Edice pramenů

Chléb podle c. k. vojenských předpisů

07.12.2007 17:24
Původní německý text z roku 1812 přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 07.12.2007   Počet proviantního vozatajstva Je třeba pečovat, aby armáda byla vždy zaopatřena chlebem na 14 dní. Vojákům je vydáván chléb na 4 dny a na 3 dny jej veze armáda na vozech. Jeden vůz mají dvě setniny nebo dvě...

Poopravení a doplňky k dějinám 4. kyrysnického pluku Kronprinz Ferdinand roku 1809

17.11.2007 17:38
Joseph Müller - vybral a přeložil Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 17.11.2007   Kyrysníci Kronprinz Ferdinand u Řezna Dvaadvacátého dubna 1809 se dostal náš pluk nedaleko od Řezna poprvé do ohně; navečer, krátce předtím, než došlo k seči, vyrazila zběsile řada rot od mnoha pluků, zčásti...

Útočné pohyby spojenecké armády 27.11.-1.12.1805

07.10.2007 22:00
Stutterheim, ? – přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 21.04.2014   Bylo zřejmé, jak neúplně byl pan von Kutuzov, v době kdy bylo rozhodnuto opět vést válku útočně, informován o pohybech a síle nepřítele. Zprávy z okolí si protiřečily a přední hlídky nehlásily zhola nic. První dispozice pro...

Výbava prostého pěšáka roku 1791

20.09.2007 17:11
Královský uherský setník – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 20.09.2007   Původní německý text byl pod názvem Von der Oestreichschen Kriegsheer (O rakouském válečném vojsku) publikován ve Stats-Anzeigen, 1791, 1 , s. 507–510; v elektronické podobě viz např....

Vzpomínky na Adama knížete Czartoryského jako c. k. maršála

26.08.2007 17:54
Anna hraběnka Potocká - přeložil Jiří Staněk Naposledy upraveno: 26.08.2007 Po čtrnáctidenním pobytu v Lancutu, odebrali jsme se [roku 1803] do Pulavy, překrásného sídla prince Czartoryského, bratra princeznina, našeho prastrýce. Říkalo se mu všeobecně kníže generál; bylo u nás zvykem jmenovati...

Císařská hymna 1797

26.08.2007 11:12
Naposledy upraveno: 16.01.2021   Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! Lange lebe Franz der Kaiser, In des Glückes hellstem Glanz! Ihm erblühen Lorbeer-Reiser Wo er geht, zum Ehren-Kranz! |: Gott! erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! :| Laß von seiner...

Vzpomínky jezdeckého důstojníka Gruebera

21.06.2007 17:47
Carl Johann Ritter von Grueber - přeložil Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.04.2010   Jak jsem se stal kyrysníkem. Má matka vůbec nechtěla s mým vstupem do armády souhlasit a rovnou mě poslala z Mnichova do Landshutu, abych tam navštěvoval právnická studia. Poslechl jsem její...

Jeník z Bratřic o francouzském tažení roku 1793

21.06.2007 17:28
Jan Jeník z Bratřic Naposledy upraveno: 19.01.2021   7. dubna jsme po prvé vstoupili na nepřátelské území a rozbili tábor u Mauldy. 10. t. m. jsem šel na hlídku do vsi Lesdevinu. Hned za vsí byl vysoký les, který se táhl daleko za nepřátelskou stranu. Musel jsem proto být na stráži a ustavičně...

Nařízení proti vojákům nenavrátivším se ze zajetí 1799

22.05.2007 17:10
Naposledy upraveno: 22.05.2007   Nařízení král. českého Gubernium. S cís. král. vojákami do francského zajetí upadlými, kteří se z Francské zemi zase nazpátek navrátiti nechtí, má, tejkaje se jejich mohovitosti v cís. král dědičných zemích, jako s utečencemi nakládáno býti. Jejich cís. král....

Nařízení o trestání cizích verbířů 1800

22.05.2007 17:05
Naposledy upraveno: 22.05.2007 Nařízení král. českého Gubernium. Nejvyšší přikázání, strany vyjevení a trestání falešných verbířů, se znova oznamuje. Jejich cís. král. Milost ráčili dvorním listem od 18ho září b. r. naříditi, že v roce 1779 vyhlášené nejvyšší přikázání, strany falešných verbířů...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>