Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

25.10.2017 16:47

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 24.11.2023

 

Československá napoleonská společnost, z.s. (ČSNS) je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická a kulturní organizace, která byla založena na ustavující valné hromadě na zámku ve Slavkově u Brna dne 12. ledna  1990.

V roce 1997 začala tato společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, sběratelství, vojensko-historické postřehy, genealogické studie a výsledky  bádání na historických bojištích se zvláštním zřetelem na oblast jižní Moravy a region slavkovského bojiště.

Bulletin ČSNS vychází 4x ročně a je zasílán členům ČSNS, institucím s právem povinného výtisku a dále muzeím, archivům, historickým institucím a ústavům, studijním a vědeckým knihovnám i dalším vědeckým institucím a úřadům.

Oficiální logo Československé napoleonské společnosti

napoleonska-spolecnost.cz

 

V tomto specializovaném spolkovém periodiku lze nalézt množství příspěvků, které se tematicky věnují c. k. armádě. Zde je jejich výběr:

 

 

Číslo 97 / září 2023

BLECHA, Jan: Napoleonovo německé tažení - pozdzim 1813, s. 2-9.

ŘEPA, Tomáš: Bitva u Drážďan 1813, s. 14-21.

HOLUB, Zdeněk: C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792, s. 22-45; online viz: C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792

 

 

Číslo 96 / červen 2023

SÁČEK, Karel: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815, s. 7-17; online viz: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815

HOLUB, Zdeněk: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809, s. 26-48; online viz: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

 

Číslo 95 / březen 2023

Zprávy ČSNS: anotace knihy SEGEŠ, Vladimír. Legendárny husár Ladislav Škultéty-Gabriš a jeho doba. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2021, 243 s. [kniha je v digitální pododobě dostupná zdarma na vhu.sk/legendarny-husar-ladislav-skultety-gabris-a-jeho-doba; zájemci o toto téma jistě ocení také další digitalizované počiny téhož autora: SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska III/1. 1711 – 1792 vhu.sk a III/2. 1792 – 1847 vhu.sk]

UHLÍŘ, Dušan: Jak to bylo s vídeňským atentátem na Napoleona?, s. 38-42.

 

Číslo 94 / prosinec 2022

ČALKOVSKÝ, Jiří: Památník bitvy u Slavkova na žuráňském návrší, s. 2-24.

HELLER, Friedrich: Krvavá ulice aneb Enzersdorf v roce 1809 [překlad úryvku z publikace Die Geschichte unserer Stadt Gross Enzersdorf], s. 32-39.

PLECHÁČKOVÁ-MUCALÍKOVÁ, Ludmila: Mohyla v Americkém parku v Holešově, s. 44-46.

HŘIB, Wácslaw František: Porážka u Slawkowa dne 2ho prosynce 1805, s. 46-48.

 

Číslo 93 / říjen 2022

HOLUB, Zdeněk: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809, s. 2-22; online viz: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2 .

UHLÍŘ, Dušan: Husaři - formování husarských pluků v evropských armádách, s. 23-29.

KOPECKÝ, František: Nové Hrady a rok 1805 [rekovná dívka Louise Gollová], s. 29-31.

KULAŠIK, Karol: Bratislava ve víru napoleonských válek, s. 46-48.

 

Číslo 92 / červenec 2022

ŘEZNÍČEK, Karel: Benátské dědictví aneb článek inspirovaný obrazem trojice trojpalubníků pod rakouskými vlajkami, s. 7-26; online viz Benátské námořní dědictví, aneb článek inspirovaný obrazem trojice dvoupalubníků pod rakouskými vlajkami

BĚLOHOUBEK, Petr: Prapor legie arcivévody Karla ve sbírce památníku Mohyla míru, s. 26-31 a 49 [jedná se o jediný dosud zámý prapor s moravskou zemskou symbolikou, jehož fotografie byla zveřejněna v příspěvku Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory].

 

Číslo 91 / duben 2022

UHLÍŘ, Dušan: Tyrolsko v roce 1809 a Andreas Hofer, s. 28-33.

 

Číslo 90 / listopad 2021

ARBES, Jakub: Napoleon a Židé, s. 12-17.

RAPPORT, Michael: Okupace, kolaborace a odpor 1792-1814 [úryvek z knihy Evropa devatenáctého století], s. 31-42.

KÜNZEL, Leopold: Brněnské ulice vyprávějí - doba napoleonská, s. 42-45.

 

Číslo 89 / září 2021

Případ Austerlitz [rozhovor se Zdeňkem Chromým, spoluautorem nové knihy o slavkovském pokladu a nejen o něm], s. 3-6.

EGGER, Reiner: Srážka u Hollabrunnu a Schöngrabernu v roce 1805, s. 7-23

UHLÍŘ, Dušan: Proč uniformy?, s. 42-47.

 

Číslo 88 / červenec 2021

Počátky Svaté aliance [korespondence Friedricha svob. pána von Gentz s Rahel Levinovou 1813], s. 5-10.

 

Číslo 87 / květen 2021

Zprávy ČSNS: Napoleonské legendy na našem území; plk. Franz Adolf Prochazka baron Guelfenberg a jeho čáka prostřelená dělovou koulí - exponát víděnského Vojensko-historického muzea (HGM; Arsenalu); Vlčí jámy a Ledová jáma a rok 1813

TRAUB, H. Vévoda Zákupský (ed. Měsíc, 1932), s. 6-9.

