Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

25.10.2017 16:47

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 28.12.2017

 

Československá napoleonská společnost, z.s. (ČSNS) je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická a kulturní organizace, která byla založena na ustavující valné hromadě na zámku ve Slavkově u Brna dne 12. ledna  1990.

V roce 1997 začala tato společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem na oblast jižní Moravy a region slavkovského bojiště.

Bulletin ČSNS vychází 4x ročně a je zasílán členům ČSNS, institucím s právem povinného výtisku a dále muzeím, archivům, historickým institucím a ústavům, studijním a vědeckým knihovnám i dalším vědeckým institucím a úřadům.

Oficiální logo Československé napoleonské společnosti

napoleonska-spolecnost.cz

 

V tomto specializovaném spolkovém periodiku lze nalézt množství příspěvků, které se tematicky věnují c. k. armádě. Zde je jejich výběr:

 

Číslo 74 / prosinec 2017

ČELEKOVSKÝ, Jiří: Francouzská invaze v roce 1809 a polní ležení v Podolí a v dobých dokumentech, s. 15-27.

BRTEK, Josef: Vítězství, vítězství a svoboda! [provolání GM Fennera k Tyrolanům 1809], s. 38-40.

ŘEZNÍČEK, Karel: Napoleon a český deník  - specifický to list plzeňský [připomínky stého výročí událostí roku 1813], s. 40-45.

 

Číslo 73 / září 2017

SÁČEK, Karel: Rakouská armáda a polní opevnění v napoleonské epoše, s. 45-48; online viz: primaplana.cz

 

Číslo 72 / červen 2017

KOPECKÝ, František: Zapomenutý článek podplukovníka Emila Kalába [spory mezi spojenci ohledně příčin slavkovské bitevní porážky], s. 17-20.

BRTEK, Josef: Hoferovy „Amazonky ze Sterzingu”, s. 20-23.

 

Číslo 71 / březen 2017

KNĚBORT, Pavel: Několik poznámek o nepřátelském vpádu spojeneckých polských a francouzských oddílů v Chrastavě, s. 19-27.

JELÍNEK BOJKOVSKÝ, Jan: Vojna a selský lid l. 1809 [na moravsko-slovenském pomezí], s. 41-47.

 

Číslo 70 / listopad 2016

Zprávy ČSNS: tip na jarní výlet – Krásný Dvůr, anotace publikace Gustava Bezděkovského Stejnokroje vojáků sloužících v habsburské armádě v letech 1618-1918.

UHLÍŘ, Dušan: Odvrácená strana Napoleonova triumfu [místní kroniky o pobytu znepřátelených armád na Moravě], s. 9-13.

SÁČEK, Karel – TUPÝ, Ondřej: Rakouské řadové pluky u Slavkova, s. 13-24; online viz primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Zrcadla udatnosti od Sylorada Patrčky, s. 37-47.

 

Číslo 69 / září 2016

KNĚBORT, Pavel: Dějiny vojenských operací předvoje VIII. armádního sboru Velké napoleonské armády tvořené polskými oddíly roku 1813, s. 32-40.

SADOVSKÝ, Otakar: Ondřej Hofer, s. 40-45.

 

Číslo 68 / červenec 2016

Zprávy ČSNS: Vlastimil Schildberger (1938-2016)

KOLOMAZNÍK, Miloslav: Francouzi na Českolipsku 1813, s. 8-28 ; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

 

Číslo 67 / březen 2016

VLČEK, Jan: Několik nových medailí Karla Zemana [mj. 200. Výročí bitvy u Lipska], s. 13-14.

MILOTA, Jiří: Ne vždy radno bitevní pole obhlížeti, s. 21-22.

JEŽEK, Jan: Hrdinné boje za svobodu Tyrolska, s. 28-34.

ČIŽMÁŘ, Miloš – GEISLER, Martin: Dvě archeologická svědectví o bitvě u Slavkova, s. 39-43.

 

Číslo 66 / listopad 2015

Zprávy ČSNS: DVD Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805, s. 2-3

Hrdinný boj o Malborghetto a Predil roku 1809 (Vojenský přítel 1905), s. 10-18.

TENORA, Jan: Francouzi a statek sv. Petra v Brně, s. 18-31.

