlá s jeho celým já a určuje po celý...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 1/4: životopisný nástin

16.09.2013 16:57
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 16.09.2013   Bitva u Lipska je významnou epochou v dějinách XIX. století. Na lipských pláních byla narýsována nová mapa Evropy, tam byl položen základ k novému poměru sil evropských států, tam nalézáme východisko k dalšímu mezinárodnímu politickému vývoji...

Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, 2. část

08.08.2013 16:30
Lubomír UHLÍŘ – Karel SÁČEK Naposledy upraveno: 08.08.2013   II.3. Pěchota První druh zbraně – pěchota, byla jádrem vojsk a nejpočetnějším druhem zbraně ve všech evropských státech již od 16. století, kdy začala převládat na bojištích a nejinak tomu bylo i v rakouské armádě. Zde se...

Hornoslavkovský rodák padl jako král Karel XII. Švédský

14.06.2013 16:59
Josef Brtek Naposledy upraveno: 28.07.2013   Když za Velké severní války (1700-1721) Karel XII. Švédský roku 1718 obléhal norskou pevnost Fredriksten u města Fredrikshaldu, dohlížel v neděli 11. prosince okolo 21. hod. s pěti důstojníky na obléhací práce. Tu na ně z pevnosti do...

Hodnosti rakouské armády za koaličních válek

07.04.2013 20:25
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.04.2013   Systém hodností v armádě habsburské monarchie se vyvíjel postupně od dob žoldnéřských vojsk v 16. století. Za třicetileté války nabyl jisté pevné tvářnosti, ve které byl převzat stálou armádou v roce 1649. Přirozeně zde došlo za dobu...

C. k. poručík Francesca Scanagatta - příběh mimořádné ženy

13.02.2013 09:27
Harald Skala Naposledy upraveno: 23.04.2018   Životní příběh Francescy Scanagatty je jedním z nejpozoruhodnějších v c. k. armádě období napoleonských válek. Scanagatta se narodila 1. srpna 1776 ve vážené, majetné rodině v severoitalském Miláně. Její rodiče byli Giuseppe...

Karel kníže ze Švarcenberku v díle Josefa Jungmanna

14.01.2013 09:58
Naposledy upraveno: 07.05.2020   V roce 1839 vyšla postupně ve čtyřech dubnových číslech přílohy Pražských novin „Česká wčela“ životopisná stať nazvaná Karel kníže ze Švarcenberku, cís. král. rakouský polní maršal. Ačkoliv autor tohoto příspěvku nebyl v novinách uveden, byl jím významný...

Velký zábavný kalendář na rok 1913

09.01.2013 16:40
Naposledy upraveno: 09.01.2013   Od července roku 2011 publikoval pravidelně každý měsíc Jiří Kovařík - v současnosti nejznámější autor řady knih (nejen) s napoleonskou tematikou na svém blogu napoleon-knihy.blogspot.cz/ edici Pravého domácího přítele neboli velkého zábavného kalendáře z roku...

Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, 1. část

10.10.2012 21:09
Lubomír UHLÍŘ – Karel SÁČEK Naposledy upraveno: 10.10.2012   I. Egalizace v rakouské armádě Stabilní armáda habsburské monarchie, udržovaná nejen za války, ale i v době míru, vznikla na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III. (1637–1657) z 11. 3. 1649, aby ve zbrani zůstalo 19...

Vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě v letech 1792-1815

08.07.2012 14:29
Lubomír Uhlíř Naposledy změněno: 08.07.2012   Známé latinské přísloví „inter armas silent musae“ platí se značnými výhradami. Vojenství jakožto obor lidské činnosti bývá sice příznačně označeno jako umění, leč vzdor tomu zůstává i vědou, dokonce v mezích lidských možností svým způsobem...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>