NEZBEDA, Boris: Co se dělo před 215 lety... [ve Vyškově], s. 12-14.

WENZEL, Michael - BUČEK, Ondřej: Slovo k důstojnickému kordu ve sbírce památníku Mohyla míru a příběhu jeho nositele [Franzi Kornritter von Ehrenhalm; chybně Ehrenhaim], s. 33-39.

UHLÍŘ, Dušan: Nevítaný prorok [Adam Heinrich Dietrich svob. pán von Bülow], s. 39-42.

ŠOBR, Julius: V Bystřici pod Hostýnem před 120 lety (ed. 1925, z archivu Fr. Sklenáře), s. 46-47.

 

Číslo 86 / listopad 2020

KOLOMAZNÍK, Miloslav: Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé [= maršál Schwarzenberg], s. 21-29; online viz: austerlitz.org/cz/vitez-nad-cisarem-napoleonem-v-dube-na-ceskolipsku/

 

Číslo 85 / září 2020

Fr. S. Redde quod debes [= Zaplať cos dlužen; ed. výzvy ke zřízení pomníku maršálu Schwarzenbergovi], s. 22-23.

RIEGER, Bohuslav: Jak bylo zavedeno rakouské císařství (ed. Moravská orlice 1893), s. 24-33.

Před sto lety, Lipsko 1813/1913 (ed. Český deník 1913), s. 37-38.

 

Číslo 84 / červenec 2020

Zprávy ČSNS: odhalení pomníku věnovaného památce padlých koní 2.-5.12.1805 u Telnice

REZEK, Antonín: Praha a Čechy roku 1813 [přednáška z valného shromáždění Musea král. Českého 1883, otištěná v ČČH 1910], s. 28-38.

BRUNER, Tomáš: Válka vyhlášená ve Valdštejnském paláci [převzato z časopisu Senát č. 1/2019], s. 38-39.

 

Číslo 83 / květen 2020

ŘEZNÍČEK, Karel: Deníky Františka Schlika - pozapomenutého bojovníka proti Napoleonovi (dokončení) [anotace diplomové práce Jitky Šedinové z roku 2010, úspěšně obhájené na filozofické fakultě Univerzity Pardubice, která obsahuje Schlikův životopis a edici  jeho deníků z let 1803-1815 - viz online: dk.upce.cz], s. 23-26.

VLČEK, Jan: Medaile k odhalení pomníku [v Liberci věnovaného zakladateli vysloužileckých spolků  J. Müllerovi], s. 26-27.

KNĚBORT, Pavel: Jablonné v dobách Napoleona I. [1813], s. 28-33.

Na stoletou paměť bitvy u Aspern roku 1809 [báseň], s. 46-47.
 

Číslo 82 / listopad 2019

Zprávy ČSNS: Místo pobytu maršála Schwarzenberga v Mariánských Lázních roku 1818 (J. Brtek)

VAVERKA, Ladislav: Válka roku 1809: francouzská okupace jižní Moravy, s. 8-19.

BRTEK, Josef: Třetí bitva o hou Isel u Innsbrucku - neděle 13. srpna 1809, s. 29-32.

SÁČEK, Karel: Češi v Napoleonově armádě – hranice mezi populární románovou fikcí a historickou realitou, s. 32-41; online viz: primaplana.cz

WÖBER, Ferdi Irmfried: Francouzští váleční zajatci roku 1809 [překlad úryvku z knihy 1809 Schlacht bei Aspern un Essling, Wien 2018], s. 41-43.

ŘEZNÍČEK, Karel: Deníky Františka Schlika - pozapomenutého bojovníka proti Napoleonovi [anotace diplomové práce Jitky Šedinové z roku 2010, úspěšně obhájené na filozofické fakultě Univerzity Pardubice, která obsahuje Schlikův životopis a edici  jeho deníků z let 1803-1815 - viz online: dk.upce.cz], s. 44-47.

 

Číslo 81 / září 2019

KOTULÁN, Jaroslav: Aspern a Wagram – 210 let poté, s. 1-4 a 49-50.

VAVERKA, Ladislav: Landwehr a válka roku 1809 na Moravě: část III. – Bitva u Znojma a Landwehr až do demobilizace, s. 4-13.

BRTEK, Josef: Druhá bitva na hoře Isel u Innsbrucku, 25. a 29. 5. 1809, s. 13-15.

Jak mlynář vyhnal císaře aneb putování s kamerou (rozhovoru Františka Kopeckého s Aloisem Klevetou), s. 15-20.

KNĚBORT, Pavel: Obyčejný kyrysník [popis slavnosti odhalení pomníku zakladatele vysloužileckých spolků Müllera v Liberci - překlad spisku Gedenkschrift herausgegeben vom 1. Oesterreichischen Militär-Veteraner-Verein in Reichenberg anlässlich der 80jährigen Gründungsfeste stattgefundenen Denkmals-Enthüllung für den Veteranenvater Josef Müller aus Reichenberg], s. 25-41.

 

Číslo 80 / červen 2019

VAVERKA, Ladislav: Landwehr a válka roku 1809 na Moravě: část II. - Wagram, s. 18-31.