Píseň o Napoleonovi, s. 38-39.

F. O. Napoleon a Němci (Lidové noviny 1913), s. 40-43

 

Číslo 65 / září 2015

KNĚBORT, Pavel: Boje u Liberce, s. 38-44.

WENZEL, Ferdinand: Cvikov v roce 1813, s. 44-48.

 

Číslo 64 / květen 2015

Bitva o bitvu u Slavkova aneb Slovák kontra Stocklaska, s. 39-48; online viz: primaplana.cz

 

Číslo 63 / březen 2015

KOVAŘÍK, Jiří: Sbor knížete Schwarzenberga v Rusku roku 1812, s. 11-32; online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Rekviem za knížete Karla Filipa Schwarzenberga, s. 32-43.

KNĚBORT, Pavel: Útrapy válečného roku 1813, s. 43-47.

 

Číslo 62 / prosinec 2014

ŘEZNÍČEK, Karel: Ještě jednou k stému výročí bitvy u Lipska, s. 15–33; online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Jak se bitva u Lipska slavila v Praze, s. 35–37; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

SCHWARZENBERG, Karel VI.: Písně českého státu v dobách napoleonských, s. 40–44.

Česká šlechtická garda tělesná roku 1813 (Hlas národa 1913), s. 44–48; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

 

Číslo 61 / září 2014

MĚŘIČKA, Miroslav: Řády a vyznamenání z období napoleonských válek, s. 6–12.

KNĚBORT, Pavel: Z poznámek učitele Antona Lehmanna z Noviny u Mimoně 1812–1813, s. 18–24.

DVOŘÁČEK, Jaroslav: Historie ve známkách II (mj. 200. výročí bitvy u Lipska), s. 24–30.

BRTEK, Josef: Pár slov a snímků k hradnímu altánu v Lokti, s. 30–35; srovnej s online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Ohrazenický „Pyrám“, další z dochovaných památek na rok 1813, s. 35–38.

PRÁŠEK, J. V.: Napoléon a Čechy, s. 38–41.

ŘEZNÍČEK, Karel: Trojanův feuilleton (z 24. srpna L. P. 1913), s. 41–44; všechny tři výše uvedené příspěvky společně viz online: napoleon-knihy.blogspot.cz

UHLÍŘ, Dušan: Nečekaná síla lehkých jezdců, s. 44–48.

 

Číslo 60 / červenec 2014

BRTEK, Josef: Před dvěma sty lety zesnul podmaršál Trautenberg, rodák z Kozlova u Bochova, s. 22–34.

 

Číslo 59 / březen 2014:

DVOŘÁČEK, Jaroslav: Dušičkový pochod ve Štokách, s. 6.

VLČEK, Jan: Medaile k 200. výročí bitvy u Chlumce, s. 7–9.

ŘEZNÍČEK, Karel: Připomínka sta let od odhalení lipského monumentu, s. 9–25; online viz: primaplana.cz

MILOTA, Jiří: Myslivci v habsburské armádě za napoleonských válek, s. 26–30.

SÁČEK, Karel: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I., s. 36–39; online viz: primaplana.cz

KNĚBORT, Pavel: Odškodnění měšťanů, kteří při vpádu francouzských a polských oddílů do Liberce utrpěli škody finanční a věcné, s. 40–43.

 

Číslo 58 / listopad 2013

KOTULÁN, Jaroslav: Znovuzrození pomníku (tzv. Tongrund u Kunratic na Liberecku), s. 8–9.

ŘEZNÍČEK, Karel: Okolnosti průniku vojsk císaře Napoleona do Podještědí, s. 10–30.

Kosti vojáků z bitvy u Slavkova (Vlastivědný věstník moravský 1991), s. 45–47.

SEVERA, Jiří: Atentát na Napoleona (Směr 1977), s. 47.

 

Číslo 57 / září 2013

Zprávy ČSNS: žalostný stav historické sýpky v Okrouhlici, známka ke 200. výročí bitvy u Lipska.

UHLÍŘ, Dušan: Těžký život za napoleonských válek, s. 10–15.

KNĚBORT, Pavel: Zapomenutý generál (Valentin Siebeneicher z Chrastavy), s. 15–17.

USTOHAL, Vladimír: Munice z litiny v průběhu staletí, s. 20–27.

