Studie, články a populární zpracování

Dietrichsteinové a Mikulov v období napoleonských válek

04.02.2008 17:39
Karel Sáček Naposledy upraveno: 30.10.2017   František Josef kníže Dietrichstein František Josef kníže Dietrichstein byl jedním z nejvýznamnějších moravských aristokratů počátku 19. století, svými vrstevníky charakterizovaný jako velmi talentovaný a vzdělaný, ale také ironický muž,...

Loutkář Matěj Kopecký jako vojenský dovolenec

07.12.2007 17:10
Jan Toman Naposledy upraveno: 19.12.2022   Rok 1796 nebyl nijak příznivý pro kramářský obchod ani pro provozování komedií. Válečné neúspěchy rakouského vojska pod velením arcivévody Karla znervózňovaly i obyvatelstvo Čech, které se už začalo obávat vpádu francouzského vojska do Čech. Začíná se...

Zapomenutý bohatýr (Václav Vetter z Lilienbergu)

07.12.2007 17:02
Josef Pojezdný Naposeldy upraveno: 07.12.2007   V roce 1920 vzbudil v našich literárních i čtenářských kruzích velký zájem román ředitele léčebny pro skrofulosní děti V Luži, pozdějšího profesora sociálního lékařství na universitě v Brně MUDr. Františka Hamzy (1068—1930) „Šimon Kouzelník“....

Rakouské vojenské školství

17.11.2007 16:16
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 09.02.2014   Systematická příprava budoucích velitelů stálého rakouského vojska je až relativně pozdního data. Původně byla jedinou školou samotná armáda, která prostřednictvím výcviku vychovávala a vzdělávala své odborníky pro různé plánované funkční stupně....

Slavkov v době Napoleonově

13.10.2007 17:08
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.07.2014   Proč je po Slavkovu pojmenována bitva Vojáci! Jsem s vámi spokojen. Splnili jste, co jsem očekával od vaší neohroženosti. Postačí, když řeknete: bojoval jsem u Slavkova, aby vám každý řekl: To je hrdina! Těmito obratně volenými slovy pochválil...

Vojáci v Praze F. L. Věka II/1

13.10.2007 10:06
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 02.10.2011   V Praze žilo dosti neklidných elementů, vždycky volných k výtržné bujnosti. Vznikne-li pak i toliko [22/23] bouře ve sklenici vody, tu nikdo neví, zda nenaroste do netušených rozměrů. K nenapravitelným výtržníkům náleželi především a odedávna...

Rakouský generál Franz baron von Koller

14.08.2007 17:27
Generál, který před 125 lety doprovázel Napoleona na ostrov Elbu, pohřbený nedaleko Prahy František Materna Naposledy upraveno: 24.01.2018   Málokterému čtenáři je známo, že v Obříství (na silnici Praha—Mělník, 29 km od Prahy) byl v r. 1827 pohřben v kryptě farního chrámu sv. Jana Křtitele...

Vojáci v pražské kronice Vácslava Řezníčka

29.07.2007 17:00
Vácslav Řezníček Naposledy upraveno: 12.08.2013   Konec kariéry nestoudného praporčíka Stampacha Publikováno: 29.07.2007, naposledy upraveno: 26.10.2007 Tenkráte (v roce 1811) stalo se při půlnoční v kostele u Panny Marie Sněžné, jak se říkalo u Františkánů hrozné a neslýchané pohoršení, o...

Německo-český slovníček barev

14.06.2007 17:38
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 14.06.2007   Egalizační barvy c.k. armády používané v letech 1792-1815 (tabulka byla vytvořena digitalizací kolorovaných armádních schematismů)   Charakteristika egalizačních barev c. k. armády obecně Apfelgrün (jablkově zelená, jablková zeleň), světlý...

Pokusy o zřízení lidové obrany v Čechách a na Moravě po bitvách u Slavkova a Wagramu

05.06.2007 19:58
František Roubík Naposledy upraveno: 12.10.2014   Nebezpečí, hrozící rakouské monarchii od rostoucích vojenských úspěchů Napoleonovy armády a vyvrcholivší dne 2. prosince 1805 bitvou tří císařů u moravského Slavkova, vzbudilo také v Čechách potřebu pomýšleti na organisaci lidové obrany země a...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>