ŘEZNÍČEK, Karel: Žižkovy chorvatské drobnosti, s. 40-44.

ŘEZNÍČEK, Karel: První napoleonská slavnost v Brně (a tři jiné drobnosti), s. 45-46.

 

Číslo 79 / březen 2019

VAVERKA, Ladislav: Landwehr a válka roku 1809 na Moravě: část I., s. 7-21.

Bitva u Lipska v podání Jiřího Kovaříka, s. 26-44.

FRANKE, František Arnošt: Smutné časy [zápisky šlapanského faráře z let 1798-1809], (ed. Šlapanský zpravodaj č. 4/1935), s. 44-47.

 

Číslo 78 / listopad 2018

Zprávy ČSNS: Odhalení pomníku francouzskému generálu Boudetovi, který zemřel roku 1809 v Moravských Budějovicích, s. 1-2.

KOTULÁN, Jaroslav: Dvě staletí poté [200. výročí odhalení Památníku míru vBrně], s. 2-3, 49-50.

UHLÍŘ, Dušan: Kočí Evropy [kníže Metternich], s. 5-13.

FAUCHER, Lous-Eugéne: Původ pomníku na Žuráni (ed. Lidové noviny 1935), s. 16.

HUČÍN, Antonín: Ze zámku [ve Veselíčku] se třikrát stal vojenský lazaret, s. 23-27.

ŘEZNÍČEK, Karel: Pomník trojího obležení i tří obránců Belfortu, s. 28-36.

Ruští vojáci a císařovy děti v Košicích 1805-6, s. 36-40.

ŘEZNÍČEK, Karel: Glosa ke vzpomínkám Jana Zaorala z Lešan u Prostějova, s. 40-45.

LUGS, Jaroslav: Napoleonův agent č. 1 [Schulmeister]

 

Číslo 77 / říjen 2018

Zprávy ČSNS: 200. výročí odhalení Památníku míru – obelisku v Denisových sadech v Brně, s. 1

KOPECKÝ, František: Kovářem být nechci – rozhovor s Františkem Kopečkem, výrobcem historických děl, s. 3-7.

UHLÍŘ, Dušan: Svatá aliance, s. 7 – 12.

ŘEZNÍČEK, Karel (ed.): Oslava stého výročí bitvy u Chlumce, s. 16 – 29.

KESTŘÁNEK, J. Příspěvek k pojednání „O narození Napoleonova syna Orlíka“ (ed. Čs. gynekologie, 1983), s. 40 – 43.

TRAUB, H. K stému výročí bitvy u Lipska (ed. Lidové noviny 1913), s. 43 – 47.

 

Číslo 76 / červenec 2018

UHLÍŘ, Dušan: Vídeňský kongres – slavnost vítězů, s. 9 – 19.

ZAVADIL, Antonín J.: Po bitvě slavkovské (ed. Moravské povídky 1893), 42 – 46.

 

Číslo 75 / duben 2018

Výroční zpráva o výsledcích činnosti ČSNS: výstava Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme, s. 1 v Památníku Mohyly míru; zájezd do Vojenského historického muzea ve Vídni, s. 2.

Zprávy ČSNS: výstava „Brno napoleonské“ v galerii Celnice, s. 6.

BUCHTA, Stanislav: Bratislavský mier a ukončenie vojenského ťaženia v roku 1805 (přednáška Jacquesa-Olivier Boudona prezentovaná 5.12.2017 v Justiho sieni Primacialného paláca v Bratislave), s. 13-15.

NOVÁK, Jan Bedřich: Lipsko – české glosy k stoletým oslavám, část I a II (ed. Lumír 1913-1914), s. 16-33.

JEŽEK, Jan: U Asprů a Wagramu (ed. Hlasy Katolického spolku tiskového č. 2: Obrázky z válek napoleonských, 1912), s. 35-41.

 

Číslo 74 / prosinec 2017

ČELEKOVSKÝ, Jiří: Francouzská invaze v roce 1809 a polní ležení v Podolí a v dobých dokumentech, s. 15-27.

BRTEK, Josef: Vítězství, vítězství a svoboda! [provolání GM Fennera k Tyrolanům 1809], s. 38-40.

ŘEZNÍČEK, Karel: Napoleon a Český deník  - specifický to list plzeňský [připomínky stého výročí událostí roku 1813], s. 40-45.

 

Číslo 73 / září 2017

SÁČEK, Karel: Rakouská armáda a polní opevnění v napoleonské epoše, s. 45-48; online viz: primaplana.cz

 

Číslo 72 / červen 2017

KOPECKÝ, František: Zapomenutý článek podplukovníka Emila Kalába [spory mezi spojenci ohledně příčin slavkovské bitevní porážky], s. 17-20.

BRTEK, Josef: Hoferovy „Amazonky ze Sterzingu”, s. 20-23.

 

Číslo 71 / březen 2017

KNĚBORT, Pavel: Několik poznámek o nepřátelském vpádu spojeneckých polských a francouzských oddílů v Chrastavě, s. 19-27.

JELÍNEK BOJKOVSKÝ, Jan: Vojna a selský lid l. 1809 [na moravsko-slovenském pomezí], s. 41-47.

 

Číslo 70 / listopad 2016

Zprávy ČSNS: tip na jarní výlet – Krásný Dvůr, anotace publikace Gustava Bezděkovského Stejnokroje vojáků sloužících v habsburské armádě v letech 1618-1918.