KNĚBORT, Pavel: Zpráva o válečných postupech, s. 40–42.

KNĚBORT, Pavel (ed.): Dopis jednoho vojáka z polního tábora před Paříží v r. 1814 svým rodičům v Oseku (Duchcov), s. 44–45.

BOUZA, Erik: Ratibořice, Opočno a schůzka tří císařů, s.47–48.

 

Číslo 56 / červenec 2013

Zprávy ČSNS: připomínka 200. výročí úmrtí Jana Ferdinanda knížete Kinského a Dominika Ondřeje II. Knížete Kounice, pomník „věčného husara“ Ladislava Gábriše-Škultétyho, spolek vojenské historie Liberec a přednáška Rakouští ženisté za napoleonských válek

UHLÍŘ, Lubomír: Jakub Malý a jeho kniha o Napoleonovi, s. 12–16; online viz: primaplana.cz

DOSTÁL, Tomáš: Osudy Chebska a pěšího pluku č. 42 v období válek s revoluční a napoleonskou Francií, s. 16–21; online viz: primaplana.cz

BRTEK, Josef: Hornoslavkovský rodák padl jako švédský král Karel XII., s. 29–38; online viz: primaplana.cz

BENEŠ, Bohuslav: Nová píseň, s. 41–44.

MACHAR, Josef Svatopluk: Dějiny vousu, s. 45–47.

KNĚBORT, Pavel: Jiříkov a válečný rok 1813, s. 47–48.

 

Číslo 55 / březen 2013

Zprávy ČSNS: anotace knihy Michal Šťovíček Vendéeské války 1793-1832; speciální číslo spolkového periodika Bellum 1866 se studiemi Lubomíra Uhlíře Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 a Terminologie rakouské armády v letech 1649-1918, s. 6-7; srovnej primaplana.cz/news/pocta-lubomiru-uhlirovi-cislovani-c-a-k-rakouskych-jizdnich-pluku-v-letech-1769-1918 a primaplana.cz/news/prehled-c-k-jezdeckych-pluku-a-jejich-cislovani-podle-jednotlivych-jezdeckych-kategorii

UHLÍŘ, Dušan: Vojenská zdravotní služba ve dvou válkách – 1805 a 1866, s. 14–18.

FILIP, Vladimír: Bankocetle za napoleonských válek, s. 19–26.

HOLAS, Ivo: Napoleonské války, vojenská služba a tambor Josef Marek z Blanska, s. 26–40.

 

Číslo 54 / listopad 2012

WALTER, Vilém - SÁČEK, Karel: Pietní vzpomínka na Lubomíra Uhlíře, s. 11–18; srovnej primaplana.cz

VEČEŘA, Josef: Proměny muzejní expozice Památníku Mohyla míru v čase, s. 18–24.

VLČEK, Jan: Ještě jednou „krásný obraz“, s. 39–40.

BRTEK, Josef: Vyhlídkový altán na loketské hradní skále slaví letos již 200 let, s. 40–45; srovnej primaplana.cz

BRTEK, Josef: Hudba řízná i taneční aneb vojenské pochody na internetu, s. 45–48.

Vojenská přísaha roku 1792, s. 48; srovnej primaplana.cz

 

Číslo 53 / srpen 2012

Zprávy ČSNS: pomník připomínající přehlídku u Vraného 1813, připomínka maršála Zopha v Kadani, s. 1-3.

BRTEK, Josef: Radeckého pomník aneb vášně opět planou, s. 4–7.

VRBA, Pavel: Děla vyrábí kousek od slavkovského bojiště (rozhovor s Františkem Kopečkem), s. 11–13.

KOPECKÝ, František: Nové informace z Dřevohostic, s. 13–14.

GRUNDA, Blahomil: Příběh ruské šavle z bitvy u Slavkova, s. 23–27.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, A. Karel: La Souffel - jedna z posledních bitev napoleonských válek, s. 35–41.

ŘEHA, Václav: Na co si to, kamarádi, vlastně hrajeme? [po bitvě u Lipska - překlad z Geschichte in Bildern 2005 ], s. 41–45.

HORNÍČEK, Ignác: Roku 1805... [památní kniha Bedihoště], s. 45–48.

