Edice pramenů

Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.

25.05.2014 09:44
Věnceslav Hanka (= Václav Hanka) Naposledy u praveno: 25.05.2014   Plesej Vlasti, plesej stále,   mír svatý je již zde! chval a važ si svého Krále,   on jako vítěz jde; važ si přectnostného Krále,  plesej, plesej nad nim stále!   Tobě k vůli zapřel dítě,   on zapřel...

Patent a nařízení o způsobu organizování zeměbrany z roku 1808

23.07.2011 18:13
Naposledy upraveno: 27.03.2011   My František První, z Boží Milosti Císař Rakouský, král v Uhřích, Čechách; Halicii, a Lodomérii; etc. Arcivejvoda Rakouský etc. etc. V Našem patentu od 12. předešlého měsíce jsme Našim milým poddaným onen s postavením rezerv spojený ohled, totižto obhájení...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 1/4: pro sprostého vojáka

04.01.2011 16:56
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 2/4: pro Gefrajtra, Tambora a Kaprála

04.01.2011 16:55
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 3/4: o Gewehru

04.01.2011 16:53
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 4/4: tiraillerování neb plenklování

04.01.2011 16:38
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Výzva k přijetí dobrovolnické služby u Karlovy legie roku 1800

18.06.2010 18:29
Naposledy upraveno: 25.08.2012   My Karel Ludvík, Královský Princ v Uhřích a v Čechách, Arci-vejvoda v Rakousích etc. Guvernér, a General-Kapiten Království Českého; vojenského Marie Terezie Řádu velkokříž, držitel jednoho regimentu infanterie, císařský a říšský Feldmarschall,...

Dopis z tažení roku 1813 v pamětech sedláka Dlaska

18.04.2010 10:19
1814 přestala vojna s Francouzem, nebo Bonaparta chytili a na jeden ostrov Malta zavezli. A trvala 30 roků neb dřív celý svět proles a v české zemi u Teplic se vojna dokonala s ním. Když byl laudamus, stříleli a hrom taky bil… Vejtach z jistého psaní jednoho vojáka, kaprála Františka Smrtě, který...

Zpráva českého purkrabí o vítězství v bitvě u Aspern s výzvou ke vstupu do dobrovolnických praporů

16.03.2010 17:40
Naposledy upraveno: 16.03.2010   Udatní vlastenští obráncové! Císař Napoleon, jenž se až posavad za nepřemožitelného držel, ve dvou nám na věky pamětních dnech; 21. a 22. máje běžícího roku od Jeho Císařské Vyvýšenosti Karla, nejvyššího polního vůdce rakouského vojska, na hlavu poražen byl....

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

13.07.2009 18:38
Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty [Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty] Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11. Naposledy upraveno: 25.08.2012   Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>