UHLÍŘ, Dušan: Odvrácená strana Napoleonova triumfu [místní kroniky o pobytu znepřátelených armád na Moravě], s. 9-13.

SÁČEK, Karel – TUPÝ, Ondřej: Rakouské řadové pluky u Slavkova, s. 13-24; online viz primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Zrcadla udatnosti od Sylorada Patrčky, s. 37-47.

 

Číslo 69 / září 2016

KNĚBORT, Pavel: Dějiny vojenských operací předvoje VIII. armádního sboru Velké napoleonské armády tvořené polskými oddíly roku 1813, s. 32-40.

SADOVSKÝ, Otakar: Ondřej Hofer, s. 40-45.

 

Číslo 68 / červenec 2016

Zprávy ČSNS: Vlastimil Schildberger (1938-2016)

KOLOMAZNÍK, Miloslav: Francouzi na Českolipsku 1813, s. 8-28 ; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

 

Číslo 67 / březen 2016

VLČEK, Jan: Několik nových medailí Karla Zemana [mj. 200. Výročí bitvy u Lipska], s. 13-14.

MILOTA, Jiří: Ne vždy radno bitevní pole obhlížeti, s. 21-22.

JEŽEK, Jan: Hrdinné boje za svobodu Tyrolska, s. 28-34.

ČIŽMÁŘ, Miloš – GEISLER, Martin: Dvě archeologická svědectví o bitvě u Slavkova, s. 39-43.

 

Číslo 66 / listopad 2015

Zprávy ČSNS: DVD Kníže Jan Josef I. z Liechtensteina ve válečném tažení roku 1805, s. 2-3

Hrdinný boj o Malborghetto a Predil roku 1809 (Vojenský přítel 1905), s. 10-18.

TENORA, Jan: Francouzi a statek sv. Petra v Brně, s. 18-31.

Píseň o Napoleonovi, s. 38-39.

F. O. Napoleon a Němci (Lidové noviny 1913), s. 40-43

 

Číslo 65 / září 2015

KNĚBORT, Pavel: Boje u Liberce, s. 38-44.

WENZEL, Ferdinand: Cvikov v roce 1813, s. 44-48.

 

Číslo 64 / květen 2015

Bitva o bitvu u Slavkova aneb Slovák kontra Stocklaska, s. 39-48; online viz: primaplana.cz

 

Číslo 63 / březen 2015

KOVAŘÍK, Jiří: Sbor knížete Schwarzenberga v Rusku roku 1812, s. 11-32; online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Rekviem za knížete Karla Filipa Schwarzenberga, s. 32-43; online viz: primaplana.cz

KNĚBORT, Pavel: Útrapy válečného roku 1813, s. 43-47.

 

Číslo 62 / prosinec 2014

ŘEZNÍČEK, Karel: Ještě jednou k stému výročí bitvy u Lipska, s. 15–33; online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Jak se bitva u Lipska slavila v Praze, s. 35–37; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

SCHWARZENBERG, Karel VI.: Písně českého státu v dobách napoleonských, s. 40–44.

Česká šlechtická garda tělesná roku 1813 (Hlas národa 1913), s. 44–48; online viz: napoleon-knihy.blogspot.cz

 

Číslo 61 / září 2014

MĚŘIČKA, Miroslav: Řády a vyznamenání z období napoleonských válek, s. 6–12.

KNĚBORT, Pavel: Z poznámek učitele Antona Lehmanna z Noviny u Mimoně 1812–1813, s. 18–24.

DVOŘÁČEK, Jaroslav: Historie ve známkách II (mj. 200. výročí bitvy u Lipska), s. 24–30.

BRTEK, Josef: Pár slov a snímků k hradnímu altánu v Lokti, s. 30–35; srovnej s online viz: primaplana.cz

ŘEZNÍČEK, Karel: Ohrazenický „Pyrám“, další z dochovaných památek na rok 1813, s. 35–38.

PRÁŠEK, J. V.: Napoléon a Čechy, s. 38–41.

ŘEZNÍČEK, Karel: Trojanův feuilleton (z 24. srpna L. P. 1913), s. 41–44; všechny tři výše uvedené příspěvky společně viz online: napoleon-knihy.blogspot.cz

UHLÍŘ, Dušan: Nečekaná síla lehkých jezdců, s. 44–48.

 

Číslo 60 / červenec 2014

BRTEK, Josef: Před dvěma sty lety zesnul podmaršál Trautenberg, rodák z Kozlova u Bochova, s. 22–34.

 

Číslo 59 / březen 2014:

DVOŘÁČEK, Jaroslav: Dušičkový pochod ve Štokách, s. 6.

VLČEK, Jan: Medaile k 200. výročí bitvy u Chlumce, s. 7–9.

ŘEZNÍČEK, Karel: Připomínka sta let od odhalení lipského monumentu, s. 9–25; online viz: primaplana.cz

MILOTA, Jiří: Myslivci v habsburské armádě za napoleonských válek, s. 26–30.

SÁČEK, Karel: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I., s. 36–39; online viz: primaplana.cz

KNĚBORT, Pavel: Odškodnění měšťanů, kteří při vpádu francouzských a polských oddílů do Liberce utrpěli škody finanční a věcné, s. 40–43.

