Studie, články a populární zpracování

Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 2/2: armádní a občanský kříž

18.10.2015 17:24
Václav Měřička Naposledy upraveno: 28.10.2016   Armádní kříž z let 1813-1814 zvaný dělový Dobytím Paříže a abdikací císaře Napoleona skončila válka. Císař František I. se rozhodl v době svého pařížského pobytu a především na popud svého nejvyššího komořího hraběte Rudolfa Wrbny, založit...

Chomutov v roce 1813 - zapomenutá epizoda z dějin evropské diplomacie

05.10.2015 17:07
Jiří Šlajsna Naposledy upraveno: 05.10.2015   Dne 5. listopadu 2013 se v Chomutově uskutečnil další z ročníků tradiční historické konference Comotovia, kterou uspořádalo město Chomutov společně se Státním archivem v Litoměřicích a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem...

Zřizování zeměbrany na jižní Moravě roku 1808

05.05.2015 17:00
Miroslav Svoboda Naposledy upraveno: 05.05.2015   Ve dnech 22.-23. října 2008 se uskutečnilo XXX. mikulovské sympozium nazvané „Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby římské“. Sborník příspěvků z tohoto setkání vydal o dva roky později Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově...

Češi v Napoleonově armádě – hranice mezi populární románovou fikcí a historickou realitou

04.04.2015 18:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 05.04.2015   Ve dnech 30. – 31. května 2013 se v čestných prostorách ústeckého muzea uskutečnilo 20. historické kolokvium Napoleonské války v české historické paměti a paměti regionu, které uspořádala Společnost pro dějiny Němců v Čechách a Ústav...

C. k. vojenská duchovní správa

11.10.2014 09:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 11.10.2014   Ke štábu každého c. k. pluku byl zařazen vojenský duchovní označovaný jako plukovní kaplan (Regiments-Caplan). Jednalo se v naprosté většině o duchovního římsko-katolické církve. V období napoleonských válek byla výjimka povolena hraničářským...

Po stopách Jana Kašpara Debureau v Kolíně

07.01.2014 17:22
Vojtěch Prášek Naposledy upraveno: 07.01.2014   V listopadu r. 1954 vyšla v Paříži ve sbírce „Le Théâtre et les jours“ kniha francouzského literárního a divadelního historika Tristana Rémy „Jean Gaspard Deburau“ a v polovině prosince pak vydal Dr. František Kožík svůj nově zpracovaný román...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 4/4: úsudky maršála o současných událostech

08.12.2013 15:50
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 08.12.2013   Portrét maršála Schwarzenberka neměl by přiměřeného pozadí, kdybychom úsudky jeho o současných událostech nechali bez povšimnutí, a to tím spíše, máme-li v korrespondenci jeho velké bohatství bezprostředních a nelíčených dojmů, jaké...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 3/4: jako voják a diplomat

13.11.2013 16:53
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 13.11.2013   Kníže Schwarzenberk jako voják je problém nesnadno řešitelný. U něho není prosté linie vývojové. Jeho nitro je zmítáno ustavičným zápasem, o němž jsme právě mluvili; vojna v době vrcholného rozvoje jeho bytosti mu není věcí citu, nýbrž věcí...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 2/4: maršál jako člověk

14.10.2013 17:33
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 14.10.2013   Jedním z hlavních rysů v povaze maršála Schwarzenberka je jeho hluboce procítěná humanita. Humanita není u něho jen vnějším nátěrem, naneseným francouzskou vzdělaností XVIII. století, je nerozlučně srostlá s jeho celým já a určuje po celý...

Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka, 1/4: životopisný nástin

16.09.2013 16:57
Jan Bedřich Novák Naposledy upraveno: 16.09.2013   Bitva u Lipska je významnou epochou v dějinách XIX. století. Na lipských pláních byla narýsována nová mapa Evropy, tam byl položen základ k novému poměru sil evropských států, tam nalézáme východisko k dalšímu mezinárodnímu politickému vývoji...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>