Studie, články a populární zpracování

Po stopách Jana Kašpara Debureau v Kolíně

07.01.2014 17:22
Vojtěch Prášek Naposledy upraveno: 07.01.2014   V listopadu r. 1954 vyšla v Paříži ve sbírce „Le Théâtre et les jours“ kniha francouzského literárního a divadelního historika Tristana Rémy „Jean Gaspard Deburau“ a v polovině prosince pak vydal Dr. František Kožík svůj nově zpracovaný román...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 4/4: úsudky maršála o současných událostech

08.12.2013 15:50
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 08.12.2013   Portrét maršála Schwarzenberka neměl by přiměřeného pozadí, kdybychom úsudky jeho o současných událostech nechali bez povšimnutí, a to tím spíše, máme-li v korrespondenci jeho velké bohatství bezprostředních a nelíčených dojmů, jaké...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 3/4: jako voják a diplomat

13.11.2013 16:53
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 13.11.2013   Kníže Schwarzenberk jako voják je problém nesnadno řešitelný. U něho není prosté linie vývojové. Jeho nitro je zmítáno ustavičným zápasem, o němž jsme právě mluvili; vojna v době vrcholného rozvoje jeho bytosti mu není věcí citu, nýbrž věcí...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 2/4: maršál jako člověk

14.10.2013 17:33
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 14.10.2013   Jedním z hlavních rysů v povaze maršála Schwarzenberka je jeho hluboce procítěná humanita. Humanita není u něho jen vnějším nátěrem, naneseným francouzskou vzdělaností XVIII. století, je nerozlučně srostlá s jeho celým já a určuje po celý...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 1/4: životopisný nástin

16.09.2013 16:57
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 16.09.2013   Bitva u Lipska je významnou epochou v dějinách XIX. století. Na lipských pláních byla narýsována nová mapa Evropy, tam byl položen základ k novému poměru sil evropských států, tam nalézáme východisko k dalšímu mezinárodnímu politickému vývoji...

Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815, 2. část

08.08.2013 16:30
Lubomír UHLÍŘ – Karel SÁČEK Naposledy upraveno: 08.08.2013   II.3. Pěchota První druh zbraně – pěchota, byla jádrem vojsk a nejpočetnějším druhem zbraně ve všech evropských státech již od 16. století, kdy začala převládat na bojištích a nejinak tomu bylo i v rakouské armádě. Zde se...

Hornoslavkovský rodák padl jako král Karel XII. Švédský

14.06.2013 16:59
Josef Brtek Naposledy upraveno: 28.07.2013   Když za Velké severní války (1700-1721) Karel XII. Švédský roku 1718 obléhal norskou pevnost Fredriksten u města Fredrikshaldu, dohlížel v neděli 11. prosince okolo 21. hod. s pěti důstojníky na obléhací práce. Tu na ně z pevnosti do...

Hodnosti rakouské armády za koaličních válek

07.04.2013 20:25
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.04.2013   Systém hodností v armádě habsburské monarchie se vyvíjel postupně od dob žoldnéřských vojsk v 16. století. Za třicetileté války nabyl jisté pevné tvářnosti, ve které byl převzat stálou armádou v roce 1649. Přirozeně zde došlo za dobu...

C. k. poručík Francesca Scanagatta - příběh mimořádné ženy

13.02.2013 09:27
Harald Skala Naposledy upraveno: 23.04.2018   Životní příběh Francescy Scanagatty je jedním z nejpozoruhodnějších v c. k. armádě období napoleonských válek. Scanagatta se narodila 1. srpna 1776 ve vážené, majetné rodině v severoitalském Miláně. Její rodiče byli Giuseppe...

Karel kníže ze Švarcenberku v díle Josefa Jungmanna

14.01.2013 09:58
Naposledy upraveno: 07.05.2020   V roce 1839 vyšla postupně ve čtyřech dubnových číslech přílohy Pražských novin „Česká wčela“ životopisná stať nazvaná Karel kníže ze Švarcenberku, cís. král. rakouský polní maršal. Ačkoliv autor tohoto příspěvku nebyl v novinách uveden, byl jím významný...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>