 

Číslo 58 / listopad 2013

KOTULÁN, Jaroslav: Znovuzrození pomníku (tzv. Tongrund u Kunratic na Liberecku), s. 8–9.

ŘEZNÍČEK, Karel: Okolnosti průniku vojsk císaře Napoleona do Podještědí, s. 10–30.

Kosti vojáků z bitvy u Slavkova (Vlastivědný věstník moravský 1991), s. 45–47.

SEVERA, Jiří: Atentát na Napoleona (Směr 1977), s. 47.

 

Číslo 57 / září 2013

Zprávy ČSNS: žalostný stav historické sýpky v Okrouhlici, známka ke 200. výročí bitvy u Lipska.

UHLÍŘ, Dušan: Těžký život za napoleonských válek, s. 10–15.

KNĚBORT, Pavel: Zapomenutý generál (Valentin Siebeneicher z Chrastavy), s. 15–17.

USTOHAL, Vladimír: Munice z litiny v průběhu staletí, s. 20–27.

KNĚBORT, Pavel: Zpráva o válečných postupech, s. 40–42.

KNĚBORT, Pavel (ed.): Dopis jednoho vojáka z polního tábora před Paříží v r. 1814 svým rodičům v Oseku (Duchcov), s. 44–45.

BOUZA, Erik: Ratibořice, Opočno a schůzka tří císařů, s.47–48.

 

Číslo 56 / červenec 2013

Zprávy ČSNS: připomínka 200. výročí úmrtí Jana Ferdinanda knížete Kinského a Dominika Ondřeje II. Knížete Kounice, pomník „věčného husara“ Ladislava Gábriše-Škultétyho, spolek vojenské historie Liberec a přednáška Rakouští ženisté za napoleonských válek

UHLÍŘ, Lubomír: Jakub Malý a jeho kniha o Napoleonovi, s. 12–16; online viz: primaplana.cz

DOSTÁL, Tomáš: Osudy Chebska a pěšího pluku č. 42 v období válek s revoluční a napoleonskou Francií, s. 16–21; online viz: primaplana.cz

BRTEK, Josef: Hornoslavkovský rodák padl jako švédský král Karel XII., s. 29–38; online viz: primaplana.cz

BENEŠ, Bohuslav: Nová píseň, s. 41–44.

MACHAR, Josef Svatopluk: Dějiny vousu, s. 45–47.

KNĚBORT, Pavel: Jiříkov a válečný rok 1813, s. 47–48.

 

Číslo 55 / březen 2013

Zprávy ČSNS: anotace knihy Michal Šťovíček Vendéeské války 1793-1832; speciální číslo spolkového periodika Bellum 1866 se studiemi Lubomíra Uhlíře Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 a Terminologie rakouské armády v letech 1649-1918, s. 6-7; srovnej primaplana.cz/news/pocta-lubomiru-uhlirovi-cislovani-c-a-k-rakouskych-jizdnich-pluku-v-letech-1769-1918 a primaplana.cz/news/prehled-c-k-jezdeckych-pluku-a-jejich-cislovani-podle-jednotlivych-jezdeckych-kategorii

UHLÍŘ, Dušan: Vojenská zdravotní služba ve dvou válkách – 1805 a 1866, s. 14–18.

FILIP, Vladimír: Bankocetle za napoleonských válek, s. 19–26.

HOLAS, Ivo: Napoleonské války, vojenská služba a tambor Josef Marek z Blanska, s. 26–40.

 

Číslo 54 / listopad 2012

WALTER, Vilém - SÁČEK, Karel: Pietní vzpomínka na Lubomíra Uhlíře, s. 11–18; srovnej primaplana.cz

VEČEŘA, Josef: Proměny muzejní expozice Památníku Mohyla míru v čase, s. 18–24.

VLČEK, Jan: Ještě jednou „krásný obraz“, s. 39–40.

BRTEK, Josef: Vyhlídkový altán na loketské hradní skále slaví letos již 200 let, s. 40–45; srovnej primaplana.cz

BRTEK, Josef: Hudba řízná i taneční aneb vojenské pochody na internetu, s. 45–48.

Vojenská přísaha roku 1792, s. 48; srovnej primaplana.cz

 

Číslo 53 / srpen 2012

Zprávy ČSNS: pomník připomínající přehlídku u Vraného 1813, připomínka maršála Zopha v Kadani, s. 1-3.

BRTEK, Josef: Radeckého pomník aneb vášně opět planou, s. 4–7.

VRBA, Pavel: Děla vyrábí kousek od slavkovského bojiště (rozhovor s Františkem Kopečkem), s. 11–13.

KOPECKÝ, František: Nové informace z Dřevohostic, s. 13–14.

GRUNDA, Blahomil: Příběh ruské šavle z bitvy u Slavkova, s. 23–27.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, A. Karel: La Souffel - jedna z posledních bitev napoleonských válek, s. 35–41.

ŘEHA, Václav: Na co si to, kamarádi, vlastně hrajeme? [po bitvě u Lipska - překlad z Geschichte in Bildern 2005 ], s. 41–45.

HORNÍČEK, Ignác: Roku 1805... [památní kniha Bedihoště], s. 45–48.

 

Číslo 52 / červen 2012

Zprávy ČSNS: pryč s Rakouskem aneb Kopalův pomník ve Znojmě, s. 3-5.

