Edice pramenů

Dopis z tažení roku 1813 v pamětech sedláka Dlaska

18.04.2010 10:19
1814 přestala vojna s Francouzem, nebo Bonaparta chytili a na jeden ostrov Malta zavezli. A trvala 30 roků neb dřív celý svět proles a v české zemi u Teplic se vojna dokonala s ním. Když byl laudamus, stříleli a hrom taky bil… Vejtach z jistého psaní jednoho vojáka, kaprála Františka Smrtě, který...

Zpráva českého purkrabí o vítězství v bitvě u Aspern s výzvou ke vstupu do dobrovolnických praporů

16.03.2010 17:40
Naposledy upraveno: 16.03.2010   Udatní vlastenští obráncové! Císař Napoleon, jenž se až posavad za nepřemožitelného držel, ve dvou nám na věky pamětních dnech; 21. a 22. máje běžícího roku od Jeho Císařské Vyvýšenosti Karla, nejvyššího polního vůdce rakouského vojska, na hlavu poražen byl....

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

13.07.2009 18:38
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 2/3: vypracovávání řad

13.07.2009 18:18
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 3/3: vypracovávání zdělků

13.07.2009 17:37
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Cvičení o užívání zbraně (1826)

13.04.2009 17:33
Naposledy upraveno: 17.02.2021 Cvičení o užívání zbraně, její částky, jejich čistotné chování, a o některých jiných vojáku potřebných věcech v cis. kr. vojsku. Cwičenj o Užjwánj Zbraně, gegj částky, gegich čistotné chowánj... V Praze, 1826     Toto autorské dílo (tvůrčí...

Armádní rozkaz arcivévody Karla ze 6. dubna 1809

02.04.2009 17:35
Naposledy upraveno: 02.04.2009 Obrana vlasti volá nás k novým činům. Pokud vůbec možno bylo obětmi zachovati mír, pokud oběti tyto snášely se se ctí trůnu, s bezpečností říše a s blahem národů, potud mlčel každý bolestný cit v srdci dobrotivého panovníka našeho. Ale když byly marny veškery pokusy,...

Deník vojenského lékaře Gallaše z roku 1788

06.06.2008 17:21
Josef H. A. Gallaš - edice Bohuš Vybíral Naposledy upraveno: 27.04.2014   Prvních šestnáct stran rukopisu obsahuje Gallašovu předmluvu neboli Výstrahu čtenáři - Eine Warnung statt der Vorrede an den Leser - zahájenou motem z Ovidia a pisatelovým upozorněním, že není vědec, ba ani zvláštní...

Příspěvky k poznání vojenského života v Olomouci roku 1788

08.05.2008 17:38
Johann Alexius Eckberger - k českému vydání připravili Milena Krobotová, Libuše Spáčilová, Vladimír Spáčil Naposledy upraveno: 08.05.2008   Olomouc se rozkládá se na břehu Moravy, která teče od hranic Čech až k naší pevnosti kolem mnoha moravských městeček, vine se úrodnou i zalesněnou...

O platech a výstroji rakouského vojska 1785

07.01.2008 17:58
G. Scharnhorst – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.01.2008   Původní německý text byl pod názvem Von der Besoldung und Montirung des Oesterreichischen Militairs. (mit Tabellen). In: Bibliothek für Officiere. 1785 , 1.St., S. 164 - 179; v elektronické podobě viz např....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>