Edice pramenů

Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

01.09.2017 16:49
Ondřej Tupý (překlad) Naposledy upraveno: 01.09.2017   V článku „Polní maršál kníže Karel ze Schwarzenbergu a válečníci z jeho domu“ (Feldmarschall Fürst Carl zu Schwarzenberg und die Krieger aus seinem Hause) jsme v poznámce 2 k životu polního maršála poukázali na...

Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

22.11.2016 16:30
Geert van Uythoven (ed.) - Ondřej Tupý (přel.) Naposledy upraveno 22.11.2016   Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším...

Kolowratova zpráva o počínání 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

21.04.2016 16:25
Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres Naposledy upraveno: 24.03.2017 Karel Sáček (ed.)   Pramen (Quelle): Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18,...

Harcování dle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

17.03.2016 16:27
Václav Kuttan - Karel Sáček Naposledy upraveno: 23.04.2018   Rozkazem arcivévody Karla ze dne 15. května 1806 byl uveden v platnost nový cvičný řád pro pěchotu – Abrichtungs-Reglement für die k. und k. k. Infanterie. Tento předpis představoval základní fundament vojenského...

Marš dobrých Čechů k boji 1808

16.12.2015 16:21
František Jan Vavák Naposledy upraveno: 16.12.2015   Slyšte, Češi, slyšte hlas, staré časy přišly zas. Jak bývalo před lety, budem nyní věděti. Měšťané a sedláci, budem také vojáci.   Naši milí předkové, starodávní Čechové: oni země orali, a také bojovali, byli sprostní a statní, v bojích...

Císařský kyrysník – paměti Karla Johanna, rytíře von Grueber

10.09.2015 17:35
Jiří Kovařík (ed.) Naposledy upraveno: 10.09.2015   Před několika dny se v knihkupectvích začalo objevovat kritické české vydání memoárů původně nesoucích titul Karl Johann Ritter von Grueber: Lebenserinnerungen eines Reiteroffiziers vor hundert Jahren. L. W. Seidel & Sohn, Wien...

Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.

25.05.2014 09:44
Věnceslav Hanka (= Václav Hanka) Naposledy u praveno: 25.05.2014   Plesej Vlasti, plesej stále,   mír svatý je již zde! chval a važ si svého Krále,   on jako vítěz jde; važ si přectnostného Krále,  plesej, plesej nad nim stále!   Tobě k vůli zapřel dítě,   on zapřel...

Patent a nařízení o způsobu organizování zeměbrany z roku 1808

23.07.2011 18:13
Naposledy upraveno: 27.03.2011   My František První, z Boží Milosti Císař Rakouský, král v Uhřích, Čechách; Halicii, a Lodomérii; etc. Arcivejvoda Rakouský etc. etc. V Našem patentu od 12. předešlého měsíce jsme Našim milým poddaným onen s postavením rezerv spojený ohled, totižto obhájení...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 1/4: pro sprostého vojáka

04.01.2011 16:56
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...

Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808), 2/4: pro Gefrajtra, Tambora a Kaprála

04.01.2011 16:55
Naposledy upraveno: 25.08.2012 Zachovávání a Předpis služebný císařského královského sprostého Vojáka, Gefrajtra, Tambora, a Kaprála, s otázkami a odpovědmi pro užitečnou a prospěšnou potřebu samotného cvičení z jazyku německého s možnou pilností přeloženo skrze A. S. F.; Prešpurk,...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>