BENDA, Vladimír: Ami Maginet – příběh hugenota v čase napoleonských válek [sloužícího v c.k. armádě], s. 12–17.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, A. Karel: Lyon v obležení aneb Rhônská armáda v roce 1814, s. 17–30.

KNĚBORT, Pavel: Francouzi ve Velkém Šenově, s. 30–34.

DVOŘÁČEK, Josef: Kamenný kříž u Štoků, s. 35.

ŘEZNÍČEK, A. Karel: Okolnosti průniku vojsk císaře Napoleona do Podještědí, s. 39–48.

 

Číslo 51 / únor 2012

Zprávy ČSNS: vojenský hrob v Litomyšli z roku 1809

VLČEK, Jan: O zasouvacích a šroubovacích medailích, s. 14–15.

BRTEK, Josef: Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“, s. 15–22.

KOTULÁN, Jaroslav – ŘEZNÍČEK, Karel: Mincio, s. 23–38.

KOPECKÝ, František: Odhalení pamětní desky v Dřevohosticích, s. 39.

Pietní akt s odhalením nového pomníku Kopjafa, s. 40–41.

SYNEK, Jiří: Několik hrobů účastníků napoleonských válek ve Štýrském Hradci, s. 41–44.

BRTEK, Josef: Rok 1813 v lidových říkadlech českých Němců, s. 44–47.

KOPECKÝ, František: Málo známé nemocnice po bitvě u Slavkova, s. 47–48.

 

Číslo 50 / listopad 2011

Zprávy ČSNS: anotace sborníku Fenomén Austerlitz

Kopjafa, s. 18–21.

KNĚBORT, Pavel: Zaevidování válečného hrobu v Křížanech, s. 21–23.

 

Číslo 49 / srpen 2011

Zprávy ČSNS: polemika o záměru výstavby nového pomníku na Starých vinohradech u Blažovic, s. 4-5; expozice „Císařská zbrojnice“ v pražském Schwarzenberském paláci, š. 6.

KNĚBORT, Pavel: Stará pošta v Jablonném v Podještědí, s. 45-46.

ELBL, Pavel B. (ed.:) Jarmareční píseň moravského rekruta z roku 1806, s. 47.

 

Číslo 48 / srpen 2011

HOCHEL, M. - GRULICHOVÁ, H. - WECKER, M.: Krása fotografie napoleonských bojišť, s. 8 – 12.

Zpráva z 21. valné hromady členů ČSNS, konané 6.11.2010: diskuse nad záměrem výstavby nového pomníku na Starých vinohradech u Blažovic, s. 18.

HORKÝ, František: Viděl jsem Napoleona a slavkovské bojiště (z dobového tisku), s. 20 – 24.

 

Číslo 47 / listopad 2010

Zprávy ČSNS: vydání známky Andreas Hofer, s. 2-3; pomník koním padlým v bitvě u Slavkova u Staré pošty, s. 3 – 4.

HOCHEL, M.: Po stopách napoleonských válek v historickém Prešpurku, s. 4–10.

MĚRKA, V. - KLEIN, L. - HLAVÁČKOVÁ, H.: Napoleon versus vši (výsledky zkoumání hromadného hrobu ve Vilniusu), s. 33–34.

 

Číslo 46 / listopad 2010

Zprávy ČSNS: odborný seminář Fenomén Austerlitz  v muzeu Památníku Mohyla míru, s. 4-6.

KOTULÁN, J.: Rakouské císařsko-královské dělostřelectvo 1792–1815, [III. část], s. 9–20.

SYNEK, J.:  Náhrobek generálmajora Frierenbergera v Kroměříži, s. 20–22.

KNĚBORT, P.: Z Ještědu zmizela pokladna válečná z roku 1813, s. 28–29.

HOCHEL, M.: Jubilejní výstava „Napoleons Hochzeit“, Wagenburg - Zámek Schönbrunn, s. 30.

 

Číslo 45 / duben 2010

Hochel, M.: Nová kniha „Bojiště bitvy tří císařů“ úspěšně pokřtěna, s. 12–18.

BRTEK, J.: Krušnohorská ozvěna Trafalgaru: antinapoleonský leták ze Stříbrné, s. 30–34; online viz: primaplana.cz

KOTULÁN, J.: Rakouské císařsko-královské dělostřelectvo 1792–1815, [II. část], s. 40–47.

 

Číslo 44 / prosinec 2009

Zprávy ČSNS: rakouské poštovní známky bitva u Aspern a Wagramu, s. 4.

KNĚBORT, P.: Zaslouží si zůstat bezejmenný? [pomník u Frýdlantu - Kunratic připomínající rok 1813], s. 37–39.

KOPECKÝ, F.: Jan, nebo Vincenc [generál Kolowrat]? Záhada téměř detektivní, s. 40–41.

KOTULÁN, J.: Rakouské císařsko-královské dělostřelectvo 1792–1815, s. 41–46.

 

Číslo 43 / září 2009

KNĚBORT, P.: Hrob francouzských vojáků z roku 1813 na Liberecku, s. 4–5.

KOTULÁN, J.: Obléhání Prešpurku v roce 1809, s. 6–8.

ELBL, P. B.: Jan Ferdinand Kinský, hrdina od Aspern, s. 29–37.