 

Číslo 52 / červen 2012

Zprávy ČSNS: pryč s Rakouskem aneb Kopalův pomník ve Znojmě, s. 3-5.

BENDA, Vladimír: Ami Maginet – příběh hugenota v čase napoleonských válek [sloužícího v c.k. armádě], s. 12–17.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, A. Karel: Lyon v obležení aneb Rhônská armáda v roce 1814, s. 17–30.

KNĚBORT, Pavel: Francouzi ve Velkém Šenově, s. 30–34.

DVOŘÁČEK, Josef: Kamenný kříž u Štoků, s. 35.

ŘEZNÍČEK, A. Karel: Okolnosti průniku vojsk císaře Napoleona do Podještědí, s. 39–48.

 

Číslo 51 / únor 2012

Zprávy ČSNS: vojenský hrob v Litomyšli z roku 1809

VLČEK, Jan: O zasouvacích a šroubovacích medailích, s. 14–15.

BRTEK, Josef: Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“, s. 15–22.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, Karel: Mincio, s. 23–38.

KOPECKÝ, František: Odhalení pamětní desky v Dřevohosticích, s. 39.

Pietní akt s odhalením nového pomníku Kopjafa, s. 40–41.

SYNEK, Jiří: Několik hrobů účastníků napoleonských válek ve Štýrském Hradci, s. 41–44.

BRTEK, Josef: Rok 1813 v lidových říkadlech českých Němců, s. 44–47.

KOPECKÝ, František: Málo známé nemocnice po bitvě u Slavkova, s. 47–48.

 

Číslo 50 / listopad 2011

Zprávy ČSNS: anotace sborníku Fenomén Austerlitz

Kopjafa, s. 18–21.

KNĚBORT, Pavel: Zaevidování válečného hrobu v Křížanech, s. 21–23.

 

Podrobněji viz napoleonska-spolecnost.cz/publikace/bulletin-csns

Původní odkaz na stránku informující o Bulletinu ČSNS je aktuálně nefunční, protože však obsahoval kompletní přehled všech příspěvků až do čísla 62, lze doporučit jeho návštěvu prostřednictvím některého z internetových archivů:

  - wayback.webarchiv.cz/wayback/20150203080103/napoleonska-spolecnost.cz/bulletin.htm

  - web.archive.org/web/20150219092841/napoleonska-spolecnost.cz/bulletin.htm

 

 

 

Kromě Bulletinů vydala Československá napoleonská společnost také tři sborníky. Dva z nich představují souhrn příspěvků z tzv. napoleonských kongresů. I v jejich případě byl věnován dostatek prostoru vojákům c. k. armády.

 

Václav PYLLMAJER (ed.)  Sborník Napoleon. Brno: Československá napoleonská společnost 1995, 103 s.

ŠUBERT, Luděk - RAMPULA, Oldřich: Poučení z vývoje vojenského umění v období napoleonských válek 1796-1815, s. 32-47.

PYLLMAJER, Václav: Napoleon I. v Čechách v r. 1813, s. 69-77; online viz: primaplana.cz

PALME, Alois - Kavanová, Věra (překlad): Francouzské sbory gen. Vandamma a knížete Poniatowského v severních Čechách r. 1813 (výtah z kroniky města Varnsdorfu), s. 85-86.

Rakouský generál Franz baron von Koller - spojenecký doprovodný komisař při odjezdu Napoleona na Elbu v r. 1814 (z kroniky obce Obříství), s. 87-89; online viz: primaplana.cz

 

Václav PYLLMAJER – Jaroslav KOTULÁN (ed.) Sborník přednášek IV. mezinárodního napoleonského kongresu 25.-27.5.1995. Brno – Slavkov: Československá napoleonská společnost 1999, 213 s.

UHLÍŘ, Dušan: Rok 1805 a střední Evropa (The Year 1805 and Central Europe), s. 7-17.

HORWARD, Donald D.: Napoleonovo tažení roku 1805 a válka v Perském zálivu; studie historických souvislostí (Napoleon's 1805 Campaign and the Gulf War; a Study in Historical  Continuity), s. 18-30

BERNEDE, Allain: Bitva u Wagramu 5. a 6. července 1809 – příklad „klamného“ manévru (La bataille de Wagram, 5 et 6 Juillet 1809: un example de manoeuvre de „déception“, s. 31-40.

