Archiv článků

Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

18.05.2016 16:58
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 18.05.2016   Vídeň Hlavní město Rakousko-Uherska primárně slavilo již 16. října 1913 a důvod byl vcelku prostý, mnoho hlavních aktérů se chystalo do Saska a tak Rakušané využili faktu, že Bitva národů byla několikadenní záležitostí a právě 16. října 1813...

C. k. výcvikové řády online

04.05.2016 16:24
  K. k. Abrichtungs- und Exercier-Reglement (Exercitium) - Online Ressourcen Karel Sáček Naposledy upraveno: 12.04.2019   Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien: gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern; 1769, [Fraktur-Schrift], 237 S. +...

Dualistická rakouská domobrana a ozbrojené měšťanské sbory

26.04.2016 16:35
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 26.04.2016   Dualistické uspořádání Rakousko-Uherska, které bylo nejdůležitějším následkem války roku 1866 v oboru vnitřní správy, mělo značný dopad na záležitosti vojenské organizace. Po zavedení všeobecné branné povinnosti zákonem ze dne 5.12.18681)...

Kolowratova zpráva o počínání 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

21.04.2016 16:25
Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres Naposledy upraveno: 24.03.2017 Karel Sáček (ed.)   Pramen (Quelle): Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18,...

Slavnostní otevření Muzea Františka Josefa I. v Terezíně

11.04.2016 16:24
Pozvánka na slavnostní otevření Muzea Františka Josefa I. v sobotu 16. dubna 2016 od 10 hod. v Dělostřeleckých kasárnách Terezín Podroběji viz franz-josef.cz/    

Uniformy ve válce roku 1866

04.04.2016 16:40
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 14.07.2017   Před stopadesáti lety za parních letních dnů června až srpna stály na severním bojišti v severovýchodních Čechách, ve středu Německa i na pomezí Lombardska a Benátska v severní Itálii proti sobě armády rakouského císařství a jeho německých...

Harcování dle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

17.03.2016 16:27
Václav Kuttan - Karel Sáček Naposledy upraveno: 23.04.2018   Rozkazem arcivévody Karla ze dne 15. května 1806 byl uveden v platnost nový cvičný řád pro pěchotu – Abrichtungs-Reglement für die k. und k. k. Infanterie. Tento předpis představoval základní fundament vojenského...

Pamätná tabuľa na počesť Johanna von Hiller

11.03.2016 16:20
Peter Chrastina Naposledy upraveno: 11.03.2016   Prakticky každého návštevníka butínskeho evanjelického kostola vybudovaného v druhej polovici 19. storočia (vysvätenom r. 1862) upúta pamätná tabuľa na počesť dediča Butína a blízkej obce Perkosova (rumunský Banát, cca 70 km juhovýchodne od...

Adjustace evropských armád v letech 1650 až 1700 - 2/2

29.02.2016 16:29
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 04.04.2016   V Braniborsku budoval kurfiřt Fridrich Wilhelm (zvaný později Veliký) od roku 1655 stálý vojenský kontingent, postupně jednotně vyzbrojovaný a oblékaný, převážně v tmavošedých stejnokrojích. Výjimečně byly některé formace dočasně...

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809

29.01.2016 16:54
Jan Turinský Naposledy upraveno: 29.01.2016   Velitel rakouských granátníků při útoku v bitvě u Znojma (před louckým klášterem) dne 11. července 1809. Výřez obrazu Friedricha Wilhelma L´Allemanda namalovaného v roce 1845 - podrobněji viz altekunst-vienna.com.     Velitel...
Záznamy: 61 - 70 ze 293
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>