 

Číslo 42 / duben 2009

STERNECK, T.: Rok 1805 a francouzská okupace Českých Budějovic, s. 13–29.

VLČEK, J.: Ještě jednou chlumecká vyznamenání, s. 42–44.

ELBL, P.: Příbuzenská vazba žďárského opata Logka s generálem Melasem, s. 44–47.

UHLÍŘ, L.: Pomníky a dezinformace, s. 47–48.

 

Číslo 41 / listopad 2008

BURIAN, V.: Ohlasy bitvy u Slavkova v zápisech dražovské kroniky, s. 3–8.

UHLÍŘ, D.: Vojenská moc v průběhu napoleonských válek, s. 9–14.

KOŘALNÍK, L.: Setkání Na Bednárně v Sokolnicích L. P. 2.12.1999, s. 14–18.

ELBL, P.: Dezerce rekrutů na Českomoravské vysočině v letech 1796–1797, s. 23–28.

ELBL, P.: Ředitel Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě František Josef Kinský, s. 28–33.

PETRŽÍLKA, S.: Klub vojenské historie Chlumec, s. 39–41.

 

Číslo 40 / srpen 2008

KOVÁRNÍK, J. - HORÁČKOVÁ, L. - VARGOVÁ, L.- MUCHA, L. - VACHUNKOVÁ, A.: Hromadné hroby vojáků na Brněnské ulici z bitvy u Znojma v roce 1809, s. 4–11.

UHLÍŘ, L.: Lehká pěchota v rakouské armádě za koaličních válek, s. 11–29.

HOCHEL, M.: Carl von Clausewitz a osm knih "O válce", s. 29–36.

HLUŠTÍK, A.: Louny po bitvě u Slavkova, s. 44–47.

KOPECKÝ, F.: Odkázal nám král uherskí..., s. 48.

 

Číslo 39 / březen 2008

UHLÍŘ, L.: Egalizační barvy rakouské armády za koaličních válek - III, s. 10–22.

MUCHA, L.: Tři jubilea plukovníka Kopala, s. 22–25.

KOPECKÝ, F.: IR1 Kaiser v bojích proti revoluční Francii a Napoleonovi, s. 26–32.

ELBL, P.: Uvěznění generála Lafayetta v Olomouci v létech 1794–1797, s. 38–45.

VÍTEK, P. - KOPECKÝ, F. (překlad): Liptov a napoleonské války, s. 46.

KOTULÁN, J.: První zmínka v české knize o bitvě u Slavkova, s. 47–48.

 

Číslo 38 / listopad 2007

KOTULÁN, J.: Po stopách arcivévody Karla a císaře Napoleona [zájezd ČSNS k Aspern a Wagramu], s. 4–5.

HÖPLER, K. J.: Vzpomínky na bitvu u Aspern, s. 5–6.

VLČEK, J.: Slavkovská bitva v drobné reliéfní plastice, s. 7–48.

 

Číslo 37 / listopad 2006

ELBL, P.: Milostné dobrodružství rakouského kancléře Metternicha s Annou Elisabeth Hafenbrädlovou, s. 14–17.

UHLÍŘ, L.: Egalizační barvy rakouské armády za koaličních válek - II, s. 17–48.

 

Číslo 36 / říjen 2006

KOPECKÝ, F.: Nový pomník v Bystřici pod Hostýnem, s. 3.

KOVAŘÍK, J.: Bitva u Marenga, aneb Waterloo naruby. Bonapartova válka roku 1800, s. 13–20.

UHLÍŘ, L.: Egalizační barvy rakouské armády za koaličních válek - I, s. 37–48.

 

Číslo 35 / červenec 2006

Virtuální bitva [projekt slavkovského muzea], s. 3.

WALTER, V.: K počátkům Klubu vojenské historie v Brně, s. 4–6.
 

 

Podrobněji viz napoleonska-spolecnost.cz/publikace/bulletin-csns

Původní odkaz na stránku informující o Bulletinu ČSNS je aktuálně nefunční, protože však obsahoval kompletní přehled všech příspěvků až do čísla 62, lze doporučit jeho návštěvu prostřednictvím některého z internetových archivů:

  - wayback.webarchiv.cz/wayback/20150203080103/napoleonska-spolecnost.cz/bulletin.htm

  - web.archive.org/web/20150219092841/napoleonska-spolecnost.cz/bulletin.htm

 

 

 

Kromě Bulletinů vydala Československá napoleonská společnost také tři sborníky. Dva z nich představují souhrn příspěvků z tzv. napoleonských kongresů. I v jejich případě byl věnován dostatek prostoru vojákům c. k. armády.

 

Václav PYLLMAJER (ed.)  Sborník Napoleon. Brno: Československá napoleonská společnost 1995, 103 s.

ŠUBERT, Luděk - RAMPULA, Oldřich: Poučení z vývoje vojenského umění v období napoleonských válek 1796-1815, s. 32-47.

PYLLMAJER, Václav: Napoleon I. v Čechách v r. 1813, s. 69-77; online viz: primaplana.cz

PALME, Alois - Kavanová, Věra (překlad): Francouzské sbory gen. Vandamma a knížete Poniatowského v severních Čechách r. 1813 (výtah z kroniky města Varnsdorfu), s. 85-86.

