Edice pramenů

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 3/4: o Gewehru

04.01.2011 16:53
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 4/4: tiraillerování neb plenklování

04.01.2011 16:38
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Výzva k přijetí dobrovolnické služby u Karlovy legie roku 1800

18.06.2010 18:29
Naposledy upraveno: 25.08.2012   My Karel Ludvík, Královský Princ v Uhřích a v Čechách, Arci-vejvoda v Rakousích etc. Guvernér, a General-Kapiten Království Českého; vojenského Marie Terezie Řádu velkokříž, držitel jednoho regimentu infanterie, císařský a říšský Feldmarschall,...

Dopis z tažení roku 1813 v pamětech sedláka Dlaska

18.04.2010 10:19
1814 přestala vojna s Francouzem, nebo Bonaparta chytili a na jeden ostrov Malta zavezli. A trvala 30 roků neb dřív celý svět proles a v české zemi u Teplic se vojna dokonala s ním. Když byl laudamus, stříleli a hrom taky bil… Vejtach z jistého psaní jednoho vojáka, kaprála Františka Smrtě, který...

Zpráva českého purkrabí o vítězství v bitvě u Aspern s výzvou ke vstupu do dobrovolnických praporů

16.03.2010 17:40
Naposledy upraveno: 16.03.2010   Udatní vlastenští obráncové! Císař Napoleon, jenž se až posavad za nepřemožitelného držel, ve dvou nám na věky pamětních dnech; 21. a 22. máje běžícího roku od Jeho Císařské Vyvýšenosti Karla, nejvyššího polního vůdce rakouského vojska, na hlavu poražen byl....

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

13.07.2009 18:38
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 2/3: vypracovávání řad

13.07.2009 18:18
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 3/3: vypracovávání zdělků

13.07.2009 17:37
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...

Cvičení o užívání zbraně (1826)

13.04.2009 17:33
Naposledy upraveno: 17.02.2021 Cvičení o užívání zbraně, její částky, jejich čistotné chování, a o některých jiných vojáku potřebných věcech v cis. kr. vojsku. Cwičenj o Užjwánj Zbraně, gegj částky, gegich čistotné chowánj... V Praze, 1826     Toto autorské dílo (tvůrčí...

Armádní rozkaz arcivévody Karla ze 6. dubna 1809

02.04.2009 17:35
Naposledy upraveno: 02.04.2009 Obrana vlasti volá nás k novým činům. Pokud vůbec možno bylo obětmi zachovati mír, pokud oběti tyto snášely se se ctí trůnu, s bezpečností říše a s blahem národů, potud mlčel každý bolestný cit v srdci dobrotivého panovníka našeho. Ale když byly marny veškery pokusy,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>