ESDAILE, Charles: Nové přístupy k historii napoleonských válek (New Approaches to the Histroy of the Napoleonic Wars), s. 62-76.

DUFFY, Christopher: Rusko-rakouská vojenská spolupráce: případ roku 1799 (Russo-Austiran Military Cooperation: the Model of 1799), s. 77-94.

REINALTER, Helmut: Povstání Rakouska 1809 a španělská válka za nezávislost (Die Erhebung Österreichs 1809 und der spanische Unabhängigkeitskrieg), s. 95-108.

LENDEROVÁ, Milena: Napoleonské války jako utkání dvou světů (Napoleonic Wars as Conflict of Two Worlds), s. 120-132.

PYLLMAJER, Václav: Napoleon I. v Čechách v r. 1813 (1813: Napoleon I. in Bohemia), s. 139-156. [upravená verze příspěvku z výše uvedeného sborníku z roku 1995]

FIDLER, Jiří: Boje u Štoků v Čechách v prosinci r. 1805 (Fighting near Štoky in Bohemia – December 1805), s. 157-164.

ŠUBERT, Luděk: Hlavní průtahy a tažení vojsk českými zeměmi v průběhu napoleonských válek (Major Military Pasages and Campaings across the Czech Lands during the Napoleonic Wars), s. 171-176.

NOVOTNÝ, Vladimír: Antropologický průzkum kostrových pozůstatků v hrobce „Mohyly míru“ na slavkovském bojišti (Anthropological Research of Skeletal Remains in the Tomb „Monument of Peace“ on the Battlefield Austerlitz, s. 177-183.

 

Jaroslav KOTULÁN - Dušan UHLÍŘ (ed.) Evropa 1805: sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.-28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost 2006, 759 s.

HÄUSLER, Wolfgang: Das österreichische Kaisertum von 1804 und seine Bedeutung für das Staats- und Reichsproblem der Habsburgermonarchie, 75-108.

AMMERER, Gerhard: Salzburg unter österreichischer, bayerischer und napoleonischer Herrschaft – Der Presburger Frieden 1805 und seine Auswirkungen auf ein kleines Territorium (bis 1816), s. 131-152.

HÄUSLER, Wolfgang: Drei Reiter: Napoleon Bonaparte, Erzherzog Karl, Kaiser Franz Joseph, s. 249-276.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Bratislava a napoleonské vojny. Bratislavský mier 1805, s. 277-284.

MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Napoleonské války a textilní výroba v českých zemích. Ekonomické zvraty a sociální změny, s. 297-310.

SLABÁKOVÁ, Lenka: Dopisy z války: rodinná korespondence šlechty v napoleonském období, s. 311-318.

MACEK, Pavel: Rakouský policejní systém na přelomu 18. a 19. století, s. 411-428; online viz: primaplana.cz

SALÁK, Pavel: Generál Lafayette, právní aspekty jeho zajetí v Olomouci, s. 509-517.

CHVOJKA, Michal: Rakúska polícia v období napoleonských vojen. Rok 1805 vo svetle policajnej korešpondencie, s. 577-585.

HORWARD, Donald D. Austerlitz and Masséna's army of Italy, s. 589-597.

BROUCEK, Peter: Von der Schlacht bei Deutsch Wagram und dem Gefecht bei Znojmo (Juli 1809) bis zum Frieden von Schönnbrunn (Oktober 1809), s. 629-648.

SEGEŠ, Vladimír: Uhorské branné síly v kontexte koaličných napoleonských vojen, s. 649-660.

UHLÍŘ, Lubomír: Proměny rakouské armády za koaličních válek a jejich odraz ve vojenských schematismech, s. 667-686; online viz: primaplana.cz

VANĚK, Jiří: Brno v době okupace francouzským vojskem 1805/1806, s. 689-701.

ČERNUŠÁK, Tomáš: Francouzsko-rakouské války ve fondech Moravského zemského archivu v Brně, s. 703-707.

SMUTNÝ, Bohumír: Prameny k válkám s revoluční a napoleonskou Francií ve fondu Rodinný archiv Laudonů v Moravském zemském archivu v Brně, s. 709-715.