Rakouský generál Franz baron von Koller - spojenecký doprovodný komisař při odjezdu Napoleona na Elbu v r. 1814 (z kroniky obce Obříství), s. 87-89; online viz: primaplana.cz

 

Václav PYLLMAJER – Jaroslav KOTULÁN (ed.) Sborník přednášek IV. mezinárodního napoleonského kongresu 25.-27.5.1995. Brno – Slavkov: Československá napoleonská společnost 1999, 213 s.

UHLÍŘ, Dušan: Rok 1805 a střední Evropa (The Year 1805 and Central Europe), s. 7-17.

HORWARD, Donald D.: Napoleonovo tažení roku 1805 a válka v Perském zálivu; studie historických souvislostí (Napoleon's 1805 Campaign and the Gulf War; a Study in Historical  Continuity), s. 18-30

BERNEDE, Allain: Bitva u Wagramu 5. a 6. července 1809 – příklad „klamného“ manévru (La bataille de Wagram, 5 et 6 Juillet 1809: un example de manoeuvre de „déception“, s. 31-40.

ESDAILE, Charles: Nové přístupy k historii napoleonských válek (New Approaches to the Histroy of the Napoleonic Wars), s. 62-76.

DUFFY, Christopher: Rusko-rakouská vojenská spolupráce: případ roku 1799 (Russo-Austiran Military Cooperation: the Model of 1799), s. 77-94.

REINALTER, Helmut: Povstání Rakouska 1809 a španělská válka za nezávislost (Die Erhebung Österreichs 1809 und der spanische Unabhängigkeitskrieg), s. 95-108.

LENDEROVÁ, Milena: Napoleonské války jako utkání dvou světů (Napoleonic Wars as Conflict of Two Worlds), s. 120-132.

PYLLMAJER, Václav: Napoleon I. v Čechách v r. 1813 (1813: Napoleon I. in Bohemia), s. 139-156. [upravená verze příspěvku z výše uvedeného sborníku z roku 1995]

FIDLER, Jiří: Boje u Štoků v Čechách v prosinci r. 1805 (Fighting near Štoky in Bohemia – December 1805), s. 157-164.

ŠUBERT, Luděk: Hlavní průtahy a tažení vojsk českými zeměmi v průběhu napoleonských válek (Major Military Pasages and Campaings across the Czech Lands during the Napoleonic Wars), s. 171-176.

NOVOTNÝ, Vladimír: Antropologický průzkum kostrových pozůstatků v hrobce „Mohyly míru“ na slavkovském bojišti (Anthropological Research of Skeletal Remains in the Tomb „Monument of Peace“ on the Battlefield Austerlitz, s. 177-183.

 

Jaroslav KOTULÁN - Dušan UHLÍŘ (ed.) Evropa 1805: sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu, Brno 26.-28. září 2005. Brno: Československá napoleonská společnost 2006, 759 s.

HÄUSLER, Wolfgang: Das österreichische Kaisertum von 1804 und seine Bedeutung für das Staats- und Reichsproblem der Habsburgermonarchie, 75-108.

AMMERER, Gerhard: Salzburg unter österreichischer, bayerischer und napoleonischer Herrschaft – Der Presburger Frieden 1805 und seine Auswirkungen auf ein kleines Territorium (bis 1816), s. 131-152.

HÄUSLER, Wolfgang: Drei Reiter: Napoleon Bonaparte, Erzherzog Karl, Kaiser Franz Joseph, s. 249-276.

BOBOKOVÁ, Jarmila: Bratislava a napoleonské vojny. Bratislavský mier 1805, s. 277-284.

MACHAČOVÁ, Jana – MATĚJČEK, Jiří: Napoleonské války a textilní výroba v českých zemích. Ekonomické zvraty a sociální změny, s. 297-310.

SLABÁKOVÁ, Lenka: Dopisy z války: rodinná korespondence šlechty v napoleonském období, s. 311-318.

MACEK, Pavel: Rakouský policejní systém na přelomu 18. a 19. století, s. 411-428; online viz: primaplana.cz

SALÁK, Pavel: Generál Lafayette, právní aspekty jeho zajetí v Olomouci, s. 509-517.

CHVOJKA, Michal: Rakúska polícia v období napoleonských vojen. Rok 1805 vo svetle policajnej korešpondencie, s. 577-585.

HORWARD, Donald D. Austerlitz and Masséna's army of Italy, s. 589-597.

BROUCEK, Peter: Von der Schlacht bei Deutsch Wagram und dem Gefecht bei Znojmo (Juli 1809) bis zum Frieden von Schönnbrunn (Oktober 1809), s. 629-648.

SEGEŠ, Vladimír: Uhorské branné síly v kontexte koaličných napoleonských vojen, s. 649-660.

UHLÍŘ, Lubomír: Proměny rakouské armády za koaličních válek a jejich odraz ve vojenských schematismech, s. 667-686; online viz: primaplana.cz

VANĚK, Jiří: Brno v době okupace francouzským vojskem 1805/1806, s. 689-701.

ČERNUŠÁK, Tomáš: Francouzsko-rakouské války ve fondech Moravského zemského archivu v Brně, s. 703-707.

SMUTNÝ, Bohumír: Prameny k válkám s revoluční a napoleonskou Francií ve fondu Rodinný archiv Laudonů v Moravském zemském archivu v Brně, s. 709-715.