Edice pramenů

Deník vojenského lékaře Gallaše z roku 1788

06.06.2008 17:21
Josef H. A. Gallaš - edice Bohuš Vybíral Naposledy upraveno: 27.04.2014   Prvních šestnáct stran rukopisu obsahuje Gallašovu předmluvu neboli Výstrahu čtenáři - Eine Warnung statt der Vorrede an den Leser - zahájenou motem z Ovidia a pisatelovým upozorněním, že není vědec, ba ani zvláštní...

Příspěvky k poznání vojenského života v Olomouci roku 1788

08.05.2008 17:38
Johann Alexius Eckberger - k českému vydání připravili Milena Krobotová, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil Naposledy upraveno: 08.05.2008   Olomouc se rozkládá se na břehu Moravy, která teče od hranic Čech až k naší pevnosti kolem mnoha moravských městeček, vine se úrodnou i zalesněnou...

O platech a výstroji rakouského vojska 1785

07.01.2008 17:58
G. Scharnhorst – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.01.2008   Původní německý text byl pod názvem Von der Besoldung und Montirung des Oesterreichischen Militairs. (mit Tabellen). In: Bibliothek für Officiere. 1785 , 1.St., S. 164 - 179; v elektronické podobě viz např....

Chléb podle c. k. vojenských předpisů

07.12.2007 17:24
Původní německý text z roku 1812 přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.12.2007   Počet proviantního vozatajstva Je třeba pečovat, aby armáda byla vždy zaopatřena chlebem na 14 dní. Vojákům je vydáván chléb na 4 dny a na 3 dny jej veze armáda na vozech. Jeden vůz mají dvě setniny nebo dvě...

Poopravení a doplňky k dějinám 4. kyrysnického pluku Kronprinz Ferdinand roku 1809

17.11.2007 17:38
Joseph Müller - vybral a přeložil Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 17.11.2007   Kyrysníci Kronprinz Ferdinand u Řezna Dvaadvacátého dubna 1809 se dostal náš pluk nedaleko od Řezna poprvé do ohně; navečer, krátce předtím, než došlo k seči, vyrazila zběsile řada rot od mnoha pluků, zčásti...

Útočné pohyby spojenecké armády 27.11.-1.12.1805

07.10.2007 22:00
Stutterheim, ? – přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 21.04.2014   Bylo zřejmé, jak neúplně byl pan von Kutuzov, v době kdy bylo rozhodnuto opět vést válku útočně, informován o pohybech a síle nepřítele. Zprávy z okolí si protiřečily a přední hlídky nehlásily zhola nic. První dispozice pro...

Výbava prostého pěšáka roku 1791

20.09.2007 17:11
Královský uherský setník – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 20.09.2007   Původní německý text byl pod názvem Von der Oestreichschen Kriegsheer (O rakouském válečném vojsku) publikován ve Stats-Anzeigen, 1791, 1 , s. 507–510; v elektronické podobě viz např....

Vzpomínky na Adama knížete Czartoryského jako c. k. maršála

26.08.2007 17:54
Anna hraběnka Potocká - přeložil Jiří Staněk Naposledy upraveno: 26.08.2007 Po čtrnáctidenním pobytu v Lancutu, odebrali jsme se [roku 1803] do Pulavy, překrásného sídla prince Czartoryského, bratra princeznina, našeho prastrýce. Říkalo se mu všeobecně kníže generál; bylo u nás zvykem jmenovati...

Národní hymna z roku 1797 a její české překlady

26.08.2007 11:12
Naposledy upraveno: 09.08.2022   Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! Lange lebe Franz der Kaiser, In des Glückes hellstem Glanz! Ihm erblühen Lorbeer-Reiser Wo er geht, zum Ehren-Kranz! |: Gott! erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! :| Laß von seiner...

Vzpomínky jezdeckého důstojníka Gruebera

21.06.2007 17:47
Carl Johann Ritter von Grueber - přeložil Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.04.2010   Jak jsem se stal kyrysníkem. Má matka vůbec nechtěla s mým vstupem do armády souhlasit a rovnou mě poslala z Mnichova do Landshutu, abych tam navštěvoval právnická studia. Poslechl jsem její...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>